Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa

Čistenie studní

Hľadáte staviteľa na čistenie studní? V tejto kategórii máme 15 956 poskytovateľov. Pošlite dopyt.

Zadať dopyt

29 659 profesionálov na Slovensku

71 791 vyriešených projektov

4,8 z 5 priemerné hodnotenie našich odborníkov

226 512 inštalácií aplikácie

Čistenie studní

Potrebujete službu z oblasti čistenie studní? Wilio vám pomôže nájsť kvalitných odborníkov na odčerpávanie vody vysokoprietokovým čerpadlom, čistenie zákrytu studne a plášťa čerpacieho zariadenia, odstránenie sedimentu a kalu. Cena údržby studne sa väčšinou odvíja od rozsahu služieb. Prezrite si bližšie informácie k službám: vysokoprietokové čerpadlo, vysokotlakový čistič, dezinfekcia, ktoré vám poskytne niektorý z našich 15 956 špecialistov v danej kategórií.

Pozrite tiež:CenníkyRady a tipy

29 659 profesionálov na Slovensku

71 791 vyriešených projektov

4,8 z 5 priemerné hodnotenie našich odborníkov

226 512 inštalácií aplikácie

Užitočné informácie

Čo potrebujete vedieť

Údržba studne

Prehľad údržby

Pravidelná údržba vašej studne je potrebná na zaistenie nepretržitej bezpečnosti vody a na sledovanie prítomnosti akýchkoľvek kontaminantov. 

Existuje niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť na ochranu svojej studne:

  • Studne by sa mali ROČNE kontrolovať a testovať na mechanické problémy, čistotu a prítomnosť určitých kontaminantov, ako sú koliformné baktérie, dusičnany / dusitany a akékoľvek iné kontaminanty miestneho významu (napríklad arzén a radón).
  • Voda zo studne by sa mala testovať viac ako raz ročne, ak sa opakovane vyskytujú gastrointestinálne ochorenia medzi členmi domácnosti alebo návštevníkmi a / alebo zmena chuti, zápachu alebo vzhľadu vody zo studne.
  • Všetky nebezpečné materiály, ako sú farby, hnojivá, pesticídy a motorový olej, by ste mali skladovať ďalej od studne. 
  • Pri miešaní chemikálií nedávajte hadicu do nádoby na miešanie, pretože by to mohlo nasať chemikálie do vodného systému domácnosti.
  • Poraďte sa s profesionálnym dodávateľom a overte, či máte správne oddelenú studňu, dom, odpadové systémy a zariadenia na skladovanie chemikálií. 
  • Vždy skontrolujte kryt alebo uzáver studne, aby ste sa ubezpečili, že sú neporušené. Horná časť studne by mala byť niekoľko metrov nad zemou.
  • Po životnosti studne (zvyčajne najmenej 20 rokov) nechajte vyradiť z prevádzky existujúcu studňu licencovaným alebo certifikovaným inštalatérom a postavte novú studňu. 

Ako sa starať o vodu zo studne

Vykonajte náležité opatrenia na zaistenie zdravej pitnej vody.

Je nevyhnutné udržiavať vodu zo studne konzumovanú ľuďmi a domácimi zvieratami bez baktérií a chemikálií, ktoré môžu poškodzovať zdravie. Zatiaľ čo verejné dodávky vody sú chránené normami a predpismi, vlastníci súkromných studní musia testovať, či voda nie je kontaminová. 
 
Krok 1

Raz ročne skontrolujte plášť studne. Poškodené puzdro umožňuje, aby znečisťujúce látky prúdili do studne a kontaminovali vodu. Pozrite sa na diery a praskliny a prehliadnite aj vnútro. Zatlačte na kryt, aby ste sa ubezpečili, že je odolný. Ak sa puzdro pohne, môže byť citlivé na znečisťujúce látky. Ucho položte vedľa otvoru krytu studne, aby ste počuli tečúcu vodu, ktorá by mohla naznačovať prasknutie alebo otvor v plášti.

Krok 2

Raz ročne otestujte palivové nádrže v domácnosti a opravte prípadné netesnosti, aby palivo neznečisťovalo vodu zo studne.

Krok 3

Nainštalujte alebo nechajte namontovať vodotesný uzáver s odvetranou clonou cez otvor krytu. Uvoľnený alebo žiadny uzáver umožňuje, aby sa do studne dostali znečisťujúce látky, hmyz a povrchová voda. Vetraný uzáver prepúšťa vzduch dovnútra a zároveň vylučuje nečistoty.

Krok 4

Nainštalujte spätné ventily na vodovodné batérie s hadicovými prípojkami, aby ste zabránili spätnému toku. Tento stav nastáva, keď voda a znečisťujúce látky vytekajú späť z vodovodnej inštalácie do studne. Spätné ventily zabránia znečisteniu vody vo vaniach, umývadlách, práčkach, požiarnych hydrantoch a bazénoch.

Krok 5

Nechajte raz ročne otestovať studňu. Pretože samostatné testy na rôzne znečisťujúce látky môžu byť drahé, testujte iba chemikálie a iné kontaminanty, ktoré doma máte, a tiež koliformné baktérie a dusičnany. Ak sa v oblasti nachádzajú podzemné zásobníky, testujte vodu na prchavé organické chemikálie (VOC) najmenej raz ročne. Vyskúšajte tiež, či neobsahujú POZ, či a kedy sa v blízkosti vašej studne vyskytne únik oleja, ropy alebo rozpúšťadla. Ak žijete v blízkosti farmy alebo inej oblasti, kde sa pesticídy používajú, otestujte prítomnosť pesticídov. Otestujte tvrdosť vody, ak spozorujete nahromadenie minerálov v okolí vašich rozvodov a zariadení. Znova otestujte vodu, ak členovia rodiny pocítia gastrointestinálne ťažkosti, pri ktorých máte podozrenie, že by mohli súvisieť s pitím vody, alebo ak spozorujete zmenu chuti vody.

Krok 6

Skloňte zem od studne, aby mohla povrchová voda správne odtekať. To pomôže zabrániť tomu, aby povrchová voda kontaminovala vašu vodu zo studne.

Krok 7

Čerpajte vodu miernou rýchlosťou, aby ste zabránili vyčerpaniu zásob podzemnej vody.

Krok 8

Kontaminujúce látky udržujte v dostatočnej vzdialenosti od studne, aby ste zabránili kontaminácii chemikáliami a baktériami v prípade rozliatia, úniku alebo odtoku. CDC odporúča zabezpečiť, aby bola studňa najmenej 15 metrov od septikov či hospodárskych zvierat, 30 metrov od palivových nádrží, skladov hnoja a hnojív a 75 metrov od zásobníkov hnoja. Do 30 metrov od studne tiež nepoužívajte insekticídy, prostriedky na ničenie buriny alebo fungicídy.

Krok 9

Požiadajte o radu profesionálneho dodávateľa o možnostiach úpravy studňovej vody, ako sú filtračné, destilačné systémy, zmäkčovače vody a dezinfekcia. Filtrácia a destilácia vodných systémov odstraňuje kontaminanty vody zo studne, zmäkčovače vody znižujú prebytočné minerály, ktoré sa v nich hromadia a poškodzujú vodovodné a armatúry. Dezinfekcia ničí škodlivé mikroorganizmy vo vode zo studne.

Krok 10

Najmite si profesionálneho inštalatéra vrtov a čerpadiel na správne uzavretie a doplnenie starých nepoužívaných studní, aby ste zabránili kontaminácii vody zo studne. Ak vaša studňa dosiahne koniec svojej produktívnej služby, nechajte si studňu utesniť a vyvŕtať novú. Väčšina vrtov by mala fungovať najmenej 20 rokov.