Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa

STK a EK – aké doklady si pripraviť a čo skontrolovať

|
STK a EK – aké doklady si pripraviť a čo skontrolovať

S pojmami technická kontrola (TK) alebo emisná kontrola (EK) sa už stretol asi každý majiteľ motorového vozidla. No vedomosti mnohých majiteľov motorových tátošov končia pri fakte, že ide o povinné kontroly, ktoré musia spĺňať všetky vozidlá pohybujúce sa po slovenských cestách. Pri konci platnosti potrebných kontrol preto často nastáva stres a panika. Chystáte sa aj vy v blízkej dobe na technickú alebo emisnú kontrolu a neviete ako sa na ňu pripraviť? Čítajte ďalej.

 

Technickú alebo emisnú kontrolu musíte absolvovať na jednej z overených staníc, ktoré majú udelené povolenie na ich vykonávanie. Ceny za vykonanie kontroly nie sú regulované, preto na jednotlivých staniciach môžu byť rôzne.

 

 

Čo je to STK a prečo sa vykonáva?

 

 

TK predstavuje prehliadku a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných jednotiek. Povinnosť jej absolvovania a pravidelné intervaly, v ktorých sa je povinné sa podrobiť prehliadke upravuje zákon § 47 ods. 1 vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. TK sa týka všetkých vozidiel prihlásených v evidencii, pričom lehota povinnosti absolvovať pravidelnú technickú kontrolu závisí od kategórie a čiastočne aj veku vozidla.

 

 

Technickú kontrolu musí absolvovať aj:

 

 

jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo iného zmluvného štátu, ktoré nemá platný doklad o vykonaní technickej kontroly, pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v SR,

 

 

jednotlivo dovezené motorové vozidlo z tretej krajiny pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v SR,

 

 

opätovne schvaľované vozidlo.

 

 

Hlavným cieľom STK je určiť, či je vozidlo technicky spôsobilé na jazdu po pozemných komunikáciách.

 

 

Čo si priniesť na technickú kontrolu?

 

 

Na technickú kontrolu si so sebou nezabudnite zobrať:

 

 

vozidlo,

 

 

platný preukaz totožnosti,

 

 

osvedčenie o emisnej kontrole,

 

 

osvedčenie o evidencii,

 

 

technický preukaz (ak bol vydaný),

 

 

potvrdenie polície spolu s kópiou originálneho dokladu (ak bolo zadržané osvedčenie o evidencii),

 

 

protokol o montáži plynového zariadenia (ak bolo vozidlo prerobené na plyn).

 

 

Čo sa kontroluje počas STK?

 

 

Na stanici STK sa kontrolujú: brzdy, riadenie, nápravy, kolesá, rám, karoséria, osvetlenie, svetelná signalizácia, zaťaženie životného prostredia (výfukové plyny), predpísaná výbava a identifikátory vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch.

 

 

Pred absolvovaním TK je vhodné vopred skontrolovať technický stav vozidla v servise alebo samostatne. Pri kontrole vozidla pred STK sa zamerajte najmä na: osvetlenie vozidla (vonkajšie aj vnútorné, funkčnosť svetiel a smeroviek, brzdové svetlá), stierače a ostrekovanie okien, výstražné zvukové znamenie (klaksón), povinnú výbavu (kompletnosť autolekárničky, výstražný trojuholník, reflexný odev/reflexná vesta, rezerva, kľúč na matice alebo skrutky kolies, príručný zdvihák), stav a opotrebenie dezénu pneumatík, únik akýchkoľvek prevádzkových kvapalín.

 

 

Výsledkom kontroly STK je protokol o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na prevádzku.

 

 

Čo je to EK?

 

 

EK motorového vozidla predstavuje kontrolu stavu motora vozidla a jeho systému, zameranú na faktory, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom.

 

 

Spôsob a rozsah emisnej kontroly upravuje vyhláška MDPT SR č. 265/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

 

Čo si priniesť na emisnú kontrolu?

 

 

Na absolvovanie emisnej kontroly potrebujete:

 

vozidlo,

 

platný preukaz totožnosti,

 

 

osvedčenie o evidencii (technický preukaz – veľký aj malý), v prípade zadržaného osvedčenia o evidencii fotokópiu a doklad o zadržaní,

 

 

protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nemá toto zariadenie priamo od výrobcu,

 

 

pri opakovanej kontrole aj protokol z predchádzajúcej kontroly.

 

 

Čo sa kontroluje pri emisnej kontrole?

 

 

Pri emisnej kontrole sa kontrolujú nasledujúce skutočnosti: 

 

 

identifikácia vozidla,

 

 

svietidlá, odrazové sklá a elektrické zariadenie,

 

 

podvozok a jeho príslušenstvo (výfukové potrubie, tlmiče, palivová nádrž, výkon motora),

 

 

zaťaženie životného prostredia (emisie výfukových plynov a ich regulácia, dymivosť, únik kvapalín),

 

 

systém vetrania a kúrenia pri vozidlách kategórie M2, M3 určených na prepravu osôb (autobusy).

 

 

Výsledkom absolvovania emisnej kontroly je podobne ako pri STK protokol o spôsobilosti vozidla. Od mája 2018 nastali pri hodnotení EK zmeny a bolo zavedené tzv. trojstupňové hodnotenie, čo znamená, že vozidlá sa už neoznačujú len za „spôsobilé“ alebo „nespôsobilé“, ale taktiež môžu získať aj stupeň dočasne spôsobilé a získať tak čas (60 dní) na odstránenie závad.

 

 

Taktiež pribudla ešte jedna novinka - zavedenie emisnej plakety, ktorá oprávňuje vozidlo k vjazdu do tzv. nízkoemisných zón.

 

 

Absolvovanie emisnej alebo technickej kontroly môže byť skontrolované len v určitých prípadoch, ako napr. pri kontrole na mieste, novom zápise vozidla a pod. Pri zistení neplatnosti emisnej alebo technickej kontroly je následne majiteľovi auta udelená pokuta. Od mája 2018 boli znížené pokuty za chýbajúcu technickú alebo emisnú kontrolu na 55 eur za každú kontrolu, ak motorista do 15 dní podrobí auto chýbajúcej kontrole a zaplatí pokutu, inak je potrebné uhradiť pokutu v plnej výške, t. j. 165 € za každú zmeškanú kontrolu. 

 

 

Pred absolvovaním STK a EK odporúčame navštíviť autoservis, alebo odborného automechanika, ktorý vykoná servisnú prehliadku a postará sa o to aby vaše vozidlo bolo pred kontrolou v čo najlepšom stave. Nájsť ho môžete aj pomocou webovej a mobilnej aplikácie Wilio, ktorá združuje vyše 23 000 overených poskytovateľov služieb po celom Slovensku. Vyskúšajte si to na www.wilio.sk. 

 

Najrýchlejšia cesta k riešeniu vášho projektu

Zadajte dopyt zadarmo a dostanete ponuky od šikovných odborníkov z vášho okolia

Zadajte dopyt zadarmo

autor: Lukáš