Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa

Zváranie TIG

Hľadáte zvárača na zváranie tig? V tejto kategórii máme 18 014 poskytovateľov. Pošlite dopyt.

Zadať dopyt

29 661 profesionálov na Slovensku

71 792 vyriešených projektov

4,8 z 5 priemerné hodnotenie našich odborníkov

226 512 inštalácií aplikácie

Zváranie TIG

Potrebujete službu z oblasti zváranie TIG? Wilio vám pomôže nájsť kvalitných odborníkov na kompaktný a tenký zvarový spoj, úplné prevarenie, zváranie nerezovej ocele, zliatiny hliníka a niklu, ako aj tenkých plechov z hliníka a ušľachtilej ocele. Cena obojručného zvárania pomocou volfrámovej elektródy sa väčšinou odvíja od rozsahu služieb. Prezrite si bližšie informácie k službám: dodatočná povrchová úprava, poradenstvo, ktoré vám poskytne niektorý z našich 18 014 zváračov v danej kategórií

Pozrite tiež:CenníkyRady a tipy

29 661 profesionálov na Slovensku

71 792 vyriešených projektov

4,8 z 5 priemerné hodnotenie našich odborníkov

226 512 inštalácií aplikácie

Užitočné informácie

Čo potrebujete vedieť

TIG zváranie

Zváranie pomocou volfrámového inertného plynu (TIG), známe tiež ako plynové volfrámové oblúkové zváranie (GTAW), je oblúkové zváranie, pri ktorom sa zvar vyrába netaviacou sa volfrámovou elektródou. Zváranie volfrámovým inertným plynom (TIG) sa v 40. rokoch 20. storočia stalo úspechom vďaka spojeniu horčíka a hliníka. Použitím štítu z inertného plynu namiesto trosky na ochranu zvarovej vane bol proces veľmi atraktívnou náhradou za plynové a ručné zváranie kovovým oblúkom. TIG hrá dôležitú úlohu pri prijímaní hliníka pre vysokokvalitné zváranie a konštrukčné aplikácie. 

Charakteristika procesu

Pri procese zvárania TIG sa oblúk vytvára medzi zahrotenou volfrámovou elektródou a obrobkom v inertnej atmosfére argónu alebo hélia. Malý intenzívny oblúk, ktorý poskytuje zahrotená elektróda, je ideálny pre vysokokvalitné a presné zváranie. Pretože elektróda nie je počas zvárania spotrebovaná, zvárač TIG nemusí vyrovnávať prívod tepla z oblúka, keď sa kov ukladá z taviacej elektródy. Ak je potrebný prídavný kov, musí sa pridať osobitne do zvarovej vane. 

Zdroj energie

TIG zváranie musí byť prevádzkované s klesajúcim zdrojom konštantného prúdu – jednosmerným alebo striedavým prúdom. Zdroj energie s konštantným prúdom je nevyhnutný, aby sa zabránilo nadmernému odberu vysokých prúdov, keď je elektróda skratovaná na povrch obrobku. Môže sa to stať buď zámerne počas štartu oblúka, alebo neúmyselne počas zvárania. Ak sa ako pri zváraní MIG použije plochý charakteristický zdroj energie, akýkoľvek kontakt s povrchom obrobku by poškodil hrot elektródy alebo by elektródu spojil s povrchom obrobku. Pretože oblúkové teplo je distribuované približne jedna tretina na katóde (záporná) a dve tretiny na anóde (kladná), je DC elektróda vždy so zápornou polaritou, aby sa zabránilo prehriatiu a roztaveniu. Alternatívne pripojenie zdroja energie s kladnou polaritou jednosmernej elektródy má však výhodu v tom, že keď je katóda na obrobku, povrch je očistený od oxidácie. Z tohto dôvodu sa AC používa pri zváraní materiálov s húževnatým povrchovým oxidovým filmom, ako je napríklad hliník.

Spustenie oblúka

Zvárací oblúk je možné začať poškriabaním povrchu a vytvorením skratu. Iba vtedy, keď dôjde k prerušeniu skratu, bude pretekať hlavný zvárací prúd. Existuje však riziko, že sa elektróda môže prilepiť k povrchu a spôsobiť zahrnutie volfrámu do zvaru. Toto riziko je možné minimalizovať pomocou techniky „výťahového oblúka“, pri ktorej sa skrat vytvára pri veľmi nízkej úrovni prúdu. Najbežnejším spôsobom spustenia oblúka TIG je použitie HF (vysoká frekvencia). Vysokofrekvenčné žiarenie pozostáva z vysokonapäťových iskier niekoľkých tisíc voltov, ktoré trvajú niekoľko mikrosekúnd. Vysokofrekvenčné iskry spôsobia rozpad alebo ionizáciu medzery medzi elektródou a obrobkom. Len čo sa vytvorí oblak elektrónov/iónov, môže prúdiť prúd zo zdroja energie. Poznámka: Pretože vysokofrekvenčné žiarenie generuje abnormálne vysoké elektromagnetické emisie (EM), zvárači by si mali uvedomiť, že jeho použitie môže spôsobiť rušenie, najmä v elektronických zariadeniach. Pretože emisie EM môžu byť prenášané vzduchom, napríklad rádiovými vlnami alebo prenášanými elektrickými káblami, je potrebné dbať na to, aby sa zabránilo interferencii s riadiacimi systémami a prístrojmi v blízkosti zvárania. HF je tiež dôležitý pri stabilizácii AC oblúka; pri striedavom prúde je polarita elektród obrátená na frekvencii asi 50-krát za sekundu, čo spôsobuje zhasnutie oblúka pri každej zmene polarity. Aby sa zaistilo opätovné zapálenie oblúka pri každom obrátení polarity, vytvárajú sa cez medzeru elektróda/obrobok vysokofrekvenčné iskry, ktoré sa kryjú so začiatkom každého pol cyklu. 

Elektródy

Elektródy na jednosmerné zváranie sú zvyčajne z čistého volfrámu s 1 až 4 % tória na zlepšenie zapálenia oblúka. Alternatívnymi prísadami sú oxid lantanitý a oxid céru, o ktorých sa tvrdí, že poskytujú vynikajúci výkon (štart oblúka a nižšia spotreba elektród). Je dôležité zvoliť správny priemer elektródy a uhol hrotu pre úroveň zváracieho prúdu. Spravidla platí, že čím je prúd nižší, tým menší je priemer elektródy a uhol hrotu. Keďže pri zváraní striedavým prúdom bude pracovať elektróda pri oveľa vyššej teplote, na zníženie erózie elektródy sa používa volfrám s prídavkom zirkónu. Je potrebné poznamenať, že kvôli veľkému množstvu tepla generovaného na elektróde je ťažké udržiavať špicatý hrot a koniec elektródy predpokladá sférický alebo „guľový“ profil.

Ochranný plyn

Ochranný plyn sa volí podľa zváraného materiálu. Nasledujúce pokyny môžu pomôcť:
•    Argón – najbežnejšie používaný ochranný plyn, ktorý je možné použiť na zváranie najrôznejších materiálov vrátane ocelí, nehrdzavejúcej ocele, hliníka a titánu. Argón + 2 až 5 % H2 – pridaním vodíka k argónu sa plyn mierne zníži, čo napomáha výrobe čistejších zvarov bez povrchovej oxidácie. Pretože je oblúk teplejší a zúženejší, umožňuje vyššie rýchlosti zvárania. Medzi nevýhody patrí riziko praskania vodíka v uhlíkových oceliach a pórovitosť zvareného kovu v zliatinách hliníka.
•    Hélium a zmesi hélia/argónu – pridaním hélia k argónu sa zvýši teplota oblúka, čo podporí vyššie rýchlosti zvárania a hlbší prienik zvaru. Nevýhody použitia hélia alebo zmesi hélia a argónu sú vysoké náklady na plyn a ťažkosti so zapálením oblúka. 

Aplikácie

TIG zváranie sa používa vo všetkých priemyselných odvetviach, ale je obzvlášť vhodné na vysokokvalitné zváranie. Pri ručnom zváraní je relatívne malý oblúk ideálny pre tenkovrstvový materiál alebo kontrolovaný prienik (pri koreni zvarov rúr). Pretože rýchlosť nanášania môže byť dosť nízka (pomocou samostatnej plniacej tyče), môže byť pre silnejší materiál a pre plniace prechody v hrubostenných zvaroch rúrok výhodné použitie MMA alebo MIG. TIG zváranie sa tiež často používa v mechanizovaných systémoch buď autogénnym spôsobom, alebo pomocou plniaceho drôtu. Existuje však niekoľko „off the police“ systémov na orbitálne zváranie rúrok, ktoré sa používajú pri výrobe chemických zariadení alebo kotlov. Systémy nevyžadujú žiadne manipulačné schopnosti, obsluha však musí byť dobre vyškolená. Pretože zvárač má menšiu kontrolu nad správaním oblúka a zvarovej vane, je potrebné venovať osobitnú pozornosť príprave hrán, spojeniu a kontrole parametrov zvárania.