Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa

Lešenie

Najmite si skúseného odborníka na lešenie z vášho okolia a za výhodnú cenu!

Zadať dopyt

27 638 profesionálov na Slovensku

50 983 vyriešených projektov

4,8 z 5 priemerné hodnotenie našich odborníkov

199 720 inštalácií aplikácie

Lešenie

Potrebujete službu z oblasti lešenie? Wilio vám pomôže nájsť kvalitných odborníkov na prenájom, dopravu a zhotovenie lešenia. Cena kovových konštrukcií lešenia sa väčšinou odvíja od rozsahu služieb. Prezrite si bližšie informácie k službám: náradie na stavbu lešenia, povolenie, ktoré vám poskytne niektorý z našich 17578 odborníkov v danej kategórií.
Pozrite tiežLešenie cena

27 638 profesionálov na Slovensku

50 983 vyriešených projektov

4,8 z 5 priemerné hodnotenie našich odborníkov

199 720 inštalácií aplikácie

Populárne lokality

Zobraziť viac

všetky

Ukážky

Ukážky realizácií našich poskytovateľov

Výroba nábytkuRadoslav
ElektroinštalácieMarcel L.
Rekonštrukcia bytu/domuVladimir J.
Stavebné práceKovacs G.
Stavebné práceKovacs G.
Dizajn, architektúra, projekty a iné službyStanislav
Rekonštrukcia bytu/domuVladimír J.
Služby pre tebaBranis B.
MontážEmil K.

Užitočné informácie

Čo potrebujete vedieť

Zásadné bezpečnosti pri práci na lešení 

 

Pád je jednou z hlavných príčin úmrtia na stavbách a každý rok predstavuje viac ako 40% všetkých smrteľných nehôd na stavbách. Vysoké percento týchto smrteľných nehôd sa pripisuje pádom a nehodám spojeným s lešením. Stavební robotníci, ktorí pracujú na lešení, sú vystavení množstvu nebezpečenstiev, z ktorých najväčšie je riziko pádu. Bezpečnosť lešenia súvisí s mnohými faktormi, ako je stav lešenia, úroveň školenia ľudí pracujúcich na lešení a zavedené bezpečnostné opatrenia na mieste. To znamená niekoľko vecí, jednou z nich je, že lešenie musia stavať odborníci pod dohľadom kvalifikovanej osoby a že lešenie je pred inštaláciou skontrolované a overené z hľadiska bezpečného použitia. Je tiež dôležité, aby každý, kto bude pracovať na lešení, dostal príslušné bezpečnostné a ochranné vybavenie a bol dobre vyškolený v oblasti najlepších bezpečnostných postupov pri práci na lešení. 

 

Nie je možné pokryť všetky normy súvisiace s prácou na lešení, ale tento článok poskytne všeobecné bezpečnostné tipy týkajúce sa bezpečnosti práce na lešení na rôznych staveniskách. 

 

Je nevyhnutné, aby všetci tí, ktorí budú pracovať na lešení, boli vyškolení kvalifikovanou osobou. Toto školenie by malo obsahovať pokyny na identifikáciu nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, potenciálneho rizika pádu a nebezpečenstva padajúcich predmetov a spôsobu zaobchádzania s týmito rizikami, keď k nim dôjde. Je tiež nevyhnutné, aby boli pracovníci vyškolení v oblasti správneho používania lešenia, nosnosti a spôsobu prepravy materiálov na lešení. Predtým, ako sa niekto dostane na lešenie, je dôležité ubezpečiť sa, že lešenie bolo skontrolované kvalifikovanou osobou, aby sa zistilo, či je dobre postavené a či sa používa správne lešenie pre daný terén. Odborík na stavbu lešení by mal byť schopný spolupracovať s miestnym bezpečnostným personálom, aby sa ubezpečil, že je splnený celý kontrolný zoznam použitia lešenia na stavenisku. Ak máte kedykoľvek pocit, že použitie lešenia nie je bezpečné, overte si to u miestneho dozoru alebo bezpečnostného odborníka, aby ste mali istotu. 

 

Kedykoľvek niekto pracuje pod lešením, na lešení alebo okolo neho, tak stavbyvedúci musí zabezpečiť, aby jednotlivci mali prilbu a všetky ďalšie potrebné ochranné prostriedky. Patria sem silné, nešmykľavé pracovné topánky a zaistenie toho, aby bol akýkoľvek voľný nástroj bezpečne zaistený lanom. Zaistite, aby mal každý, kto má pracovať na lešení, licenciu. Nelicencovaní stavební robotníci zvyčajne nemajú potrebné poistenie potrebné na prácu na staveniskách a projektová spoločnosť sa v prípade smrteľného nebezpečenstva na stavbe vystaví riziku právnych predpisov. Nelicencovaní pracovníci tiež vystavuje riziku ďalších pracovníkov a budúcich obyvateľov budovy. Jednou z najčastejších chýb spojených s výstavbou a užívaním lešenia na staveniskách je nezohľadnenie rôznych druhov a veľkostí nákladu, ktoré sa budú používať v rôznych fázach procesu výstavby. 

 

V niektorých prípadoch môže lešenie uniesť iba určitý počet osôb a vybavenia, čo môže spôsobiť problémy na ceste, keď je potrebné pojať väčšie zaťaženie. Pretože je nevyhnutné, aby lešenie nebolo preťažené, je dôležité venovať náležitú pozornosť tomu, aby bolo lešenie dostatočne pevné a veľké na to, aby vyhovovalo počtu ľudí a vybavenia, ktoré budú potrebné počas celej stavby. 

 

Zaistite, aby bolo lešenie správne pripevnené k zemi alebo aby bolo dobre pripevnené k stene budovy. Ak to neurobíte, je pravdepodobné, že sa lešenie pri používaní uvoľní, čo povedie k pádom, zraneniam alebo dokonca smrti. V typickom lešení je niekoľko výstuh a uzamykacích systémov a je zodpovednosťou nadriadeného zabezpečiť, aby boli všetky zapojené. Je dôležité zabezpečiť, aby každé lešenie nad 10 stôp malo zábradlia na všetkých troch stranách odvrátených od budovy. Aj keď je strana obrátená k budove tiež otvorená, predstavuje to menšie riziko, pretože táto strana je takmer vždy pripevnená k budove alebo umiestnená veľmi blízko k nej. Zábradlia sú dôležitou súčasťou každého lešenia, nenahrádzajú však bezpečnostné vybavenie ani ochranné prostriedky; preto by mal dozorca aj s pripojenými zábradliami zabezpečiť, aby všetci, ktorí pracujú na lešení, pod ním alebo okolo neho, boli vždy dobre chránení.

 

Bez ohľadu na to, či sa lešenie používa alebo nie, pokiaľ je vo vlastníctve stavebnej spoločnosti, je povinnosťou vlastníkov alebo prenajímateľov zabezpečiť, aby bolo správne obsluhované a udržiavané. Mali by sa vykonávať pravidelné kontroly na zistenie hrdze, poškodenia a problémov s celistvosťou konštrukcie. Uistite sa, že všetky lešenia sú v dobrom stave a že dané lešenie je v použiteľnom stave. Ak to neurobíte, môže to spôsobiť fatálne škody, ktoré môžu viesť k smrteľným nehodám na stavbe. 

 

Je nevyhnutné, aby sa v každom stavebnom projekte použilo správne lešenie. Použitie nesprávneho lešenia je najrýchlejší spôsob, ako spôsobiť nehodu. Ak napríklad staviate na nestabilnom alebo mäkkom teréne, neodporúča sa používať podporované lešenie. Tieto typy lešení sú určené iba na použitie v pevnom a stabilnom teréne. Najlepším typom lešenia pre tento typ pracoviska je zavesené lešenie, ktoré je zavesené lanami z hornej časti budovy. 

 

Na konci pracovnej zmeny je dôležité nikdy nenechávať nič na lešení. Aj keď existujú nástroje a materiály, ktoré sa použijú často, je lepšie ich zložiť z lešenia a v prípade potreby ich vrátiť späť, ako by ste ich mali nechať ležať na lešení. Akýkoľvek predmet, ktorý zostane na lešení, môže zraniť ďalších používateľov lešenia a spôsobiť im zranenie alebo smrť. Tieto predmety tiež predstavujú nebezpečenstvo padajúcich predmetov, pretože silný vietor alebo vibrácie môžu spôsobiť, že sa kotúľajú a padajú z lešenia, čo môže spôsobiť zranenie osôb pod alebo okolo lešenia. 

 

Nezáleží na tom, ako veľmi ste zaostali za harmonogramom a stavebným plánom, nikdy nie je dobrý nápad preťažiť lešenie nad jeho hranicu zaťaženia. Väčšina lešení obsahuje informácie o náklade a výške nakreslené alebo vytlačené na boku, ktorá poskytuje informácie o maximálnom počte osôb, ktoré by sa mali súčasne nachádzať na lešení, ako aj o jej nosnosti. Aj keď je lešenie zvyčajne schopné uniesť viac ako dvojnásobok udanej nosnosti, mala by existovaťurčitá  hranica, aby sa zabránilo nadmernému zaťaženiu lešenia a ohrozeniu bezpečnosti pracovníkov. 

 

V prípadoch, keď sa pracovník nemôže dostať na miesto, kde je potrebné vykonať prácu, mal by byť nadriadený informovaný tak, aby sa lešenie zdvihlo. Nie je dobrý nápad zvýšiť svoju pracovnú výšku pomocou krabíc, vedier, rebríkov alebo chodúľov. Toto vystavuje pracovníka vážnemu riziku, najmä ak zábradlie nie je také vysoké ako samotný pracovník. Očakáva sa, že zábradlie by malo byť vyššie ako úroveň bedier stavebného robotníka na lešení a účel zábradlia bude zmarený, ak sa použijú iné výšky. Ak už len zbežná kontrola preukáže, že lešenie bolo akýmkoľvek spôsobom poškodené alebo nevhodné na použitie, napríklad keď chýbajú niektoré komponenty, je zlomená jeho niektoráčasť alebo ochranné zábradlia nedosahujú požadovanú výšku, lešenie by nemalo byť používané až do času, kým nebudú chyby odstránené. Mali by ste okamžite upozorniť vedúceho staveniska, aby miestna lešenárska spoločnosť vykonala príslušné opravy a skontrolovala ich kompetentná osoba. Aj keď na stavbe môžu byť technici a inžinieri, nie je vhodné pokúšať sa o opravu lešenia, pokiaľ vy alebo osoba vykonávajúca opravu nemáte príslušné školenie. 

 

Počas zlého počasia môže byť lešenie extrémne klzké a nemalo by sa používať. Dážď, ľad, sneh, blato a dokonca aj mláky po lejaku by mali byť z platforiem dôkladne vyčistené skôr, ako ktokoľvek vstúpi na lešenie. Nie je tiež dobrý nápad používať lešenie za nepriaznivého počasia, napríklad keď prší, sneží alebo je silný vietor. Tieto poveternostné podmienky spôsobujú, že lešenie je potenciálne nebezpečné pre všetkých, ktorí na ňom budú pracovať, a môžu viesť k nehodám, ktorým by sa dalo zabrániť. 

 

Lešením sa rozumie stavebné zariadenie, ktoré pomáha pracovníkom dosiahnuť na stavebnom projekte do vysokých miest. Z tohto dôvodu existujú miesta, kam by mali pracovníci liezť, a miesta, ktoré sú tam iba na podoprenie rámu zariadenia. Nosné rámy nie sú určené na lezenie a je potrebné dávať pozor, aby tak pracovníci nerobili. Na lešení sú zábradlia a prístupové schody a platformy. Toto sú oblasti, ktoré by mali pracovníci využívať. Vaše stavenisko je len také bezpečné, ako chcete, ale ak používate lešenie, tieto základné tipy vám pomôžu vytvoriť bezpečný pracovný priestor bez nehôd. Ak ste lešenie v užívaní už nejaký čas mali, je dobré nechať si ho skontrolovať skúseným odborníkom. 

 

A ak svoj projekt začínate a potrebujete lešenie, zaobstarajte si vždy také od spoločnosti, ktorá berie bezpečnosť ozaj vážne. 

 

Stiahnite si aplikáciu Wilio
pre Android alebo iOS