Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa

Zváranie Bratislava

Hľadáte zvárača na zváranie v lokalite Bratislava? V tejto kategórii máme 20 146 poskytovateľov. Pošlite dopyt.

Zadať dopyt

30 173 profesionálov na Slovensku

75 413 vyriešených projektov

4,8 z 5 priemerné hodnotenie našich odborníkov

226 512 inštalácií aplikácie

Zváranie Bratislava

Hľadáte zváranie Bratislava? Jednoducho vám pomôžeme nájsť kvalitných odborníkov aj v Starom Meste, Podunajských Biskupiciach. Služby môžete využiť aj v širšom okolí ako Stupava, Dunajská Lužná, Ivanka pri Dunaji. Odborníci v tejto kategórii tiež robia: skúšky mechanických vlastností materiálov, poradenstvo. Zabezpečia pre vás zváranie, montáž a povrchovú úpravu konštrukcií alebo jednotlivých priemyselných strojov a použijú pri tom pracovný odev, zváračskú techniku, zváračku, zváračskú masku. Vyberte si najlepšiu ponuku pre zváranie Bratislava z našich zváračov.

30 173 profesionálov na Slovensku

75 413 vyriešených projektov

4,8 z 5 priemerné hodnotenie našich odborníkov

226 512 inštalácií aplikácie

banner
Užitočné informácie

Čo potrebujete vedieť

Kde všade sa zváranie využíva? 

Aj keď je zváranie veľmi užitočné v mnohých priemyselných odvetviach po celom svete, dá sa použiť aj pri iných odvetviach. Jedným z príkladov je svet umenia. 

Ako zváranie funguje? 

Na rozdiel od spájkovania, pri ktorom sa neroztaví základný kov, je zváranie procesom vysokého tepla, pri ktorom sa taví základný materiál. Spravidla s prídavkom plniva. Vysoká teplota spôsobuje, že zvarová zmes roztaveného materiálu, ktorá sa ochladí, vytvorí spoj, ktorý môže byť silnejší ako základný kov. Na vytvorenie zvaru je možné použiť aj tlak, a to buď spolu s teplom, alebo samotný. Môže tiež použiť ochranný plyn na ochranu roztavených a výplňových kovov pred kontamináciou alebo oxidáciou. 

Spájanie plastov 

Zváranie plastov tiež využíva na spájanie materiálov teplo (aj keď nie v prípade zvárania rozpúšťadlom) a je dosiahnuté v troch fázach. Najskôr sa povrchy pripravia pred pôsobením tepla a tlaku a nakoniec sa materiály nechajú ochladiť, aby sa vytvorila fúzia. Metódy spájania plastov je možné rozdeliť na spôsoby vonkajšieho alebo vnútorného ohrevu v závislosti od konkrétneho použitého procesu. 

Zváranie dreva  

Zváranie dreva využíva na spojenie materiálov teplo generované trením. Materiály, ktoré sa majú spojiť, sú vystavené veľkému tlaku predtým, ako lineárny trecí pohyb vytvorí teplo na vzájomné spojenie obrobkov. Jedná sa o rýchly proces, ktorý umožňuje spojenie dreva bez lepidiel alebo klincov v priebehu niekoľkých sekúnd. 

Tupý spok

Spojenie medzi koncami alebo okrajmi dvoch častí, ktoré navzájom zvierajú uhol 135 - 180 ° vrátane v oblasti spoja. 

T Kĺb 

Spojenie medzi koncom alebo okrajom jednej časti a čelnou stranou druhej časti, pričom časti navzájom zvierajú uhol viac ako 5 až do 90 ° vrátane oblasti spoja.

Rohový spoj 

Spojenie medzi koncami alebo okrajmi dvoch častí, ktoré navzájom zvierajú uhol viac ako 30, ale menej ako 135 ° v oblasti spoja. 

Spoj hrany 

Spojenie medzi okrajmi dvoch častí, ktoré navzájom zvierajú uhol od 0 do 30 ° v oblasti spoja.

Krížový kĺb 

Spoj, v ktorom sú dve ploché dosky alebo dve tyče privarené k inej plochej doske v pravých uhloch a na tej istej osi. 

Oblúkový spoj 

Spojenie medzi dvoma prekrývajúcimi sa časťami, ktoré navzájom zvierajú uhol 0-5 ° v oblasti zvaru alebo zvarov. 

Typy zváracích spojov 

Zváranie založené na konfigurácii 

Konfigurácie zvaru:
Drážkový zvar 
Štrbinový zvarový diagram 
Spoj medzi dvoma prekrývajúcimi sa komponentmi vyrobený nanesením kútového zvaru okolo obvodu otvoru v jednom komponente tak, aby sa spojil s povrchom druhého komponentu odkrytého otvorom. 

Zvarový spoj 
Zvar sa vykonáva vyplnením otvoru v jednej súčasti obrobku výplňovým kovom tak, aby sa spojil s povrchom prekrývajúcej sa súčasti odkrytej cez otvor (otvor môže byť kruhový alebo oválny). 

Na základe penetrácie 

Zvar s úplným prienikom 
Zvarovaný spoj, kde zvarový kov úplne preniká spojom s úplnou koreňovou fúziou. 

Čiastočný penetračný zvar 
Zvar, pri ktorom je penetrácia fúzie zámerne menšia ako úplná penetrácia. 

Materský kov 
Kov, ktorý sa má spojiť alebo povrchovo upraviť zváraním, zváraním na tvrdo alebo spájkovaním. 

Filler Metal 
Kov sa pridáva počas zvárania, zvárania na tvrdom povrchu, tvrdého spájkovania alebo povrchovej úpravy

Tepelne ovplyvnená zóna (HAZ) 
Časť základného kovu metalurgicky ovplyvnená zvarom alebo tepelným rezným teplom, ale neroztavená. 

Fúzna linka 
Hranica medzi zvarovým kovom a HAZ vo fúznom zvare. Toto je neštandardný výraz pre zvarový spoj. 

Aby sa znížila koncentrácia stresu, musia nové zvary plynulo splývať s povrchom základného kovu. 

Prebytočný zvarový kov 

Zvarte kov ležiaci mimo roviny spájajúcej zvary. 
Ďalšie neštandardné pojmy pre túto funkciu: vystuženie, preplnenie. Poznámka: pojem výstuž, aj keď sa bežne používa, je nevhodný, pretože akýkoľvek prebytok zvarového kovu nad povrchom základného kovu nespôsobuje zosilnenie spoja. V skutočnosti je hrúbkou, ktorá sa berie do úvahy pri navrhovaní zváraného komponentu, návrhová hrúbka hrdla, ktorá nezahŕňa prebytočný zvarový kov. Kov sa roztavil alebo usadil počas jedného prechodu elektródy, horáka alebo fúkacej trubice. 

Vrstva 
Strata zvarového kovu pozostávajúca z jedného alebo viacerých cyklov. 

Zdroje energie 
Rôzne procesy sú určené použitým zdrojom energie a je k dispozícii celý rad rôznych techník. Do konca 19. storočia bolo kované zváranie jedinou použitou metódou, odvtedy sa však vyvinuli neskoršie procesy, ako napríklad oblúkové zváranie. Moderné metódy používajú na spájanie materiálov plynový plameň, elektrický oblúk, lasery, elektrónový lúč, trenie a dokonca aj ultrazvuk. Pri týchto procesoch je potrebné postupovať opatrne, pretože môžu viesť k popáleninám, úrazu elektrickým prúdom, poškodeniu zraku, vystaveniu žiareniu alebo vdýchnutiu jedovatých výparov a plynov zo zvárania. 

Aké sú rôzne typy zvárania a na čo sa používajú? 

Existuje celý rad rôznych procesov s vlastnými technikami a aplikáciami pre priemysel, medzi ktoré patrí: 
Arc: Táto kategória obsahuje množstvo bežných manuálnych, poloautomatických a automatických procesov. Patrí sem zváranie kovovým inertným plynom (MIG), zváranie tyčovým zváraním, zváranie volfrámovým inertným plynom (TIG) známe tiež ako plynové zváranie wolfrámovým oblúkom (GTAW), zváranie plynom, zváranie kovovým aktívnym plynom (MAG), oblúkové zváranie tavidlom (FCAW), plynové oblúkové zváranie (GMAW), zváranie pod tavidlom (SAW), zváranie v ochrannom oblúku (SMAW) a plazmové oblúkové zváranie. Tieto techniky zvyčajne používajú výplňový materiál a primárne sa používajú na spájanie kovov vrátane nehrdzavejúcej ocele, hliníka, zliatin niklu a medi, kobaltu a titánu. Procesy oblúkového zvárania sú široko používané v priemyselných odvetviach ako je ropný priemsel a plyn, energetika, letecký priemysel, automobilový priemysel a ďalšie. 

Trenie 

Techniky zvárania trením spájajú materiály pomocou mechanického trenia. Toto je možné vykonať rôznymi spôsobmi na rôznych zváracích materiáloch vrátane ocele, hliníka alebo dokonca dreva. Mechanické trenie generuje teplo, ktoré zmäkčuje materiály, ktoré sa pri ochladzovaní zmiešajú, aby sa vytvorila väzba. Spôsob, akým dôjde k spojeniu, závisí od presného použitého procesu, napríklad zváranie trením (FSW), bodové zváranie trením (FSSW), zváranie lineárnym trením (LFW) a zváranie rotačným trením (RFW). Zváranie trením nevyžaduje použitie prídavných kovov, taviva alebo ochranného plynu. Trenie sa často používa v kozmických aplikáciách, pretože je ideálne na spájanie inak „nezvariteľných“ ľahkých hliníkových zliatin. Trecie procesy sa používajú v priemysle a sú tiež skúmané ako spôsoby lepenia dreva bez použitia lepidiel alebo klincov. 

Elektrónový lúč 

Tento proces spájania pomocou fúzie využíva na spájanie materiálov lúč vysokorýchlostných elektrónov. Kinetická energia elektrónov sa po dopade na obrobky premieňa na teplo, ktoré spôsobuje spoločné tavenie materiálov. Zváranie elektrónovým lúčom (EBW) sa vykonáva vo vákuu (pomocou vákuovej komory), aby sa zabránilo rozptýleniu lúča. Existuje mnoho bežných aplikácií pre EBW, ktoré sa dajú použiť na spájanie hrubých častí. To znamená, že sa dá použiť v mnohých priemyselných odvetviach, od kozmického priemyslu cez jadrovú energiu, automobilový priemysel až po železnicu. 

Laserové zváranie

Tento proces, ktorý sa používa na spájanie termoplastov alebo kusov kovu, využíva laser na zabezpečenie koncentrovaného tepla, ktoré je ideálne pre fúriky, hlboké zvary a vysoké rýchlosti spájania. Vďaka ľahkej automatizácii je vysoká rýchlosť zvárania, pri ktorej je možné tento proces vykonávať, dokonalým riešením pre veľkoobjemové aplikácie, napríklad v automobilovom priemysle. Zváranie laserovým lúčom sa môže uskutočňovať skôr na vzduchu ako vo vákuu, napríklad pri spájaní elektrónovým lúčom. 

Odpor 

Toto je rýchly proces, ktorý sa bežne používa v automobilovom priemysle. Tento proces možno rozdeliť na dva typy, odporové bodové zváranie a odporové švové zváranie. Bodové zváranie využíva teplo dodané medzi dvoma elektródami, ktoré sa aplikuje na malú plochu pri vzájomnom upínaní obrobkov. Zváranie švov je podobné ako bodové zváranie, až na to, že nahradzuje elektródy rotujúcimi kolieskami, aby sa zabezpečil nepretržitý zvar bez úniku.