Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Bleskozvody

Ako ochrániť stavbu pred úderom blesku?

Hľadáte staviteľa na bleskozvody? V tejto kategórii máme 14 383 poskytovateľov. Pošlite dopyt.

Ako ochrániť stavbu pred úderom blesku?
Bleskozvody

Ako ochrániť stavbu pred úderom blesku?

Bleskozvod je zariadenie nainštalované na obytných domoch alebo iných objektoch a slúži na ochranu majetku pred úderom blesku. Poznať ho môžete aj pod názvom hromozvod. Jeho história sa datuje od roku 1775, kedy sa začali vykonávať experimenty s odvádzaním blesku na ochranu majetku. Bleskozvod dokáže zviesť blesk zo strechy až do zeme a tým jeho negatívne účinky takmer úplne eliminovať. Jeho účinok závisí najmä od sily blesku, ktorá sa však nedá vopred predpovedať. 

Čo je bleskozvod a ako funguje?

Bleskozvod je zariadenie, ktoré chráni objekt a jeho obyvateľov pred účinkami blesku, ktorého následkom býva spravidla požiar. Jeho úlohou je stiahnutie výboja blesku do zeme, kde sa nachádza kovové jadro bleskozvodu tak, aby elektrický výboj z blesku prešiel vopred vytýčenou trasou čo najrýchlejšie do zachytávača v zemi a tým pádom obišiel a nepoškodil objekt, ktorý chráni. 

Z čoho sa bleskozvod skladá?

Bleskozvod sa skladá z niekoľkých základných častí, bez ktorých by svoju úlohu neplnil, resp., neplnil by ju správne.

 • Zberacie zariadenie – zachytáva výboj blesku
 • Zvody – ich počet sa určuje podľa tvaru a rozmerov objektu. Vyrobené sú z pevného drôtu a sú tvorené vodičmi, ktoré majú dostatočne nízky odpor.
 • Uzemňovač – vytvára vodivé spojenie so zemou a pomáha v tom, aby sa bleskový prúd v zemi rozpýlil.
 • Skúšobná svorka – je nevyhnutnou súčasťou samotného bleskozvodu a slúži na jeho rozpojenie a meranie uzemňovacieho odporu jednotlivých zvodov. Spravidla je označená unikátnym číslom a jednoducho prístupná kvôli potrebným revíziám.

Môžem si bleskozvod nainštalovať aj sám?

Rozhodne nie. Na jeho inštaláciu je potrebný kvalifikovaný elektrotechnik s osvedčením. Jeho inštalácia totiž vyžaduje skúsenosti s elektroinštaláciou v rôznych objektoch. Na jeho projekciu je tiež potrebný skúsený technik, vo väčšine prípadov to je revízny technik. V prípade rôznych neodborných zásahov do elektroinštalácie alebo bleskozvodu sa majiteľ domu vystavuje problémom a poškodeniam, ktoré už poistka nehnuteľnosti v prípade úderu blesku nekryje. 

Je potrebné, aby bol môj dom (iný objekt) chránený bleskozvodom?

O tejto problematike rozhoduje projektant, ktorý okrem jeho potreby určí aj typ a komponenty potrebné na realizáciu. Projektant berie do úvahy typ objektu, jeho tvar, výšku a použité stavebné materiály. Projektant vtedy vychádza zo súboru noriem o bleskozvodoch STN 62305.

Je však známe, že staršie domy bleskozvody nemajú, legislatíva o potrebe bleskozvodov bola v minulosti omnoho benevolentnejšia a ľudia sa spoliehali na bleskozvod susedovho domu alebo kostolnej veže, ktorý bol vyššie položený a tým pádom bolo pravdepodobné, že blesk udrie práve tam. Dnes však normy nie sú až tak benevolentné a každá stavba potrebuje odborný posudok od projektanta o potrebe bleskozvodu.

Ako často a prečo je potrebná revízia bleskozvodov?

Bleskozvod je unikátne zariadenie, ktorého úlohou je ochrana daného objektu pred zásahom blesku a následným požiarom, preto je ozaj veľmi potrebné, aby revízia prebehla v stanovených termínoch. Termínovo je revízia daná: každý rok vizuálna a každé 2 roky potrebná OPaOS revízia prevedená odborníkom. 

Bleskozvod sa teda kontroluje aj pri nasledujúcich príležitostiach:

 • počas jeho inštalácie, najmä počas inštalácie súčastí, ktoré budú po ukončení stavby neprístupné
 • po dokončení samotnej inštalácie
 • počas pravidelnej kontroly stanovenej legislatívou

Aká je cena za inštaláciu bleskozvodu?

Cena za inštaláciu bleskozvodu sa líši v závislosti od toho, aký veľký je objekt, aké bude jeho využitie, kde sa objekt nachádza a koľko zvodov bude potrebných na bezpečnú inštaláciu. Cena za inštaláciu bleskozvodu pre rodinný dom sa pohybuje v rozmedzí od 800 € až po 1500 €. Majte však na pamäti nutnosť pravidelnej revízie bleskozvodu, aby bol váš objekt chránený. Cena za revíziu bleskozvodu sa pohybuje niekde medzi 150 € až 200 € a tiež závisí najmä od veľkosti objektu. 

Nechajte si poradiť od nášho overeného odborníka zo spoločnosti Energoservis Cassovia, s.r.o.

Čo je bleskozvod respektíve LPS?

Bleskozvod alebo LPS (Lighting Protectin System) je zariadenie respektíve vonkajšia ochrana chrániaca pred úderom blesku zvedením atmosférických výbojov alebo atmosférickej elektriny mimo objekt.

Vonkajšia ochrana (bleskozvod) sa skladá z:

 • zachytávacia sústava,
 • zvody a skúšobné svorky,
 • uzemňovacia sústava.

Poznáme dva druhy bleskozvodov:

 • pasívny bleskozvod,
 • aktívny bleskozvod.

Ani najdokonalejší bleskozvod nedokáže úplne ochrániť chránený objekt pred zásahom resp. úderom blesku. Každý bleskozvod iba znižuje možné dopady a škody na majetku po zásahu blesku.

Preto z uvedeného dôvodu je nutné a povinné oba druhy bleskozvodov prevádzkovať v 100% stave, vykonávať kontroly, odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie/OPaOS) v stanovených lehotách.

Čo je potrebné pri elektro revízii nových domových prípojok za účelom napojenia domu či chaty na elektrickú rozvodnú sieť dodávateľa?

Pri premiestnení elektromera ide v podstate o podobný postup ako pri realizácii novej elektrickej prípojky s tým rozdielom, že distribučnej spoločnosti spravidla neplatíte pripojovací poplatok (často vyše 200 eur), ale len menší poplatok za odplombovanie a zaplombovanie súčastí elektromerového rozvádzača. Nevyhnete sa však nákladom na materiál (elektromerová skrinka, ističe, kabeláž) a prácu kvalifikovaných elektrikárov.

Samozrejme, ak už máte prípojku či elektromerový rozvádzač v súlade s aktuálnymi požiadavkami STN a distribučnej spoločnosti, postup sa vám zjednoduší len na presun samotného elektromerového rozvádzača a inštaláciu novej kabeláže k nemu.

Postup:

 • Podanie žiadosti distribučnej spoločnosti na vypracovanie projektu
 • Podanie žiadosti distribučnej spoločnosti na premiestnenie elektrometra

Nové prípojky sa od stĺpa elektrického vedenia realizujú väčšinou podzemným vedením. Rovnakým spôsobom sa ukladá aj kábel vedúci od elektromerového rozvádzača k novej rozvodnej skrinke domu.

K prípojke nepotrebujete stavebné povolenie, nevyhnutné je však ohlásenie drobnej stavby, v ktorom uvediete aj to, či potrebujete rozkopať mestský pozemok alebo pretlačiť kábel pod cestou.

Po inštalácii elektromerového rozvádzača a vašej časti prípojky musíte vykonať prvú odbornú prehliadku a odbornú skúšku prípojky (revíziu). Na to potrebujete revízneho technika.

V poslednej fáze vás navštívia pracovníci distribučnej spoločnosti, ktorí demontujú elektromer z pôvodného miesta, premiestnia ho do nového rozvádzača a nakoniec ho zaplombujú. Taktiež zrealizujú zmeny na svojej časti elektrickej prípojky, ak je to potrebné.

Kto a ako často musí vykonávať revíziu elektroinštalácií?

Povinnosť robiť revíziu elektrickej inštalácie a bleskozvodu, ručného náradia a elektrických spotrebičov má:

Každý podnikateľ, ktorý zamestnáva alebo ubytováva osoby a sú v objekte
 • elektrická inštalácia
 • bleskozvod
 • elektrické spotrebiče (počítače, tlačiarne a pod.)
 • elektrické ručné náradie (elektrické náradie, ktoré sa drží v ruke pri práci)
Majiteľ objektu, ktorý prenajíma
 • elektrická inštalácia
 • bleskozvod
Majiteľ bytu alebo nehnuteľnosti, ktorý prenajíma
 • elektrická inštalácia
Rodinný dom

Revízie nie sú povinné v prípade, že majiteľ využíva nehnuteľnosť pre vlastnú potrebu. V prípade, že danú nehnuteľnosť prenajíma, revízie sú povinné podľa uvedených termínov: pre poisťovňe každých 5 rokov, pre nájomné účely každé 3 roky a pri každej zmene nájomníka. V prípade, že je nehnuteľnosť poistená je revízia nevyhnutná, pretože dochádza k výrazným kráteniam plnenia poistenia až zamietnutiu plnenia. Termíny revízií sú dané vo vyhláške č.508/2009 Z.z. príloha č.8, tabuľka A, a) 1 alebo 2. (murovaná obytná budova alebo hotel a iné ubytovacie zariadenie).

Spoločnosť Energoservis Cassovia, s.r.o. - elektrotechnická firma s dlhoročnými skúsenosťami s projektovaním, montážou, revíziami a prevádzkou energetických zariadení všetkých napäťových hladín.

autor: Natália

Dec 10, 2021

Boli pre vás tieto informácie užitočné?

Poskytovatelia

Viac ako 21 370 overenych poskytovateľov vo vašom okolí

Juraj T.

Firma
Nýrovce
5,0

Murárske práce

Som mladý ale velmi skúsený skoro vo všetkom. Môže to byť z dreva, železa, plast, sklo, betón, murárske práce ovládam perfektne, a všetko okolo domu, záhrada.,vyrábame aj záhradné domčeky a altánky na mieru. Veľmi rád poskytnem moje služby a skúsenosti.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Ladislav K.

Firma
Žilina
5,0

Rekonštrukcia bytu

15 rokov praxe na Slovensku a 5 rokov v zahraničí 😉tak že vieme čo robíme všetko je len otázka dohody vieme prispieť aj vlastnými nápadmi. PS: všetko sa dá len treba chcieť 👍

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Milan G.

Firma
Tekovský Hrádok
5,0

Oprava strechy

Dobrý deň mám skúsenosti z mnohých odborov ponúkam vám zváračské práce, Inštalatérské práce, kúrenie, kanalizácia, hodinový manžel, tesárske práce, maľovanie a aj iné.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Lukas D.

Firma
Ilija
5,0

Maliar, Maliarske práce

Murar.venujem sa uz tomu 10 rokov.realizujeme-zateplovanie.domy na kluc.zamkova dlazba.obklady a dlazby ,sadrokarton Vybavime stavebne povolenie kolaudaciu.a ponukame stavebneho dozora

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Jozef O.

Firma
Senec
5,0

Murárske práce

Práce vykonávame po celom Slovensku našou prvoradou je zameravanie sa v stavebnictve výstava RD, a BD a stavebné práce rôzneho druhu takže pokiaľ bude mať nejaky zaujemca o nejake stavebné práce tak sme tu pre vás našou snahou je sa vždy dojednať sa zo zakaznikom v cenových reláciách tak aby boli obydve strany spokojne takže vždy hľadáme riešenie vyhovieť ale musí i zakaznik pochopiť že firma tiež nemôže moc podliezat z cenami dolu aby prerobila takže vždy vieme urobiť kompromis ale seriozne pre obydve strany takže kľudne volajte pokiaľ bude zaujem. Tešíme sa na spoluprácu pokiaľ sa niekto ozve ďakujem pekne.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Jan D.

Firma
Kysucké Nové Mesto
5,0

Strecha

Venujem sa hlavne krytinam Ruuki a Isola... ponukam aj stavby krovov podla projektovej dokumentacie pripadne aj nadstavby rodinnych domov murovanie salovanie, vencov, montaz okapoveho systemu,plechovanie kominov, foliovanie latovanie a pokryvanie striech

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Juraj O.

Živnostník
Súlovce
4,9

Vodoinštalácia

Realizujem dodávku, montáž, záručný aj pozáručný servis kondenzačných kotlov a tepelných čerpadiel. Podlahové, stenové a stropné kúrenie aj chladenie od návrhu až po revíznu správu.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Patrik H.

Živnostník
Žilina
4,9

Elektroinštalácia

Dobrý deň prajem poskytujem elektroinštalačné práce a rôzne domáce práce. Ohľadom elektroinštalácie robím komplet stavby rekonštrukcie bytov, domov, chatiek vrátane zabezpečovacích systémov. Po dohode s objednávateľom nakreslím a zrealizujem projekt, spravím cenovú ponuku na elektroinštaláciu bleskozvod. Materiál viem zabezpečiť a doviezť.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Mario S.

Živnostník
Sereď
4,9

Montáž svietidiel

Vyštudovaný elektrikár v Trnave komenskeho 1. Skusenosti 10tky domov a bytov, zásuvky, vypínače, podlahové kúrenie elektrické, stropné svetlá, lustre, LED pásy vonkajšie vnútorné, zapojenie spotrebičov, bodové svetlá,pohybove senzorové svetlá,stropné ventilátory, bleskozvody - revízie Obklady, dlažby,parkety,vinyl, sadrokartóny Dom na kľúč :)

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Martin S.

Firma
Košice
4,9

Elektroinštalácia

Elektroinštalačné práce Rekonštrukcia a oprava elektroinštalácie Prípojky NN Slaboprúdové rozvody PC,SAT,TEL Podlahové elektrické vykurovanie

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Peter M.

Firma
Liptovský Mikuláš
4,9

Oprava strechy

Hydroizolácie a Tepelné izolácie striech, garáží, terás, balkónov, základov, bazénov a jazierok. So zateplením, bez zateplenie. PVC Fatrafol / PVC Alkorplan(dekplan). SBS modifikované asfaltové pásy (lepenka). Montáž odkvapoveho systému KJG. Poradenstvo servis záruka. Seriózne jednanie tak isto kvalitne prevedená práca k spokojnosti zákazníkov.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Peter M.

Firma
Bratislava
4,9

Pokladač, obklady

Hodinovy manzel, drobne elektro opravy, montaz svietidiel, obkladacske prace, montaz nabytku, pomocne prace v zahrade, montaz vstavanych skrin, drobne murarske prace, pomoc pri preberani novostavby,...

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Patrik P.

Živnostník
Šaľa
4,9

Oprava strechy

Ponukame vyrobu drevostavieb na mieru.Výroba drevostavieb, altanky,pergoly na terasu krovy,prístrešky na auto,prístrešky pre viac aut atd. Pouzivame certifikovane produkty

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Pavol H.

Živnostník
Košice
4,9

Rekonštrukcia bytu

Som stavebný majster s 25 ročnou stavebnou praxou, a projektami po celej Europe. Mám 43 rokov začínal som ako pomocník a prešiel som si vsetkými stavebnými prácami pokým som sa nevypracoval na stavebného majstra. Vykonávam tieto stavebné práce : -murárske -tesárske -betonárske -obkladačské -úprava stien a podláh -pokládka podlahy -všetky drobné stavebné úpravy -maliarske a štukatérske práce -zatepľovanie -sadrokartón -drevené obklady -mnoho ďalších okrem elektra a vodoinštalácie -montáž sanity -šalovanie -základové dosky -skladanie aj preprava nabytku -pokládka zámkovej dlažby -búracie práce -odborné prerábky starych a vaľkovych domov Nakoľko som väčšinu času cca 17 rokov pracoval v zahraničí certifikáty mám v cuzdom (nemeckom) jazyku

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Roman U.

Živnostník
Bratislava
4,8

Hodinový manžel

Dobry den Mam všestranné skúsenosti v prácach všetkého druhu viac ako 12r Vodoinstalacia. Kurenie. Sadrokarton. Montaz nábytku. Montaz kuchinske linky. Vsetko co vás napadne. Co neviem urobyt na 100% taku pracu racej odmietnem.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Matúš K.

Firma
Malachov
4,8

Murárske práce

Sme malá stavebná spoločnosť, ktorá vie urobiť práce rôzneho druhu. Všetko záleží na dohode. Prácu sa snažíme odviesť najlepšie ako vieme. -Inžinierska činnosť -Projekčná činnosť - Stavebné práce - Dokončovacie práce Neváhajte nás osloviť. S pozdravom

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Milan T.

Živnostník
Piešťany
4,7

Murárske práce

Každa zákazka si vždy vyžaduje svoju pozornosť slovíčko nepoznám alebo nedá sa neexistuje každému zákazníkovi rad pomôžem vyriešiť zákazku a rad pomôžem aj keď nebude dostupná

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Maroš Š.

Živnostník
Košice
4,7

Elektrikár

Základova platňa od výkopu až po betonáž (precíznosť) Založenie prvej rady, murovanie obvodových a vnútorných priečok z porobetónu (prácu si vážim a robím ju dôsledne) v prípade zájujmu poskytnem referencie. Venujem sa aj domovej inštalácii (mám §)

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Attila H.

Firma
Šamorín
4,7

Rekonštrukcia bytu

Sme moderná a dynamická firma pôsobiaca v oblasti stavebníctva a exteriérových úprav viac ako 20 rokov. Tieto dlhoročné skúsenosti nás naučili profesionalite. Poskytujeme široké spektrum stavebných služieb, ktoré vykonávame s maximálnou spoľahlivosťou. Od zákazníka nežiadame dopredu zálohy. Špecializujeme sa na: Výstavba domov a záhrad na kľúč Rekonštrukcie domov a bytov Obkladačské, maliarske a sadrokartonárske práce Kompletné elektroinštalačné a vodoinštalačné práce Ploty, zámkovú dlažbu a ostatné exteriérové podlahy Zatepľovanie fasád Záhradné domčeky, altánky, prístrešky, bazény a prekrytia Búracie, terénne a upratovacie služby a iné Našou výhodou oproti konkurencii, je náš novootvorený showroom v Šamoríne. Tu si môžete pozrieť našu prácu, ale zároveň si môžete vybrať materiály a technologické postupy. Portfólio činností sme rozšírili a teraz vieme Váš dom vizuálne spracovať, 3D vymodelovať, vytlačiť na 3D tlačiarni a špeciálne odprezentovať.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Martin B.

Firma
Hlohovec
4,7

Oprava strechy

Naša firma sa venuje plochým strechám,zeleným strechám na rodinných domoch,výrobných halách, taktiež izolácii bazénov, jazierok, spodným izoláciám,prístreškom...

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
Zobraziť viac
Priemerné ceny

Cena za: Bleskozvody

Nižšia cena600,00 €/ks
Priemerná cena650,00 €/ks
Vyššia cena700,00 €/ks

Pošlite dopyt 21370 poskytovateľom v tejto kategórii!

Hľadáte staviteľa na bleskozvody? V tejto kategórii máme 14 383 poskytovateľov. Pošlite dopyt.

Zadať dopyt