Vitajte vo Wilio!

Wilio prezer├íte ako neprihl├ísen├Ż z├íkazn├şk

Prepn├║┼ą na poskytovate─ża
Navigácia
Slu┼żby
Cenn├şky
Rady a tipy
O aplik├íci├ş
Stiahnu┼ą aplik├íciu
Ako to funguje
─îasto kladen├ę ot├ízky
Ako sa m├┤┼żeme zlep┼íi┼ą
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihl├ísi┼ą sa
Vitajte vo Wilio!

Wilio prezer├íte ako neprihl├ísen├Ż z├íkazn├şk

Prepn├║┼ą na poskytovate─ża
Navigácia
Slu┼żby
Cenn├şky
Rady a tipy
O aplik├íci├ş
Stiahnu┼ą aplik├íciu
Ako to funguje
─îasto kladen├ę ot├ízky
Ako sa m├┤┼żeme zlep┼íi┼ą
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihl├ísi┼ą sa

List vlastn├şctva ÔÇô na ─Źo sl├║┼żi, ako z├şska┼ą v├Żpis a ─Źo si na ┼łom v┼í├şma┼ą

|
List vlastn├şctva ÔÇô na ─Źo sl├║┼żi, ako z├şska┼ą v├Żpis a ─Źo si na ┼łom v┼í├şma┼ą

List vlastníctva je základným dokladom preukazujúcim vlastnícke vz┼ąahy k nehnute─żnosti. Ide o verejnú listinu, to znamená, ┼że nahliadnu┼ą do neho online, prípadne si za kolkový poplatok vy┼żiada┼ą jeho výpis alebo kópiu, mô┼że ka┼żdý ob─Źan Slovenskej republiky. List vlastníctva nám doká┼że poda┼ą rôzne informácie o nehnute─żnosti, dôle┼żitý sa preto stáva najmä pri procese predaja alebo kúpy nehnute─żnosti.

 

Kedy mô┼żete potrebova┼ą list vlastníctva

 

 

List vlastníctva mô┼żete potrebova┼ą v nasledujúcich prípadoch:

 

 

ÔŚĆ zalo┼żenie svojej nehnute─żnosti za hypotekárny úver v banke,

 

 

ÔŚĆ prihlásenie prechodného pobytu,

 

 

ÔŚĆ ocenenie nehnute─żnosti,

 

 

ÔŚĆ doklad pri uzatváraní rôznych zmlúv týkajúcich sa nehnute─żnosti, najmä kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, zámennej zmluvy,

 

 

ÔŚĆ v┼żdy, ke─Ć je potrebné preukáza┼ą vlastníctvo nehnute─żnosti.

 

 

─îo sa dozviete z listu vlastníctva

 

 

List vlastníctva obsahuje ─Źíslo, názov okresu, obce a katastrálneho územia, ─Źíslo listu vlastníctva, výmera v m2, druh stavby, pozemku, súpisné ─Źíslo, parcelné ─Źíslo pozemku, vlastníci, podiel, typ nadobudnutia, zálo┼żné právo a skladá sa z troch ─Źastí:

 

 

1. ─Źas┼ą „A – majetková podstata“ – táto ─Źas┼ą vypisuje a špecifikuje informácie (údaje o stavbe, pozemku, výmera pozemku v m2, súpisné ─Źíslo stavby) o všetkých nehnute─żnostiach, ktoré sú predmetom práv k nehnute─żnosti (ktorých sa list vlastníctva týka)

 

2. ─Źas┼ą „B – vlastníci a iné oprávnené osoby“ – v tejto ─Źasti sú obsiahnuté osobné a identifika─Źné údaje (mená, priezviská, rodné priezviská alebo názvy vlastníkov nehnute─żností a iných oprávnených osôb, dátumy narodenia, rodné ─Źísla alebo identifika─Źné ─Źísla organizácií, spoluvlastnícke podiely, titul nadobudnutia pod─ża verejnej listiny alebo inej listiny, miesto trvalého pobytu alebo sídlo, iné údaje obsahujúce bli┼żšie vysvetlenia) vlastníkov a oprávnených osôb, spôsob a dátum nadobudnutia nehnute─żnosti.

 

3. ─Źas┼ą „C – ┼ąarchy“ – posledná ─Źas┼ą listu vlastníctva obsahuje informácie, ktoré poukazujú na obmedzenie vyu┼żitia nehnute─żnosti (vecné bremená, zálo┼żné práva, predkupné práva).

 

Na konci listu vlastníctva sa nachádzajú informácie o tzv. plombe (má preventívny ú─Źinok a ak je zapísaná v liste vlastníctva, signalizuje, ┼że zapísané právo podlieha ur─Źitej zmene) alebo poznámky (do─Źasné vyzna─Źenie skuto─Źností týkajúcich sa nehnute─żnosti alebo osoby). Aj týmto informáciám je potrebné venova┼ą pozornos┼ą, nako─żko informujú o skuto─Źnosti, ┼że nehnute─żnos┼ą je dotknutá nejakou zmenou (napr. uvalenie konkurzu na majetok vlastníka, za─Źatie exeku─Źného alebo vyvlast┼łovacieho konania, prípadne aj spochybnenie hodnovernosti údajov katastra).

 

 

Nahliadnu┼ą do listu vlastníctva mo┼żno aj online

 

 

V prípade, ak potrebujete len nahliadnu┼ą do listu vlastníctva, prípadne jeho výpis potrebujete len na informa─Źné ú─Źely, získa┼ą potrebné informácie mô┼żete aj online prostredníctvom kataster portálu. Všetky informácie získate kedyko─żvek, bezplatne a z pohodlia domova, pri─Źom ich viete vyh─żada┼ą pod─ża ─Źísla listu vlastníctva, pod─ża mena vlastníka, ─Źísla parcely i súpisného ─Źísla nehnute─żnosti.

 

 

Údaje na kataster portáli sú aktualizované denne, preto sa nemusíte bá┼ą ich neaktuálnosti. S vyu┼żitím portálu mapka.gku.sk si viete pozrie┼ą aj mapové podklady z katastra nehnute─żností.

 

 

Kde získa┼ą výpis z listu vlastníctva

 

 

Originál listu vlastníctva je ulo┼żený na príslušnom katastrálnom výbore (pod─ża okresu). Na po┼żiadanie je mo┼żné vyhotovi┼ą potvrdený výpis z listu vlastníctva alebo kópiu listu vlastníctva hocikomu, originál nie je mo┼żné vyda┼ą nikomu. Kópia listu vlastníctva obsahuje aj predchádzajúce zmeny v liste vlastníctva, overený výpis len aktuálny stav.

 

 

Výpis z listu vlastníctva doplnený o osobné údaje (napr. rodné ─Źíslo) mo┼żno vyda┼ą len na základe ┼żiadosti osoby, ktorá je v ┼łom uvedená ako vlastník.

 

 

Získa┼ą výpis z listu vlastníctva pou┼żite─żný na právne úkony je mo┼żné dvoma spôsobmi:

 

 

1. Vydanie výpisu z listu vlastníctva na katastrálnom odbore Okresného úradu – výpis listu vlastníctva získate na po─Źkanie, ┼żiada┼ą o vydanie výpisu z katastra nehnute─żnosti však mô┼żete len na Okresnom úrade, pod ktorý daná nehnute─żnos┼ą spadá na základe lokality, v ktorej sa nachádza, vydanie výpisu listu vlastníctva je spoplatnené sumou 8€, poplatok sa uhrádza prostredníctvom kolkov.

 

2. Vydanie výpisu z listu vlastníctva na pošte – vybavi┼ą výpis z listu vlastníctva na pošte je mo┼żné bez geografickej príslušnosti nehnute─żnosti, štandardne však trvá jeho vydanie dlhšie maximálne 24 hodín, poplatok za vydanie výpisu na pošte je rovnaký ako na Okresnom úrade – 8€.

 

Vydaný výpis listu vlastníctva (kópia listu vlastníctva) je opatrený odtla─Źkom úradnej pe─Źiatky so znakom Slovenskej republiky, pri pou┼żití na právne ú─Źely by nemal by┼ą starší ako 3 mesiace.

 

 

List vlastníctva je základný dokument, na základe ktorého mô┼żete získa┼ą základné informácie o vlastníckych vz┼ąahoch k nehnute─żnosti. Pri kúpe nehnute─żnosti, by malo ís┼ą o základný dokument, o ktorý sa budete zaujíma┼ą. Len tak sa bezpe─Źne vyhnite prípadným nepríjemných prekvapeniam. Pre takéto ú─Źely posta─Źuje aj len online nahliadnutie do listu vlastníctva.

 

 

List vlastníctva mô┼żete potrebova┼ą aj pri viacerých právnych úkonoch súvisiacich s nehnute─żnos┼ąou. V takomto prípade je potrebné disponova┼ą výpisom z listu vlastníctva (kópiou listu vlastníctva), ktorú je mo┼żné pou┼żi┼ą na právne ú─Źely. Tento dokument vybavíte na príslušnom Okresnom úrade alebo pošte.

 

 

Po kúpe nehnute─żnosti býva potrebné zabezpe─Źi┼ą s┼ąahovanie a ─Ćalšie menšie aj vä─Źšie odborné práce. Mo┼żno bude nevyhnutná celková rekonštrukcia, alebo posta─Źí vyupratova┼ą, vyma─żova┼ą a zmontova┼ą kuchynskú linku. Pomocou webovej a mobilnej aplikácie Wilio doká┼żete rýchlo a jednoducho nájs┼ą kvalitných inštalatérov, elektrikárov, murárov, kúrenárov, maliarov a ─Ćalších odborníkov vo vašom okolí. Vybra┼ą si mô┼żete z vyše 23 000 overených poskytovate─żov slu┼żieb po celom Slovensku. Vyskúšajte si to na www.wilio.sk.

 

Najr├Żchlej┼íia cesta k rie┼íeniu v├í┼ího projektu

Zadajte dopyt zadarmo a dostanete ponuky od ┼íikovn├Żch odborn├şkov z v├í┼ího okolia

Zadajte dopyt zadarmo

autor: Lukáš