Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa

Rozdiel medzi klasickou a inteligentnou elektroinštaláciou

|
Rozdiel medzi klasickou a inteligentnou elektroinštaláciou

Inteligentné elektroinštalácie už dávno nie sú iba záležitosťou veľkých industriálnych priestorov. Stávajú sa bežnou súčasťou moderných domácností. Dnes sú tieto technológie bežne prístupné každému kto stavia, alebo robí rekonštrukciu.

 

Od moderného domova požadujeme optimalizáciu komfortu ovládania prístrojov a zároveň čo najväčšiu bezpečnosť. S rastúcim množstvom technických vymožeností v našej domácnosti, vzniká problém s veľkým množstvom vodičov, ovládacích miest a zložitou elektroinštaláciou, ktoré sú potrebné na dosiahnutie požadovaných výsledkov. Všetky takéto problémy sa dajú vyriešiť pomocou inteligentnej elektroinštalácie, ktorá umožňuje jednoduchosť a vysoký komfort pri ovládaní všetkých zariadení. Možnosti ako sú atmosférické osvetlenie, alebo osvetlenie zapínané senzorom pohybu, zónové vykurovanie a šetrenie elektrickej energie patria medzi základné benefity, každej takejto inštalácie.

 

Medzi hlavné výhody patrí najmä zvýšenie komfortu, úspora času a financí. Ak chcete kvalitné a univerzálne riešenie, ktoré vám dá možnosť centrálne ovládať kúrenie, vetranie, klimatizáciu, žalúzie, spotrebiče, zabezpečovací či kamerový systém a je pre vás dôležité šetrenie elektrickej energie, inteligentná elektroinštalácia je presne to, čo budete chcieť. Celý systém pri tom dokážete ovládať aj na diaľku cez mobilné zariadenie.

 

Inteligentná elektroinštalácia prepojí celý dom do jedného komplexného systému

 

Pre optimálnu inštaláciu by ste mali zohľadniť požiadavku na inteligentnú elektroinštaláciu už v projektovej dokumentácii stavby. Takéto riešenie bude pre vás cenovo najvýhodnejšie. Navyše tak ušetríte aj vďaka tomu, že váš systém bude kompletne integrovaný a nie zlepený z viacerých separátne kupovaných systémov. Našťastie, mýtus, že inteligentná elektroinštalácia je až dvakrát drahšia než tá klasická dnes už neplatí, pretože ceny tejto technológie sa s jej postupným rozšírením na trhu pohli smerom nadol.


Klasická vs. inteligentná elektroinštalácia

 

Klasická elektroinštalácia bola vždy určená pre pevné rozvody pre spotrebiče a svetelné rozvody. Skladá sa z rôznych samostatných celkov ako sú napríklad ovládanie osvetlenia, ovládanie kúrenia, atď. V klasickej elektroinštalácii sa neposielajú žiadne informácie, ale spína sa priamo obvod príslušného spotrebiča. 

 

Všetky zmeny v klasickej elektroinštalácii znamenajú ďalšie náklady, stavebné úpravy a často neprehľadnosť celej inštalácie. Pridanie väčšiny nových systémov, ako napríklad zónové kúrenie, si vyžaduje samostatné vedenie a každý riadiaci systém samostatnú komunikačnú sieť.

 

Výhody a nevýhody klasickej elektroinštalácie


Výhodou klasickej elektroinštalácie je jej finančná nenáročnosť a tiež možnosť vybrať si dodávateľa z množstva kvalitných firiem a spoľahlivých živnostníkov, ktorí ju pre vás ochotne zrealizujú.


Klasické inštalácie však majú v dobe inteligentných systémov skôr nevýhodu pretože všetky zmeny sú spojené s vysokými nákladmi, neprehľadnosti pri veľkom počte káblov, problémami so vzájomným prepojením systémov a rastom nákladov na realizáciu s rastúcimi požiadavkami na množstvo funkcii.


Výhody klasickej elektroinštalácie


•    vhodná pre jednoduché inštalácie
•    finančná nenáročnosť pri jednoduchej inštalácii
•    možnosť výberu z množstva kvalitných dodávateľov


Nevýhody klasickej elektroinštalácie 


•    nevhodná pre zložité inštalácie
•    finančná náročnosť pre zložitejšie inštalácie
•    neprehľadnosť pri veľkom počte káblov
•    problémy s flexibilitou vzájomého prepojenia


Inteligentná  elektroinštalácia


Inteligentné inštalácie sú vhodné na ovládanie všetkých technológií a procesov, ktoré sú využívané v moderných budovách. Komplexne rieši zjednotenie rôznych technológií do jedného funkčného celku. Tento systém potom zabezpečuje všetko od zónového vykurovania miestností, cez ovládanie klimatizácie a osvetlenia, okenných žalúzií, automatické otváranie a zatváranie okien a ovládanie závlahových systémov.


Inteligentná elektroinštalácia je modulárna. To znamená, že jej jednotlivé súčasti  sú prepojené zbernicovým káblom. Tento typ inštalácie je jednoduchý a prehľadný preto, že všetky ovládacie prvky systému sú pripojené na dvojvodičové vedenie. Spája v sebe výhody vysoko náročných elektrických inštalácii a zároveň zaručuje minimalizáciu spotreby energie. A to vďaka kombinácii klasických silnoprúdových zariadenií s postupmi a technológiami používanými na riadenie slaboprúdových zariadení.


Výhody a nevýhody inteligentnej elektroinštalácie


Hlavnou výhodou inteligentných inštalácii je dokonalý komfort pri ovládaní jednotlivých zariadení a spotreby energie. Pri veľkých projektoch je inteligentná elektroinštalácia cenovo porovnateľná, alebo dokonca lacnejšia než klasická inštalácia. Navyše umožňuje ľubovoľné rozšírenie podľa potreby a schopnosť prispôsobovať a upravovať nastavenie celého systému.  


Nevýhodou je, okrem možných vyšších nákladov na inštaláciu, aj nedostatok odborných firiem ktoré sa ňou zapodievajú.

 

Inteligentná elektroinštalácia zvyšuje vašu bezpečnosť


Výhody inteligentných elektroinštalácii


Ovládanie 
•    ovládanie na dotykovom displeji
•    ovládanie bežným diaľkovým ovládačom 
•    ovládanie hlasom
•    ovládanie cez mobilný telefón, počítač a internet

 

Pokročilé funkcie
•    regulácia izbovej teploty automaticky nastaveným programom
•    zatmievanie a postupné pridávanie intenzity svetla – atmosférické osvetlenie
•    na základe naprogramovaných údajov ako je napríklad čas, teplota, úroveň osvetlenia, pohybu osôb, sily vetru sú automaticky ovládané jednotlivé funkcie ako napríklad stiahnutie žalúzii, zvýšenie teploty etc.
•    niekoľko funkcii sa môže vykonať naraz na základe toho istého povelu – napríklad keď sa zotmie zatiahnuť žalúzie, rozsvietiť svetlá a prikúriť 
•    automatické vykonanie funkcii pri príchode, alebo odchode keď sa zadá kód, načíta karta
•    systém automaticky nastaví elektrické spotrebiče podľa rozpoznaného užívateľa

 

Bezpečnosť
•    alarm s rozšírenými funkciami je súčasťou systému
•    systém je vybavený vlastnou klávesnicou, ktorá môže byť ovládaná kódom, alebo prístupovou kartou
•    všetky nastavenia a prístupy sú zaheslované na niekoľkých úrovniach
•    ochrana domu pri zlom počasí, nečakaných udalostiach (poruchy v sieti, prepätie, preťaženie)
•    vypnutie nepoužívaného elektrického okruhu (napr. spálňa  pri spánku)
•    dotykové časti senzoru sú napájané bezpečným napätím 24 V

 

Úspory
•    súčasťou je regulácia kúrenia a/alebo klimatizácie
•    regulácia osvetlenia, až 10 % úspore elektrickej energie
•    blokovanie vybraných spotrebičov pri vysokom stave elektrometra
•    eliminácia nechcene zapnutých spotrebičov

 

Schéma inteligentnej elektroinštalácie

 

Príklad rozdielov v klasickej a inteligentnej elektroinštalácii


Pri klasickej inštalácii sú používané normálne spínače, ktoré po stlačení zapnú, alebo vypnú svietidlo, čí iný elektrický spotrebič. Svietidlo je teda riadené iba spínačom. Z rozvádzača je natiahnutý samostatne istený prívodový kábel do spínača, a cez neho ide prúd až do spotrebiča. Spínač, alebo spínače teda slúžia priamo na prerušenie prúdu ku svietidlu či spotrebiču. Každý svetelný okruh, ktorý chceme ovládať samostatne, musí mať svoj vlastný spínač. U zásuvkových obvodov to znamená ich priame napojenie do rozvádzača na poistky. 


Ak chcete pri klasickej elektroinštalácii hlavné svetlo v spálni, ovládať spínačmi pri dverách do miestnosti, na každej strane postele a pri balkónových dverách na terasu, treba nainštalovať ovládanie jedného svetla zo štyroch miest. V klasickej elektroinštalácii by bol prívodový elektrický kábel vedený do prvého spínača, odkiaľ by sa vetvil do svetla v strope a prepojovacím káblom do ďalších troch spínačov. V inteligentnej elektroinštalácii sa neťahá prívodný kábel do spínača, ale rovno od rozvádzača do svetla a na prepojenia medzi spínačmi sa využíva iný kábel. Kým pri klasickej elektroinštalácii je zložitejšie urobiť ovládanie dvoch svetiel s dvoj spínačom z viacerých miest, pri inteligentnej elektroinštalácii je to jednoduché. 


V inteligentnej elektroinštalácii so zbernicou nie sú totiž jednotlivé spínače k danému svetelnému okruhu napojené priamym silovým prepojením, ale softwarovým priradením. Zbernica zaisťuje prívod energie pre jednotlivé prvky, aj komunikáciu medzi týmito prvkami a centrálnou jednotkou. 


Ďalší dobrý príklad je zónová regulácia kúrenia. Pri klasickej elektroinštalácii má rodinný dom iba jeden termostat, a ak je to dvojposchodový dom, v lepšom prípade je jeden termostat na prízemí a druhý na poschodí. Ak ide o dom s krbom, keď sa krb používa zvýši teplotu v miestnosti, kde je umiestnený termostat. Kotol logicky prestane kúriť a potom je v ostatných, izbách zima, pretože tam teplo z krbu nepreniká. Klasická elektroinštalácia na tieto problémy v princípe nemá rozumné riešenie. Inteligentné elektroinštalácie majú bežne implementovanú zónovú reguláciu kúrenia, čo umožňuje komfortne si nastaviť teplotu v každej izbe podľa vlastných preferencií. Potom sa v bežne nepoužívaných izbách, napríklad v hosťovskej, môže vypnúť, alebo stlmiť kúrenie. A ak sa zakúri v krbe, nemá to žiadny negatívny vplyv. Zároveň sa tak šetria náklady za kúrenie.


Ak sa uspokojíte s jednoduchou lacnou inštaláciou pre malý dom je pre vás klasická inštalácia úplne postačujúca. Pre väčšie domy je klasická inštalácia vhodná iba ak ide o dom bez komplexných systémov. Ak však kladiete dôraz na úsporu energii a komfortné ovládanie všetkých aspektov vášho domova odporúčame vám inteligentnú elektroinštaláciu.  

 

 

 

Najrýchlejšia cesta k riešeniu vášho projektu

Zadajte dopyt zadarmo a dostanete ponuky od šikovných odborníkov z vášho okolia

Zadajte dopyt zadarmo

autor: Simona