Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa

Výškové práce

Najmite si skúseného odborníka na výškové práce z vášho okolia a za výhodnú cenu!

Zadať dopyt

27 638 profesionálov na Slovensku

50 983 vyriešených projektov

4,8 z 5 priemerné hodnotenie našich odborníkov

199 720 inštalácií aplikácie

Výškové práce

Potrebujete službu z oblasti výškové práce? Wilio vám pomôže nájsť kvalitných odborníkov na čistenie a stavebné práce vo výške, pílenie stromov, opravu zatekania a montáže. Cena prác vo výške sa väčšinou odvíja od rozsahu služieb. Prezrite si bližšie informácie k službám: non-stop servis či čistiaca technika, ktoré vám poskytne niektorý z našich 16688 výškových pracovníkov v danej kategórií

27 638 profesionálov na Slovensku

50 983 vyriešených projektov

4,8 z 5 priemerné hodnotenie našich odborníkov

199 720 inštalácií aplikácie

Populárne lokality

Zobraziť viac

všetky

Ukážky

Ukážky realizácií našich poskytovateľov

Výroba nábytkuRadoslav
ElektroinštalácieMarcel L.
Rekonštrukcia bytu/domuVladimir J.
Stavebné práceKovacs G.
Stavebné práceKovacs G.
Dizajn, architektúra, projekty a iné službyStanislav
Rekonštrukcia bytu/domuVladimír J.
Služby pre tebaBranis B.
MontážEmil K.

Užitočné informácie

Čo pozrebujete vedieť

Otázky a odpovede

Je potrebné aby som zabezpečil náradie či iné vybavenie?

Nie. Keďže sa výškové práce radia medzi vysokošpecializované činnosti, je potrebné, aby bola používaná certifikovaná technika. Či už ide o horolezecké vybavenie alebo tlakový čistič, vždy by mal kvalifikovaný pracovník disponovať všetkými potrebnými pomôckami.

Ako dlho trvajú jednotlivé práce?

Výškové práce obsahujú širokú škálu činností, ktoré vyžadujú použitie rôzneho vybavenia. Preto pokiaľ hovoríme o úkonoch akými sú pomoc pri montáži klimatizačných jednotiek, či malých opravách, môžu činnosti tohto druhu trvať pár hodín. V určitých prípadoch iba niekoľko desiatok minút. Na druhú stranu, ak je však potrebná rekonštrukcia fasády veľkého objektu, práce môžu trvať rádovo niekoľko týždňov až mesiacov. Dôležitým faktorom je taktiež spôsob akým budú jednotlivé úkony vykonávané. Na miestach kde je možné použitie vysokozdvižnej plošiny môžu byť činnosti vykonávanie rýchlejšie, ako s použitím horolezeckej techniky. V prípade kedy je použitá plošina, však hovoríme o finančne nákladnejšom spôsobe v porovnaní s horolezeckou technikou. Preto je dôležitým faktorom, ktorý vplýva na rýchlosť vykonanej práce cena.

V akom časovom predstihu je potrebné výškové práce cez Wilio objednať?

Ako bolo spomenuté, medzi výškové práce sa radí pomerne široká škála rôznych činností vykonávaných vo výške. Preto i v tomto prípade záleží na tom o aký typ úkonov ide. Bežne vykonávané drobné opravy a montáže realizované za pomoci horolezeckej techniky si vyžadujú pomerne krátku prípravu. Zároveň je to činnosť, ktorú ponúka takmer každý poskytovateľ výškových prác. Preto nájsť odborníka, ktorý je schopný takúto prácu vykonať nebude zložité a vo väčšine týchto prípadov tak bude možné službu realizovať do týždňa od jej samotného objednania prostredníctvom Wilio. Ak však napríklad potrebujete pomocou vrtuľníka preniesť ťažké bremeno s dohľadom certifikovaných výškových pracovníkov, budete si musieť na takúto službu počkať. V určitých prípadoch aj viac ako mesiac. Dôvodom je pomerne úzka škála spoločností, ktoré by disponovali takouto technikou, a taktiež fakt, že príprava na takýto prevoz si vyžaduje veľa času.

Kedy je potrebné objednať výškové práce cez Wilio? 

Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, prácu či inú činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Výškové práce zahŕňajú všetky činnosti, ktoré sú vykonávané na ťažko dostupných miestach vo výške. Medzi hlavné činnosti patrí oprava fasád, balkónov, komínov, pílenie stromov, rôzne spôsoby čistenia a mnoho ďalších.

Najčastejšie sú výškové práce využívané na miestach, ktoré nie sú prístupné a na ich dosiahnutie je potrebné využitie špeciálnej techniky. Veľká väčšina takto vykonávaných prác je realizovaná za pomoci horolezeckej techniky. Výhodou takto zvoleného druhu práce je jej cena a dostupnosť. Na Wilio si navyše môžete vybrať z viacerých ponúk od rôznych poskytovateľov. 

Typické práce vo výškach

Štandardne poskytované výškové práce je možné rozdeliť do piatich základných skupín:

Čistenie a údržba

Medzi najčastejšie činnosti, ktorým sa venujú výškoví pracovníci patrí práve čistenie a údržba. Umývanie okien, okenných rámov a parapetov je z hygienického hľadiska odporúčané dvakrát ročne. Preto je možné predovšetkým na administratívnych budovách pravidelne vidieť pracovníkov, ktorí pomocou horolezeckej techniky zabezpečujú čistenie hladkých plôch. Výškové čistiace práce sa ešte donedávna spájali iba s polyfunkčnými, či administratívnymi objektami, no v posledných rokoch pozorujeme výrazné zvýšenie dopytu po týchto službách. Tento nárast je spôsobený zvyšujúcim sa počtom obytných domov, ktoré presahujú štandardnú výšku, alebo majú veľkoplošné okná. 

Čistenie fasád je taktiež čoraz využívanejšou službou. Tu sa používa predovšetkým hĺbkové čistenie vysokotlakovým vodným lúčom, vďaka čomu je možné odstrániť usadený prach a ďalšie nečistoty spôsobené smogom a sadzami.

V neposlednom rade sem patrí čistenie stien a stropných konštrukcií pomocou vysávania. Cieľom takéhoto čistenia je znižovanie prašnosti vo výrobných a skladových halách.

Rekonštrukcie fasád

Pri rekonštrukcii fasády je potrebné dodržať všetky kroky, aby bola zabezpečená dlhá trvácnosť a kvalita vykonanej práce. Na začiatku sa odstraňujú nestabilné časti fasády, aby bolo možné tieto miesta umývať pod vysokým tlakom vody. Fasáda býva často znečistená prachom, najmä v miestach, kde sa nachádza blízko frekventovanej cesty. Plesne a riasy sa nemenej často vyskytujú na fasádach, predovšetkým na severnej strane, resp. miestach kde nie je priamy zásah slnka. 

Po vyčistení fasády je možné nanášať náter. Tu je veľmi dôležité nanášanie penetračného náteru, ktorý fasádu spevní a zabezpečí lepšiu prilnavosť farby. Následne je možné pristúpiť k samotnému náteru s ohľadom na murivo a omietku. 

Servis komínov

Neustále pôsobenie poveternostných podmienok, spôsobuje výkyvy komínov, následkom čoho dochádza k degradácií materiálu rôznych jeho častí a plášťa. Zlá dostupnosť na jednotlivé miesta zapríčiňuje veľmi zlý stav komínov. Ďalší faktor, ktorý negatívne vplýva na stav jednotlivých častí je vlhkosť. Tá pôsobí na železnú výstuž železobetónovej konštrukcie, následkom čoho vzniká korózia. Zväčšuje svoj objem, čo spôsobuje praskanie a odlupovanie betónových častí. Týmto sa zvyšuje riziko ohrozenia ľudí, či poškodenia majetku pod komínom. Pomocou horolezeckej techniky je možné dostať sa tak na inak neprístupné miesta. Tam môžu odborníci vykonávať všetky činnosti spojené s opravami a ošetrovaním povrchu.

Okrem úprav povrchu sa využívajú výškové práce na komínoch taktiež na osadenie leteckého osvetlenia a jeho opravu, či nanášanie náteru leteckého značenia. 

Orezávanie a výrub stromov

Výrub a orezávanie stromov vykonávajú školení arboristi, ktorí majú znalosti v oblasti stromov a zároveň kvalifikáciu na práce vo výškach. Medzi základné činnosti, ktoré spadajú do tejto kategórie sa radia:

●    Orezávanie a výrub stromov za pomoci stromolezeckej techniky,
●    presvetlenie koruny stromu,
●    vyhodnocovanie zdravia stromu,
●    stabilizovanie rizikových stromov

Montážne a stavebné práce

Na miestach, kde nie je možné použitie vysokozdvižnej plošiny sa vykonávajú montážne a stavebné práce za pomoci horolezeckej techniky. Medzi montážne práce ku ktorým sa prizývajú výškoví pracovníci sa radia inštalácia bleskozvodov, odkvapových systémov, či reklamnych prvkov. Stavebné činnosti predstavujú stavby vysielačov, stožiarov, komínov a mnoho iných. 

Výbava výškového pracovníka

Široká škála činností, ktoré môžu byť poskytované výškovými pracovníkmi si vyžaduje množstvo techniky, ktorá je na to potrebná. Variácie poskytovaných služieb sú rôzne. Dalo by sa však povedať, že existuje určitý segment vybavenia, ktoré by každý výškový pracovník mal mať. Sem patrí najmä horolezecká technika, ktorá obsahuje ochranné pomôcky a zlaňovaciu a horolezeckú výstroj. Pomocou nej je možné vykonávať veľké množstvo čistiacich, stavebných a montážnych prác. 
Vysokozdvižné plošiny sa radia medzi technické stroje, ktoré sú používané najmä výškovými pracovníkmi. Použitie týchto strojov je vhodnou voľbou, v prípadoch kedy je potrebná montáž a úprava vo výrobných halách a skladoch, či oprava a výmena pouličného osvetlenia. 

Pri určitých typoch výškových prác sa výnimočne využíva i vrtulník. Najmä v prípade samotnej nákladky a výkladky ťažkého tovaru zohrávajú dôležitú úlohu kvalifikovaní pracovníci. Pred samotným naložením tovaru je potrebné, aby títo odborníci zabezpečili miesto, tak aby bolo vhodné na nakládku tovaru. Následne zabezpečujú upevnenie tovaru, aby minimalizovali riziko vzniku poranenia iných osôb, či škôd na majetku. Častokrát býva v takýchto prípadoch prizvaná polícia, keďže takýto presun bremena občas vyžaduje uzavretie jednotlivých úsekov ciest. 

Keďže ide o jedno z najrizikovejších povolaní, okrem technického vybavenia je nevyhnutnosťou každého výškového pracovníka absolvovanie certifikovaného školenia BOZP so zameraním na prácu vo výškach. Účastníci školenia sa oboznámia s technikou lanového prístupu, výstupu, zostupu, zlanenia, techniky evakuácie, práce na strechách, stožiaroch či nácviku prvej pomoci. Takýto kurz zvyčajne trvá 5 dní a jeho cena sa pohybuje od 250€. 

Tipy a triky

V prvom kroku by ste si mali porovnať jednotlivé ponuky, ktoré dostanete od poskytovateľov na Wilio. Rozhodujúca nemusí byť len cena, ale tiež hodnotenia od predošlých zákazníkov. Pamätajte na to, že takúto službu by ste si mali objednať s dostatočným časovým predstihom. Keď už máte dohodnutý termín a rozsah prác, nemusíte zabezpečovať žiadne technické vybavenie. To si jednotliví výškoví pracovníci prinesú sami. Cena týchto služieb sa pohybuje od 12€/hod.

 

Stiahnite si aplikáciu Wilio
pre Android alebo iOS