Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa

Projekt požiarnej ochrany

Hľadáte bezpečnostného technika na projekt požiarnej ochrany? V tejto kategórii máme 18 715 poskytovateľov. Pošlite dopyt.

Zadať dopyt

29 905 profesionálov na Slovensku

73 168 vyriešených projektov

4,8 z 5 priemerné hodnotenie našich odborníkov

226 512 inštalácií aplikácie

Projekt požiarnej ochrany

Potrebujete službu z oblasti projekt požiarnej ochrany? Wilio vám pomôže nájsť kvalitných odborníkov na projekty pre rodinné domy, nevýrobné stavby a sklady. Cena zabezpečenia stavieb pred požiarom sa väčšinou odvíja od rozsahu služieb. Prezrite si bližšie informácie k službám: vypracovanie projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie a vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení, ktoré vám poskytne niektorý z našich 18 715 projektantov v danej kategórií

Pozrite tiež:CenníkyRady a tipy

29 905 profesionálov na Slovensku

73 168 vyriešených projektov

4,8 z 5 priemerné hodnotenie našich odborníkov

226 512 inštalácií aplikácie

Užitočné informácie

Čo potrebujete vedieť

Projekt požiarnej ochrany

Prečo hľadať odborníka na požiarnu ochranu na Wilio?

Staviate si rodinný dom ? Postavili ste bytový dom, ktorý chcete ďalej predávať novým majiteľom? Vlastníte obchodný dom alebo veľkú halu, kde vyrábate alebo skladujete rôzny tovar? Prerábate alebo rekonštruujete ? Chcete si zatepliť bytový dom? Ak ste minimálne na jednu z otázok odpovedali áno, tak ste na správnom mieste. Pri každej novej stavbe, kolaudovaní alebo spúšťaní novej prevádzky budete potrebovať zabezpečiť projekt požiarnej ochrany. Ten môžete získať veľmi jednoducho vďaka Wilio. Stačí, že si zadáte dopyt a odborníka vyhľadáme za vás. Vy sa s ním len následne skontaktujete a dohodnete si všetko potrebné tak, aby ste boli spokojný ako vy, tak aj daný odborník.

Čo je vlastne projekt požiarnej ochrany?

Pod pojmom projekt požiarnej metódy sa rozumie súbor činností, metód, materiálno-technického a personálneho zabezpečenia. Jeho hlavým cieľom je zaistiť, aby boli z ohľadu požiarnej ochrany zabezpečené všetky podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, zvierat a vášho majetku pred ohňom alebo inými mimoriadnymi udalosťami, ktorým ľudia čelia každý deň. Na základe tohto projektu sa aj požiarny zbor dozvie o tom, čo máte vo svojom dome alebo čo skladujete vo vašej hale, pretože skladovať tam môžete ozaj rôzne veci, ktoré sú viac alebo menej horľavé, prípadne nebezpečné a vysoko horľavé. Tento projekt okrem iného zahŕňa aj prevenciu voči požiarom a tiež podmienky a spôsob, ktorý musí byť pri prípadnom hasení požiaru dodržaný v rámci zabezpečenia zdravia fyzických osôb, zvierat a rovnako aj na čo najvyššiu ochranu vášho majetku. 

Kedy potrebujem projekt požiarnej ochrany?

Projekt požiarnej ste povinný si zabezpečiť vždy, keď chcete uviesť do prevádzky svoje podnikanie. Zabezpečiť protipožiarnu bezpečnosť stavby je jedna zo základných požiadaviek pri stavbe domu alebo nebytového priestoru. Ak ste napríklad postavili bytový dom, kde sa nachádza 40 bytov na 8 poschodiach, tak tento projekt potrebovať určite budete. Ak chcete uviesť do prevádzky halu, kde sa bude niečo vyrábať, taviť alebo skladovať, tak isto projekt potrebujete. Postavili ste si rodinná dom alebo zrubovú chatu ? Ak áno, tak aj k tomu potrebujete, aby vám profesionál projekt vyhotovil. Idete budovu dodatočne zatepľovať alebo rekonštruovať? Určite budete potrebovať novo vypracovaný projekt požiarnej ochrany. 

Čo k projektu požiarnej ochrany potrebujem?

K projektu požiarnej ochrany potrebujete zohnať firmu alebo živnostníka, ktorý má potrebné vzdelanie a skúsenosti s protipožiarnou ochranou. Ak ste na Wilio, tak stačí, že si zadáte dopyt a odborníka vám vyhľadáme a odporučíme my. K projektu požiarnej ochrany potrebujete okrem odborníka aj projekt domu, skladu alebo zrubovej chaty na základe ktorého vám odborník požiarny projekt vypravuje  a zašle buď e-mailom alebo poštou. Projekt požiarnej ochrany vám môže vypracovať aj architekt, ktorý dom navrhoval, ak má potrebné vzdelanie alebo školenia.

Na čo slúži požiarny projekt?

Požiarny projekt slúži najmä na zistenie odolnosti múrov, stropov a na to, aké materiály je potrebné použiť, aby bola budova chránená pred väčšími škodami, ktoré vznikajú pri požiari, tam sa zisťuje či steny alebo stropy môžu byť zo sadrokartónu, alebo sa musí použiť murivo. Požiarny projekt je potrebný aj pri výstavbe komínov alebo krbov, kedy profesionál určí, ako predísť riziku požiaru pri ich užívaní. Vďaka požiarnemu projektu budete vedieť, kde a ako označiť únikovú cestu, aby bola bezpečné. Rovnako určí aj rozloženie a veľkosť hasiacich prístrojov, ktoré postihnutým osobám pomôžu pred príchodom profesionálnych požiarnikov. Tento projekt určí požiarne úseky, ktoré musia byť oddelené požiarnymi dverami, aby sa zabránilo šíreniu požiaru do ďalších častí budov.

Koľko ma bude taký požiarny projekt stáť?

Cena požiarneho projektu záleží najmä od rozlohy danej nehnuteľnosti. Cena za požiarny projekt rodinného domu bude určite nižšia ako cena za projekt k obytnému domu alebo výrobnej hale. Cena projektu pre rodinný dom sa podľa jeho rozlohy pohybuje niekde okolo 100 €, no cena za výrobnú halu môže byť aj päťkrát vyššia. Ceny sa preto stále vyhotovujú individuálne. Dobrý projektant sa ale bude určite snažiť, aby vám nejaké to euro pošetril. Nie všetko je pri dodržaní projektu úplne potrebné a je len na vás a vašej dohode s profesionálom či tam aj tieto voliteľné veci chcete mať. Pre lepšiu predstavu to môže byť napríklad núdzové svetlo. Skúsený projektant vám bude vedieť vaše budovu, halu alebo obytný dom rozdeliť na vhodné požiarne úseky čím ušetríte na požiarnych dverách, ktoré určite nie sú lacné.

Je potrebné, aby projektant prišiel aj osobne?

Nie je. Mnoho firiem funguje online. Vtedy im stačí elektronicky zaslať všetky potrebné dokumenty ako je napríklad pôdorys objektu, rezy objektu, osadenie objektu a technickú správu. Firma váš projekt vyhodnotí, spracuje a pošle vám ho poštou alebo elektronicky. Niektorí projektanti ale radšej objekt vidia na vlastné oči, aby vedeli projekt vypracovať čo najlepšie. To sa týka najmä veľkých hál, pretože sa často stáva, že si majiteľ objedná lacný projekt ale jeho riešenie je strašne drahé. Preto je lepšie riešenie konzultovať osobne s daným projektantom. Je to síce časovo náročné ale o to efektívnejšie.

Môže mi projekt vypracovať aj architekt, ktorý dom navrhoval?

Áno môže. Využíva sa to najmä pri malých stavbách. Majte však na pamäti, že takýto projekt nie je platný, ak architekt nemá aj potrebné vzdelanie, respektíve školenia na vypracovanie požiarnych projektov. Platný projekt musí obsahovať okrúhlu pečiatku a tú majú len ozajstní odborníci vo svojom fachu s potrebným vzdelaním, skúsenosťami a praxou.

Vie mi projekt dodať a nainštalovať techniku potrebnú na zabezpečenie požiarnej ochrany?

Určite áno. Projektant so skúsenosťami presne vie, kde sa dá daná technika zakúpiť a vie vám dodať napríklad hydranty s potrebnými hadicami, núdzové svetlá a tak isto aj označovače únikových ciest. Všetku túto techniku vám po vzájomnej dohode môže nainštalovať na projektom určené miesto a tým zabezpečiť bezpečnosť.

Čo musí projekt požiarnej ochrany obsahovať?

Každý projekt požiarnej ochrany musí obsahovať textovú správu a výkresovú časť. V zmysle §2 Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., projektová dokumentácia stavby musí obsahovať najmä: 

-Členenie stavby na požiarne úseky
Pri členení stavby na požiarne úseky sa celá stavba rozdelí na menšie časti, ktoré budú medzi sebou prepojené, no oddelené požiarnymi stenami alebo požiarnymi dverami. Vďaka tomuto členeniu sa docieli zníženie rýchlosti šírenia prípadného požiaru. 

-Určenie požiarneho rizika a určenie požiadaviek na konštrukcie stavby
Pre každý vyčlenení úsek stavby sa určí požiarne riziko 

-Zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat a určenie a označenie únikovej cesty
Tento bod je veľmi dôležitý. Na základe toho by sme mali vedieť, aký maximálny počet osôb sa bude každý deň v budove nachádzať, aby sme im vedeli vytvoriť čo najbezpečnejšiu únikovú cestu. Tá musí byť označená terčíkmi, prípadne núdzovým svetlom. Úniková cesta musí byť pravidelne kontrolovaná profesionálom, aby sa zabezpečila jej priechodnosť 

-Určenie vhodných opatrení voči požiaru a určenie umiestnenia potrebnej techniky, ktorá je potrebná v prípade požiaru.
Tento bod zahŕňa najmä riešenie prístupu zásahových jednotiek, zabezpečenie prívodu vody na hasenie. Pre majiteľa to znamená najmä inštalovanie požiarneho rebríka, osadenie interiérových hydrantov čo hasiacich prístrojov.

Rady a typy

1. Cenové ponuky obratom
Nestrácaj čas, hľadaním profesionála na požiarny projekt po známych a pýtaním si ponúk od rôznych firiem. Zadaj svoj dopyt a čoskoro začneš dostávať ponuky od šikovných firiem alebo živnostníkov, ktorí vám s radosťou požiarny projekt vypracujú priamo z tvojho okolia.

2. Neprekroč tvoj rozpočet
Ceny za projekt požiarnej ochrany môžu byť naozaj rôzne. S Wilio si však môžeš jednoducho porovnať viaceré ponuky a vybrať si takú, ktorá vyhovuje tvojmu rozpočtu a potrebám.

3. Nájdi toho najvhodnejšieho profesionála na realizáciu projektu požiarnej ochrany
Objednaj si toho najlepšie hodnoteného profesionála na požiarne projekty z okolia, získaš tak kvalitnú prácu, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Za rozumnú cenu.