Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa

Druhy omietok a ich príprava

|
Druhy omietok a ich príprava


Ukončenie hrubej stavby pokračuje prácami, ktoré nám signalizujú, že stavba sa pomaly blíži k svojmu záveru. Omietanie je jedným z finálnych bodov, pri ktorom sa rozhodujeme do čoho našu stavbu oblečieme. Omietanie je spôsob akým dokážeme ochrániť všetky konštrukčné prvky, no popri fyzikálnych vlastnostiach zohráva dôležitú rolu aj estetická funkcia omietky. Podstatným kritériom pri výbere je dbať na rozdiely medzi vnútornou a vonkajšou konštrukciou stavby. Pevnosť a trvácnosť omietky zároveň priamo závisí aj od vhodne zvoleného druhu omietkovej zmesi. 


Vonkajšie omietky sú vystavené rôznym nepriaznivým poveternostným podmienkam, dažďom či výrazným teplotným zmenám. Fungujú ako nárazník voči vonkajšiemu prostrediu, preto by ich odolnosť mala byť vyššia ako pri vnútorných omietkových vrstvách. Tie však musia takisto spĺňať isté kvalitatívne nároky a zároveň spĺňať aj zvýšené estetické požiadavky. 


Voľba správneho typu omietky nie je jednoduchou úlohou, keďže na trhu existuje viacero rozličných možností výberu. Je pri tom potrebné brať do úvahy viacero vlastností nie len omietky, ale aj samotnej stavby, teda v akom prostredí sa stavba nachádza, aký je jej účel a pod. V našom článku sa ale dozviete ako si vybrať tú správnu a omietanie zvládnete jednoduchšie aj vďaka nasledujúcim radám. 

 

Základné rozdelenie omietok 


Keďže trh ponúka pomerne široký sortiment výberu omietok, pre  jednoduchšiu orientáciu ich môžeme rozdeliť do jednotlivých kategórií:


•    Počet vrstiev – jednovrstvové, dvojvrstvové, viacvrstvové, nástreky atď. 

•    Použité materiály – vápenné, vápenno-cementové, cementové, sadrové, hlinené atď.

•    Povrchová úprava – hrubé, hladké, zrnité, jemné, hladené, štruktúrované, plastické, leštené, ozdobné, kamienkové, brúsené atď. 

•    Spôsob nanášania – nahadzované, striekané, náterové 

•    Spôsob omietania  - ručné, strojové 


Ako sa v nich vyznať – vnútorná a vonkajšia omietka


Pri výbere vhodnej omietky je dôležité upriamiť pozornosť na typ a kvalitu podkladu. Podklad, čiže murivo pod omietkou musí byť suché, pevné, dôkladne očistené od farieb starších náterov, mastnoty či prachu a čo najrovnejšie. Pri výbere sa zároveň zameriavame na prostredie, v ktorom bude omietka použitá. 


Klasicky sa omietky delia na vonkajšie a vnútorné. Vlastnosti interiérových a exteriérových omietok sa líšia, zatiaľ čo vonkajšie fasádne omietky musia vydržať rozličné vrtochy počasia,  ako je odolnosť voči vetru, dažďu, snehu či ďalším faktorom, ktoré by mohli poškodiť či opotrebovať fasádu domu, pri interiérových omietkach je veľmi dôležitá napríklad ich prievzdušnosť a estetický element. 


Napriek tomu, že vnútorné omietky nemusia čeliť vplyvom počasia ako tie vonkajšie, ich výber by mal byť dobre premyslený. Síce je vzhľadová stránka s dobre vyzerajúcou štruktúrou stien pri použití vnútorných omietok prvoradá, neznamená to, že vzhľad a dizajn by mali ísť do popredia pred ich funkčnosťou. 


Vnútorná omietka chráni stenu pred mechanickým poškodením, zohráva rolu pri spevnení konštrukčných prvkov muriva, čím zasahuje aj do jeho celkovej životnosti. Ďalšou vlastnosťou omietok je regulácia vnútornej vlhkosti. Na to aby murivo nepodliehalo vlhkosti, musia byť dostatočne prievzdušné. Protifungicídna funkcia vnútorných omietok je dôležitá pri zabraňovaní tvorenia plesní a húb a teda kvalitného ovzdušia, čo je vhodné pre steny, ako aj alergikov, či tých ktorí majú respiračné problémy. 

 

Výber omietky podľa typu podkladu


•    Tehla – vápenno-cementové či sadrové omietky sú najčastejšou voľbou pri tomto type muriva, pri ktorom dbáme na prostredie, nároky na funkčné vlastnosti a žiadaný vzhľad. Podľa rovnosti sa na tehlové murivo môžu použiť jednovrstvové aj dvojvrstvové omietky.

•    Betón – zaužívaný stavebný materiál, na ktorý možno použiť varianty omietok, ako viacvrstvové, tenkovrstvové s hrúbkou približne 6mm, strojové či stierky. 

•    Pórobetón – povrch je pre svoju vysokú paropriepustnosť a výrobu z prírodného materiálu vhodný na tenkovrstvové omietky. 

•    Drevocement – vápenné, vápenno-cementové, sadrové aj hlinené omietky sú vhodným výberom pri tomto type ekologického materiálu. 

•    Vysoko tepelnoizolačné murivo – omietky na báze vápna, cementu a sadry sú využiteľnou voľbou. 

•    Vápenno-pieskové tehly – na ekologický materiál je možné nanášať rôznorodú variantu omietok.


Aké sú najčastejšie používané omietky 


Súčasný trh ponúka širokú variabilitu omietkových zmesí na každý typ muriva a akýkoľvek účel. Každý druh omietky má svoj technický list, ktorý zahŕňa potrebné informácie o využití, spotrebe a detailnom postupe nanášania omietky. Pred výberom správnej omietkovej zmesi je teda potrebné poznať jej základné a najčastejšie využívané druhy. 

1.    Vápenná omietka 


Jedná sa o tradičný druh omietky, často využívaný v minulosti.  Vápno má dezinfekčnú pôsobnosť, ktorou znižuje škodlivé látky v interiéri. Trh ponúka hrubé, hladké, štukové a klimatické vápenné omietky. 


•    Hrubá vápenná omietka 

Jednovrstvová omietka nanášaná v hrúbke 10 až 12 mm, určená prevažne na komíny, pivnice, povaly. Omietka môže byť zatretá aj nezatretá. Nezatretú upravujeme drevenou stierkou. 

•    Hladká vápenná omietka

Nanáša sa v hrúbke 15 mm ako jednovrstvová, alebo ako dvojvrstvová v hrúbke 20 mm. Pre lepšie vyhladenie sa do malty pridáva jemný piesok. 

•    Štuková omietka 

Jemnozrnná omietka vhodná ako podklad pre maľovanie alebo tapety. Najčastejšie sa využíva v domácnostiach. Nanáša sa v dvoch vrstvách, v hrúbke 15 mm a 3 až 5 mm. Na jej výrobu sa používa jemný piesok, prípadne s prímesou sadry. 

•    Klimatická omietka 

Pre svoju vysokú paropriepustnosť výborne reguluje vlhkosť s vonkajším vzduchom. Optimálne reguluje teplotu v letnom či zimnom období a prispieva k udržiavaniu príjemnej teploty. 

 

2.    Sadrová omietka 


Patrí medzi ekologický a estetický materiál. Vyznačuje sa svojou jemnou štruktúrou povrchu a vzhľadom patrí medzi najdokonalejšie omietky, preto je vhodná na použitie do spoločenských priestorov. Sadra je aktívny materiál, ktorý umožňuje stenám dobre dýchať, nie však pri cementových podkladoch. Reguluje klímu v miestnosti a pohlcuje vlhkosť, čo však nemusí vyhovovať, tým ktorým prekáža suchší vzduch. Avšak má antistatický účinok, vďaka čomu sa na stenách dlhodobo neudržiava prach a je tým pádom vhodnou voľbou pre alergikov. 
Nevýhodou sadrovej omietky je jej absorpcia cigaretového dymu, čím steny zosivejú a natrvalo zapáchajú. Sadrová omietka je náchylná na oškretie, preto sa neodporúča do priestorov určených pre deti. 


Využitie tejto omietky je pomerne univerzálne, môže slúžiť na celoplošné omietanie stropov aj stien, na betónové panely, murované steny rovnako ako aj podklad pre tapetovanie či maliarske práce. Základom pred aplikáciou omietky je odstránenie starej maľby až na základ. 

 

3.    Vápenno-cementová omietka 


Pre jej univerzálnosť použitia v rámci interiéru aj exteriéru môžeme vápenno-cementovú omietku zaradiť medzi jedny z najobľúbenejších. Využitie nájde najmä v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou, ako kúpeľne či kuchyne, kde sa obvykle aplikuje dvojvrstvovo. 
Omietka v porovnaní so sadrovou lepšie akumuluje teplo, zlepšuje akustiku a je zároveň lacnejšou voľbou. 


•    Zatretá vápenno-cementová / cementová omietka

Opäť omietka vhodná do miestností so zvýšenou vlhkosťou. Taktiež spĺňa nároky pre vyššie opotrebenia. Nanáša sa v hrúbke 10 až 12 mm ako jednovrstvová zatieraná dreveným hladidlom.

•    Hladká cementová omietka

Nanášaná postupne ako zatretá omietka s precíznym uhládzaním. 

•    Pálená cementová omietka

Omietka je pre svoju čiastočnú vodotesnosť vhodná aj mimo klasických príbytkov a využiteľná napr. v garážach a práčovniach. V hrúbke 12 mm je nanášaná ako dvojvrstvová. 

•    Tepelnoizolačná – perlitová omietka

Jej využitie jej vhodné napr. do nevykurovaných schodísk, kde zvyšuje tepelný odpor muriva. 

•    Vápenno-cementová s bielym cementom 

Omietka z prírodných materiálov charakteristická bielou farbou nájde využitie na omietanie interiéru aj exteriéru.  

 

4.    Hlinená omietka 


Prírodný variant omietok, ktorý bol dobre známym už našim predkom. Tradičná omietka má niekoľko skvelých vlastností, medzi nimi difúznosť, teda schopnosť prijímať a odvádzať vodu či vlhkosť zo vzduchu. Na pokožku nepôsobí agresívne, pretože tuhnutie neprebieha chemickou reakciou, ale schnutím. Dobre sa znáša s väčšinou stavebných materiálov, je trvácna a ľahko tvarovateľná.


Oproti vápenným či vápenno-cementovým omietkam má hlina nižšiu povrchovú pevnosť. Preto je potrebné zmes kameniva v omietke precízne vymiešať, aby pri vysýchaní do seba kamenivo tesne zapadlo a na výslednú pevnosť omietky postačilo použiť už iba materiál s nižšou spájacou silou, teda hlinu. 


Na prípravu tejto prírodnej varianty omietky sa používa íl a piesok rôznej zrnitosti v pomere 20 ku 80. Nanáša sa v hrúbke 20 až 80 mm ako jednovrstvová jadrová omietka, pokračujúc s nanášaním jemnej omietky v hrúbke 10 až 20 mm. 
Hlina je vhodná na omietanie takmer všetkých stavebných materiálov, najmä prírodných. Možnosť kreativity s hlinenou omietkou je jej výhodou, zadovážiť sa dá v rozličných farbách. 

 

5.    Silikónová omietka 


Možno ju použiť v interiéri aj na fasáde domu. Kvalita silikónovej omietky sa odráža aj na jej vyššej cene. Má však skvelú paropriepustnosť, môže sa použiť na akýkoľvek podklad a jej obsah silikónových živíc zaisťuje vysokú vodoodpudivosť. V rámci starostlivosti sa dobre udržiava umytím vodou, preto je vhodná aj na zaťažovanejšie plochy. Je skvelá aj pre svoju samočistiacu schopnosť, preto je vhodná aj do vlhka na fasády budov, ktoré často omýva dážď. 

 

6.    Sanačná omietka 


Špecifický druh omietky, používaný na ošetrenie vlhkého muriva a opravu vnútorných a vonkajších omietok poškodených vodou. Je zložená zo špeciálnych prísad na odparovanie vlhkosti muriva, do ktorej sa nesmú pridávať ďalšie prísady. Dostatočné vetranie po aplikácii je dôležitou súčasťou procesu. 


Hotová omietka alebo svojpomocne namiešaná? 


Hlavnou zásadou výberu omietky je prispôsobiť ju jej účelu. Materiál, ktorý vyberáme musí byť uspôsobený nášmu zámeru. Ak má byť miesto, ktoré chceme omietať napríklad paropriepustné, materiál na to musí byť vhodne zvolený. Podobný postup treba zvoliť ak je našim cieľom  napríklad odvlhčovanie muriva, či ak potrebujeme, aby omietka odrážala vodu. Na každú plochu musíme vybrať omietku, ktorá nám  zaistí náš zámer. Ak výber omietky popletieme, výsledok môže byť chaotický.

Svojpomocne namiešanú omietku je výhodnejšie použiť na menšie plochy. Vápenno-cementovú omietku, ktorá je zložená z vápna, cementu, piesku a vody je úspornejšie vymiešať na mieste, no pre kvalitu je dôležitý správny technologický postup a pomer jednotlivých komponentov. 


Na väčšie plochy sú strojové omietky zhotovené rýchlejšie a kvalitnejšie. Hotová suchá zmes sypaná do stroja, rozmiešaná vodou môže byť ženená čerpadlom hadicami k omietanej ploche, čo zrýchli čas práce. 


Vlastná príprava omietkových zmesí


Aké materiály budete potrebovať na výrobu vlastnej zmesi :
1.    Spojivo – vápno, cement, hlina, sadra atď.  
2.    Agregát – piesok, piliny, atď. 
3.    Voda – pre prípravu je potrebná čistá voda bez organických zlúčenín, voda z prírodných studní by mala byť vopred odskúšaná
4.    Prísady – doplnky, ktoré pridávajú zmesi isté potrebné vlastnosti, ako je napríklad odolnosť voči vode

Základné náradie a nástroje na omietanie : 
1.    Kýbeľ alebo vedro na maltu
2.    Vŕtačka s miešacím nástavec 
3.    Murárska lyžica
4.    Rozotieracia, sťahovacia doska 
5.    Pracovné rukavice

Miešanie jednotlivých omietkových zmesí


Zloženie každého druhu omietkovej zmesi vyžaduje správny výber použitého materiálu a ich pomer. Okrem výberu zloženia, zohráva pri jej kvalite úlohu aj spôsob prípravy. Miešanie zložiek materiálu je na prvý pohľad jednoduchou činnosťou, no pri každom druhu omietkovej zmesi existuje odporúčaný postup na nakladanie a miešanie materiálu. 


Ako teda namiešať základné omietkové zmesi?

•    Zmesi do cementovej malty sa odporúčajú miešať v suchom stave. Najskôr sa v nádobe zmieša piesok s cementom, až potom sa pridáva voda, s ktorou sa zmes ďalej premiešava, kým sa nedosiahne jednotná hmota. 

•    Na vápennú maltu je vhodné používať iba hasené vápno, do ktorého sa postupne pridáva agregát spolu s vodou. Týmto spôsobom sa vyhnete vytvoreniu zhlukov a dosiahne sa kvalitná zmes vápenného cesta.

•    Ak potrebujete zmes so sadrou, treba si uvedomiť, že na prípravu sadrovej hmoty (sadra sa naleje do vody a mieša, až kým sa nedosiahne jednotná konzistencia) máte obmedzený čas (cca 2-5 min.) predtým než začne sadra tuhnúť. Do sadrovej hmoty sa následne pridáva vodný roztok vápna. 

•    Pri príprave vápenno-cementovej malty sa odporúča najskôr v suchom stave miešať piesok s cementom. Do suchej zmesi sa pridá vodný roztok vápna (vápno zmiešané s vodou) v správnych pomeroch. Zmes sa mieša, až kým nedosiahne požadovanú konzistenciu. 

Vo všeobecnosti sa malty delia na  murovacie a omietacie. Správna konzistencia malty na omietacie práce by nemala byť príliš riedka. Pri správnej hustote by omietka po nabratí a obrátení lyžice nemala stekať, hmota by sa na nej mala udržať. Pri riedkej zmesi nebude malta správne držať na stene. Pri správnom spôsobe prípravy dosiahnete požadovanú pevnosť, estetickú funkciu ale aj trvácnosť omietky. 

 

Hotové suché zmesi


Na trhu je k dispozícii široký sortiment hotových suchých zmesí, ktorých príprava je nenáročná. Medzi najčastejšie používané patria napríklad Baumit, Hasit a pod. V prípade suchých zmesí, stačí zmes naplniť odporúčaným množstvom vody podľa návodu a následne miešať, dokým nie je dosiahnutá žiadaná konzistencia. K suchej zmesi sa nepridáva piesok, ani vápno, stačí voda. Na 40 kg vrece je to prevažne 6-7 litrov. 

 

Niekoľko rád na záver


•    Pred výberom omietky zvážte ktorá omietka je pre Vás najvhodnejšia a prečo. Zohľadnite všetky kritéria, od fyzikálnych vlastností, odolnosti až po cenu. Čím kvalitnejšiu omietku použijete, tým menej si bude vyžadovať údržbu. 
•    Pred aplikáciou omietky, musí byť murivo dôkladne ošetrené. Neošetrené murivo môže spôsobiť opadávanie omietky. 
•    Buďte pripravený. Omietanie vyžaduje istú zručnosť, obratnosť a hlavne vhodné nástroje a náradia.

 

 

Najrýchlejšia cesta k riešeniu vášho projektu

Zadajte dopyt zadarmo a dostanete ponuky od šikovných odborníkov z vášho okolia

Zadajte dopyt zadarmo

autor: Lukáš L.