Rady a tipy
Ako to funguje?
Vitajte vo Wilio!Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník
Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník
Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa

Geodet

Hľadáte geodeta? V tejto kategórii máme množstvo profesionálov. Pošlite dopyt.

Zadať dopyt
33 294 profesionálov na Slovensku
89 934 vyriešených projektov
4,8 z 5 priemerné hodnotenie našich odborníkov
260 000 + inštalácií aplikácie
Potrebujete poradiť pri zadávaní dopytu? Neváhajte a zavolajte nám na +421 232 111 030
Geodet

Potrebujete službu z oblasti geodet? Wilio vám pomôže nájsť kvalitných odborníkov na geodetické plány a práce. Cena zameriavača pozemku prístreškov sa väčšinou odvíja od rozsahu služieb. Prezrite si bližšie informácie k službám: polohopis, grafická mapa, zápis stavby do katastra, ktoré vám poskytne niektorý z našich geodetov v danej kategórií.

Pozrite tiež:CenníkyRady a tipy
33 294 profesionálov na Slovensku
89 934 vyriešených projektov
4,8 z 5 priemerné hodnotenie našich odborníkov
260 000 + inštalácií aplikácie
Užitočné informácieČo potrebujete vedieť

Geodet 

Geodeti robia presné merania na určenie hraníc pozemkov či nehnuteľností. Poskytujú údaje týkajúce sa tvaru a obrysu zemského povrchu pre inžinierske, mapové a stavebné projekty. 

Povinnosti geodetov sú nasledovné: 
•    Zmerajú vzdialenosti a uhly medzi bodmi na, nad a pod povrchom Zeme
•    Prejdú určité miesta a pomocou známych referenčných bodov určujú presné umiestnenie dôležitých funkcií 
•    Skúmajú pozemkové, prieskumné záznamy a pozemkové tituly 
•    Hľadajú dôkazy o predchádzajúcich hraniciach, aby určili, kde sa nachádzajú hraničné čiary 
•    Zaznamenávajú výsledky prieskumu a overujú presnosť údajov 
•    Pripravujú pozemky, mapy a správy 
•    Prezentujú zistenia klientom a príslušným orgánom 
•    Stanovujú oficiálne hranice pôdy a vody pre listiny, nájomné zmluvy a ďalšie právne dokumenty a vypovedajú na súde ohľadom prieskumných prác 

Geodeti označia a zdokumentujú umiestnenie zákonných hraníc vlastníctva. Napríklad pri kúpe alebo predaji domu či komerčnej budovy môžu označiť hranice nehnuteľností, aby zabránili sporom alebo ich vyriešili. 

Používajú rôzne meracie zariadenia v závislosti od typu prieskumu. Pri meraniach v teréne využívajú geodeti Globálny pozičný systém (GPS), systém satelitov, ktorý lokalizuje referenčné body s vysokou presnosťou. Na zhromažďovanie relevantných informácií o teréne používajú aj ručné jednotky GPS a automatizované systémy známe ako robotické totálne stanice. Geodeti potom interpretujú a overujú výsledky na počítači. Tiež používajú geografické informačné systémy (GIS) - technológiu, ktorá umožňuje vizuálne prezentovať priestorové informácie ako mapy a správy. Geodeti môžu prekryť letecké alebo satelitné snímky údajmi GIS, napríklad stromami či lesmi v danom regióne, a vytvárať digitálne mapy. Na základe týchto výsledkov vedia poradiť firmám aj jednotlivcom, kde majú plánovať domy, cesty a skládky. 

Aj keď pokroky v oblasti geodetických technológií v súčasnosti umožňujú vykonávať veľa úloh iba jednému geodetovi, ďalšie povinnosti môže robiť tím zložený z licencovaného geodeta a vyškolených geodetických technikov. Osoba zodpovedná za celý tím môže byť buď geodet, alebo starší geodetický technik. 

Geodeti spolupracujú so stavebnými inžiniermi, záhradnými architektmi, kartografmi a mestskými i regionálnymi plánovačmi na vypracovaní komplexných projektových dokumentov. 

Nasledujú inšpektori: Hraniční alebo pozemkoví geodeti určia hranice legálneho vlastníctva a pomôžu určiť presné umiestnenie nehnuteľností a stavebných projektov. Inžinieri alebo stavební geodeti určujú presné umiestnenie ciest alebo budov a správne hĺbky základov domov či objektov. Zobrazujú zmeny a naznačujú potenciálne obmedzenia týkajúce sa nehnuteľnosti, napríklad čo sa na nej dá postaviť a aký veľký môže byť objekt. Môžu tiež zisťovať stupeň a topografiu ciest. Forenzní inšpektori zisťujú a zaznamenávajú scény nehôd pre potenciálne účinky krajiny.

Pozemní geodeti používajú na meranie veľkých plôch zemského povrchu vysoko presnú technológiu vrátane leteckých a satelitných pozorovaní. Námorní alebo hydrografickí geodeti skúmajú prístavy, rieky a ďalšie vodné útvary, aby určili pobrežné čiary, topografiu dna, hĺbku vody a ostatné vlastnosti. Banskí geodeti mapujú a zaznačujú tunely v podzemnej bani. Zameriavajú sa na povrchové bane, aby určili objem vyťaženého materiálu.

Často kladené otázky:

Aký je rozdiel medzi stavebným inšpektorom a geodetom?

Stavební inšpektori zvyčajne robia podrobnejšie stavebné prieskumy, zatiaľ čo geodeti majú lepšiu kvalifikáciu na meranie. Existuje však určité prekrytie. Historické (edvardiánske a staršie) a pamiatkovo chránené budovy sú tiež objekty, ktoré si vyžadujú odborné znalosti a skúsenosti. Autorizovaní geodeti musia vedieť oceniť a ohodnotiť prenájmy / kancelárie i komerčné nehnuteľnosti, riadiť projekty, mať prehľad v architektonických službách, kvantitatívnom prieskume (QS) a oceňovaní poľnohospodárskych pozemkov. 

Čo všetko musí geodet vedieť o oblasti?

Kvalitná práca a profesionálne poradenstvo si vyžaduje precízne vedomosti o histórii, úskaliach a zvláštnostiach tej danej lokality – informácie o mieste, o zvláštnych typoch stavieb, problémoch s plánovaním, plánované cesty a rozvoj a, samozrejme, riziká povodní či kriminality atď. Presné ocenenie majetku závisí aj od znalosti miestnej oblasti - ako to vyžadujú pravidlá. Niektoré firmy dokonca na prieskumy nasadzujú prieskumníkov a geodetov z okolitých miest. 

Ako rýchlo sa dajú vybaviť dokumenty?

Niektorí geodeti podpíšu vyplnené správy z prieskumu do 24 hodín od inšpekcie, zatiaľ čo iným to môže trvať týždeň alebo viac! Pokiaľ je prístup do objektu ľahko prístupný, celý proces od rezervácie termínu inšpekcie až po prijatie hotovej správy by mal trvať iba pár dní. 

Sú nezávislí alebo pracujú pre veľkú firmu?

Malé firmy a miestni nezávislí geodeti všeobecne uprednostňujú kvalitu pred kvantitou. Niektoré veľké geodetické firmy, ktoré vykonávajú hlavne oceňovanie hypoték pre banky, stanovujú prísne objemové ciele pre svojich zamestnancov, ktorí sú pod väčším časovým tlakom - až 6 kontrol denne! Nezávislí geodeti tiež mávajú viac skúsenosti s vykonávaním prieskumov kupujúcich domov a budov na rozdiel od hypoték. 

Je lepšie geodeta kontaktovať telefonicky?

Väčšina geodetov radšej prediskutuje a vysvetlí, čo sa v správe nachádza a aký bude jej záver. Skúsený nezávislý miestny profesionál bude mať zvyčajne viac času, aby vám pomohol a poradil s možným opätovným prerokovaním kúpnej ceny, aby sa pokryli náklady na prípadné chyby, ktoré označil. 

Môžem požiadať geodeta o pomoc a položiť mu prípadné doplňujúce otázky?

Ako klient môžete povedať svoje špeciálne požiadavky, napríklad požiadať geodeta, aby vám poradil s prestavbou podkrovia alebo suterénu či rozšírenia domu, prípadne ho požiadať, aby venoval osobitnú pozornosť konkrétnemu problému ako vlhkosť či praskliny. 

Môžem ocenenie zahrnúť do ceny inšpekcie? 

Cena, ktorá sa za nehnuteľnosť platí, už bude vo väčšine prípadov dohodnutá v čase vykonania rezervácie. Poskytovatelia hypotekárnych úverov budú pre svoje vlastné účely vyžadovať určitú formu správy o základnom ocenení (niekedy iba výpočtová metóda alebo letmý pohľad z externého zdroja). Geodeta však môžete požiadať,  aby predložil názor na trhovú hodnotu nehnuteľnosti - v zásade bez ohľadu na to, či to za dané peniaze stojí alebo nie, vzhľadom na zistené chyby! 

Dá sa dohodnúť na pevnej cene za prieskum?

Na cene by ste mali byť s geodetom dohodnutí skôr ako začne s inšpekciou. Cena by sa za normálnych okolností nemala meniť, pokiaľ nebol pôvodný popis absolútne nepresný (na základe dohodnutej ceny, polohy a veľkosti nehnuteľnosti). Jedným z dôvodov, prečo môže byť oprávnene potrebné zmeniť kótovanú cenu, je to, keď bol požadovaný dopyt na nehnuteľnosti zo staršieho obdobia, pretože čokoľvek staršie ako neskorý viktoriánsky štýl bude potrebovať rozsiahlejší (a dôkladnejší) prieskum budov. Môže sa tiež účtovať ďalší poplatok, ak požadujete zahrnutie ocenenia (pretože poisťovatelia za to pripočítajú poistné za profesionálne odškodnenie inšpektorov!) 

Potrebujem služby statika?

Ak si v kupovanej nehnuteľnosti všimnete viditeľné praskliny alebo štrukturálne pohyby, môžete sa obrátiť na kvalifikovaného statika, ktorý vám buď potvrdí, alebo vyvráti váš prvotný dojem.  

Odhad nákladov 

Geodet vám pomôže s prípravou predbežného rozpočtu vášho stavebného projektu a tiež s projektovým plánom. 

Hodnotové inžinierstvo 

Šikovný geodet pozná svoju prácu a vie znížiť náklady bez toho, aby to ohrozilo kvalitu stavebného projektu a integritu projektu. Tiež vám dokáže poradiť s materiálmi a ponúknuť nákladovo efektívnejšie riešenia. 

Potrebujete ich viac, ako si myslíte

Existujú situácie, kedy sa geodet naozaj zíde. Pri výstavbe ho pravdepodobne potrebovať nebudete, ale ak si beriete hypotéku, banka môže požadovať zameranie skutočných hraníc pozemku či nehnuteľnosti a vtedy sa vám zíde. Geodet je tiež užitočný, ak sa sporíte so susedom o hranicu pozemku. Správa geodeta je totiž na súde právne záväzná a môže vyriešiť napríklad spor, na akom pozemku môžete slobodne stavať. Ak chcete urobiť zásadné zmeny svojho domu (napríklad pristavať kôlňu), geodet vie určiť, či staviate na vlastnom pozemku. 

Sú regulovaní a nemôžu si robiť, čo sa im zapáči

Aj keď ste ten, kto osloví, poverí a zaplatí geodeta, aby vykonal prácu za vás, geodet sa nezodpovedá len vám. Jeho správa je založená predovšetkým na matematike, prírodných vedách a histórii. Takže je úplne jedno, či chcete kus pozemku za domom, ak údaje hovoria, že váš nie je, geodet je povinný vás o tom upovedomiť. Geodet sa pozrie na historické údaje a porovná ich so súčasnými, aby vypočítal presné hranice pozemku. Jeho rozhodnutie je postúpené príslušnému orgánu a stáva sa trvalým verejným záznamom. Keďže je jeho práca kontrolovaná, je žalovateľný a pri pochybení môže byť potrestaný. Geodet je povinný chrániť bezpečnosť a blaho verejnosti.

Bude vás to stáť peniaze, ale stojí to za to

Práca geodeta sa na prvý pohľad môže javiť ako jednoduchá, takže pri cenovej ponuke môžete zostať mierne zaskočený. Avšak suma odzrkadľuje množstvo práce, zodpovednosť, presnosť a precíznosť. Ceny sa pohybujú od pár stoviek do tisíciek eur podľa rozsahu práce a miesta jej výkonu. 

GPS telefónu nie je konkurencia

Technologický pokrok so sebou priniesol aj vymoženosti, ktoré predtým patrili len pracovníkom priemyselných odvetví. Niektorí ľudia sa teda mylne domnievajú, že na určenie polohy svojho pozemku môžu použiť GPS v mobile. Takéto výpočty sú však väčšinou chybné. Geodet používa profesionálnu GPS, ktorá je presná na centimetre. 

Ak zvažujete, či si najať profesionála, určite neváhajte. Geodet vám nielen odpovie na všetky vaše otázky a priblíži detaily vášho pozemku, ale sa aj zaručí za svoju prácu na vašom majetku.