Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa

Drevené zábradlie

Najmite si skúseného odborníka na drevené zábradlie z vášho okolia a za výhodnú cenu!

Zadať dopyt

27 638 profesionálov na Slovensku

50 983 vyriešených projektov

4,8 z 5 priemerné hodnotenie našich odborníkov

199 720 inštalácií aplikácie

Drevené zábradlie

Potrebujete službu z oblasti drevené zábradlie? Wilio vám pomôže nájsť kvalitných odborníkov na zameranie, návrh riešení, výrobu, montáž, servis. Cena zábradlia z dreva sa väčšinou odvíja od rozsahu služieb. Prezrite si bližšie informácie k službám: brúsenie, lakovanie, náradie, ktoré vám poskytne niektorý z našich 15598 tesárov v danej kategórií.

27 638 profesionálov na Slovensku

50 983 vyriešených projektov

4,8 z 5 priemerné hodnotenie našich odborníkov

199 720 inštalácií aplikácie

Populárne lokality

Zobraziť viac

všetky

Ukážky

Ukážky realizácií našich poskytovateľov

Výroba nábytkuRadoslav
ElektroinštalácieMarcel L.
Rekonštrukcia bytu/domuVladimir J.
Stavebné práceKovacs G.
Stavebné práceKovacs G.
Dizajn, architektúra, projekty a iné službyStanislav
Rekonštrukcia bytu/domuVladimír J.
Služby pre tebaBranis B.
MontážEmil K.

Užitočné informácie

Čo potrebujete vedieť

Drevené zábradlia

Hlavnou funkciou zábradlia je zaistenie bezpečnosti pohybu osôb v priestoroch, ktoré sú oddelené výškovým členením.  Majú tiež napomôcť k bezpečnému pohybu a k určeniu bariéry zabraňujúcej, či už náhodnému pohybu, alebo aj vedome aktívnej činnosti užívateľov objektov alebo priestorov, ktoré treba ochraňovať. 
Základné rozdelenie zábradlí z pohľadu materiálového zhotovenia je možné členiť na drevené alebo kovové zábradlia. Pri výbere zábradlia je potrebné zohľadniť rôzne parametre od predstáv, možnosti ktoré priestor ponúka až po stupeň bezpečnosti, ktoré jednotlivé typy zábradlí poskytujú.

Najskôr je potrebné ale ujasniť si podmienky, ktoré sú určujúce pre bezpečnosť. Zábradlie musí byť totiž vždy tam, kde je potrebné, aby bol splnený jeho účel a zároveň, aby zábradlie dokázalo odolať zaťaženiam a vplyvom, ktoré naň pôsobia. Zábradlie je potrebné na miestach, kde je nevyhnutné zabezpečiť ochranu zamestnancov pri výstavbe pred pádom do voľného priestoru, ktorý je pod úrovňou pracovnej plochy, alebo aj pri štandardnom využívaní nehnuteľností a priestorov s prevýšením, ktoré by mohlo ohroziť bezpečnosť pohybu osôb. 

Drevené zábradlia na staveniskách

Prácou vo výške chápeme ktorúkoľvek aktivitu uskutočňovanú vo výške, ktorá presahuje 1,5 metra nad voľnou hĺbkou. Takýto typ práce si vyžaduje zabezpečenie ochrany pracovníkov pred pádom. Na stavbe je tiež potrebné zabezpečiť ochranu pred pádmi na rôznych stanoviskách, kde sa pod pracovnou úrovňou nachádza voda alebo aj rôzne látky s možným ohrozením zdravia, avšak bez ohľadu na výšku, ktorá ich oddeľuje.

Podesty a schodiskové ramená musia mať na otvorených stranách povinne nainštalované zábradlia. Toto neplatí u schodísk do päť stupňov alebo pri sklone do 25 stupňov. Priame schodiskové ramená, ktoré sú užšie ako 105 cm musia mať tiež madlo na jednej strane a pri ramenách širších ako 105 cm je potrebné, aby madlá boli na oboch stranách. Ak je schodiskové rameno širšie ako 270 cm rozdeľuje sa doplneným zábradlím s držadlom. Osadenie a ukotvenie zábradlia môže byť vykonané zhora alebo zo strany, pričom nesmie do priechodnej šírky zasiahnuť viac ako 5 cm a madlá viac ako 10 cm. Vlastné držadlo musí byť navrhnuté tak, aby sa dalo uchopiť z hornej strany a konce musia byť uzatvorené a hladké. Čo je veľmi dôležité okrem vyššie uvedených údajov je aj potreba dodržania medzier medzi jednotlivými tyčami či tabuľovými prvkami maximálne 12 cm. V prípade dreveného zábradlia nachádzajúceho sa v priestore s voľným prístupom detí sa táto vzdialenosť medzi tabuľovými prvkami zmenšuje a určuje maximálnou vzdialenosťou 8 cm. 

Pokiaľ ide o výšku zábradlia, tá je ustanovená tak, že pri rodinných domoch je to minimálne 90 cm v prípadoch, kedy je hĺbka voľného priestoru maximálne 3 metre. Ak je hĺbka voľného priestoru viac ako 3 metre a menej ako 12 metrov je najmenšia výška zábradlia 100 centimetrov. V prípade, že je výška voľného priestoru ešte vyššia, tak výška zábradlia musí byť minimálne 120 centimetrov.

Samostatnou kapitolou je zabezpečovanie ochrany pred pádom na pracoviskách nad vodou, pri ktorých hrozí poškodenie zdravia bez ohľadu na výšku. Tu môže ísť o dočasné zábradlia, premiestniteľné zábradlia a trvalé zábradlia. V každom jednotlivom prípade platia iné podmienky a pravidlá pre každý jeden typ.

Dočasné zábradlia, sú tie ktoré sa používajú iba v priebehu výstavby a použitý materiál na ich vyhotovenie je spravidla drevo. Ide teda o prostriedok kolektívnej ochrany zamestnancov. Konštrukčne ide o to, že tieto zábradlia sú v priečnom reze odklonené od zvislice maximálne do 15 stupňov. Ochranné zábradlie sa používa aj pri zemných prácach, alebo pri zhotovovaní podzemných objektov resp. pri budovaní základov. Vyhláškou sa ustanovuje minimálna výška na úrovni 110 centimetrov. Zábradlie je tvorené hornou tyčou ako držadlom a zarážkou pri podlahe – ochranná lišta s výškou minimálne 15 cm. Ak je však pracovná plocha nad okolitým terénom viac ako 2 metre, vkladá sa do zábradlia medzi držadlo a zarážku pri podlahe minimálne ešte jedna stredová tyč alebo iná vhodná výplň na stabilizáciu a upevnenie. Pri sklone chránenej plochy do 15 stupňov nesmie byť voľná medzera v prípade dvojtyčového zábradlia väčšia ako 55 centimetrov. Ak je sklon väčší ako 15 stupňov, tak sa voľná medzera zmenšuje na úroveň 25 centimetrov. Dočasné zábradlia sa môžu prerušovať len v miestach schodiskových priestupov.

Premiestniteľné zábradlia môžu byť odnímateľné, skladacie, otvárateľné, sklopné, alebo posuvné. Inštalujú sa vždy tam, kde je z prevádzkových dôvodov potrebné umožniť nakládku alebo vykládku tovaru, montáž alebo demontáž zariadenia. Po ukončení týchto činností je nutné zábradlie vždy vrátiť do pôvodného stavu a polohy. Ak sa výnimočne nemusí zriadiť zábradlie, môže sa v zmysle vyhlášky nahradiť výnimočne nepochôdznym bezpečnostným pásom doplneným  bezpečnostnou značkou, obmedzením trvalého prístupu alebo stálym dozorom. V týchto prípadoch je možné použiť aj odnímateľnú zábranu ako napríklad reťaz, lano alebo závoru.

Trvalé zábradlia sa budujú vo všetkých objektoch s komunikáciami s nerovnakou výškou, ak je rozdiel úrovní väčší ako 0,5 metra. Tak isto je to aj pri voľných okrajoch schodísk, galérií, lávok a podobne. Ak v týchto prípadoch hrozí nebezpečenstvo pokĺznutia, dopĺňa sa toto zábradlie ochrannou lištou výšky minimálne 10 centimetrov. Schodiskové rameno, tak ako je uvádzané vyššie, musí byť po oboch stranách vybavené držadlom vo výške 90 centimetrov. V tomto prípade sa odporúča doplniť ho ešte jedným držadlom vo výške 75 centimetrov, pričom je potrebné, aby držadlo presahovalo začiatok a koniec schodiskového ramena alebo rampy najmenej o 15 centimetrov. 

Tvar držadla musí umožňovať pevné uchopenie a toto musí byť stabilne ukotvené, aby sa v ruke nehýbalo. Každá pochôdzna plocha, kde hrozí nebezpečenstvo pádu osôb musí byť zabezpečená ochranným zábradlím, ktoré musí odolávať zaťaženiu pôsobiacemu vo vodorovnom a zvislom smere. Na toto zaťaženie je nutné posúdenie statika a to na všetky časti zábradlia vrátane ukotvenia stĺpikov. Okrem požiadaviek určených technickou normou musia konštrukcie spĺňať podmienky, ktoré zabezpečujú ochranu konštrukcií zábradlia pred atmosférickými vplyvmi, koróziou a otrasmi. Zábradlie nie je nutné osadzovať tam, kde je bezpečnosť osôb zaistená iným spôsobom a to napríklad parapetom, múrikom, nízkou plnou stenou alebo podobnými zábranami, ktorou môže byť aj bezpečnostný pás z kvetináčov alebo iných dizajnových prvkov dostatočnej robustnosti a stability.

Drevené zábradlia ako také, môžeme v zásade rozdeliť na dve hlavné skupiny:
-    Interiérové drevené zábradlia,
-    exteriérové drevené zábradlia.

Líšia sa nielen spôsobom povrchovej úpravy materiálu - dreva, ktorá je rozdielna medzi dreveným zábradlím inštalovaným v exteriéri alebo v interiéri, ale aj spôsobom uchytenia, respektíve ukotvenia do stavebnej konštrukcie. Je totiž rozdiel v ukotvení zábradlia v exteriéri, kde pôsobenie poveternostných vplyvov je neporovnateľné k tým, ktoré pôsobia v interiéri. Tu ide najmä o trvalé pôsobenie teplého  a suchého vzduchu, ktorý môže spôsobiť deformácie dreva. Tieto deformácie môžu ohrozovať statickú únosnosť a dostatočnosť konštrukcie zábradlia, prípadne môžu spôsobiť uvoľňovanie zvislých priečok výplne drevených zábradlí.

Drevené zábradlia ďalej môžeme rozdeliť aj podľa toho, pre aký priestor sú určené a tam v zásade rozdeľujeme zábradlia na terasové a  schodiskové. 
Samostatnou časťou dopĺňania dreveného zábradlia je madlo, jeho umiestnenie, jeho tvar  a zároveň potreba dodržania parametrov určených bezpečnostnými podmienkami. Pre madlo musia platiť rovnaké opatrenia na zabezpečenie povrchovej úpravy ako u zábradlia, avšak nároky na povrchovú úpravu madla sú vyššie, pretože madlo je v kontakte s ľudskou rukou a je potrebné, aby nevznikali na povrchu praskliny, ktoré by mohli ohroziť bezpečné používanie madla ako opory. 

Drevené interiérové schodisko, konštruované ako samonosné a najčastejšie používané v domoch s ďalším podlažím či v mezonetových bytoch je vyrábané na mieru. Dodávatelia na návrh a realizáciu takýchto schodísk často využívajú rôzne softvérové programy, ktoré dokážu spracovať návrh, pri dodržaní legislatívnych požiadaviek a pri stanovení základných parametrov. Zohľadňovať musia najmä šírku schodiskového ramena vrátane dreveného zábradlia, ale aj svetlú výšku medzi poschodiami, kde má byť schodisko inštalované. Zábradlie v týchto prípadoch stužuje nosnú konštrukciu schodiska a vytvára jednoliatu konštrukciu, ktorá dokáže preniesť hmotnosť osoby, bez toho, aby došlo k chveniu, alebo rezonancii konštrukcie schodiska a zábradlia z dreva.

Alternatívou k samonosným schodiskám s dreveným zábradlím na mieru môžu byť montované diely  a jednotlivé komponenty, ktoré sú bežne dostupné v našich komerčných obchodoch. Nevýhodou je obmedzená ponuka rozmerov a technických riešení. Je potrebné si aspoň laicky prepočítať počet zvislých priečok a ujasniť si svoje vlastné dizajnové požiadavky na priestor, ktorý si sami zariaďujete. Náklady takéhoto zábradlia v kombinácii so schodiskom stojí nemalé financie, a preto si treba veľmi dôsledne zvážiť cestu ktorou sa vydáte. 

Stiahnite si aplikáciu Wilio
pre Android alebo iOS