Rady a tipy
Ako to funguje?
Vitajte vo Wilio!Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník
Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník
Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Bleskozvody

Ako ochrániť stavbu pred úderom blesku?

Hľadáte staviteľa na bleskozvody? V tejto kategórii máme 14 474 poskytovateľov. Pošlite dopyt.

Ako ochrániť stavbu pred úderom blesku?
BleskozvodyAko ochrániť stavbu pred úderom blesku?

Bleskozvod je zariadenie nainštalované na obytných domoch alebo iných objektoch a slúži na ochranu majetku pred úderom blesku. Poznať ho môžete aj pod názvom hromozvod. Jeho história sa datuje od roku 1775, kedy sa začali vykonávať experimenty s odvádzaním blesku na ochranu majetku. Bleskozvod dokáže zviesť blesk zo strechy až do zeme a tým jeho negatívne účinky takmer úplne eliminovať. Jeho účinok závisí najmä od sily blesku, ktorá sa však nedá vopred predpovedať. 

Čo je bleskozvod a ako funguje?

Bleskozvod je zariadenie, ktoré chráni objekt a jeho obyvateľov pred účinkami blesku, ktorého následkom býva spravidla požiar. Jeho úlohou je stiahnutie výboja blesku do zeme, kde sa nachádza kovové jadro bleskozvodu tak, aby elektrický výboj z blesku prešiel vopred vytýčenou trasou čo najrýchlejšie do zachytávača v zemi a tým pádom obišiel a nepoškodil objekt, ktorý chráni. 

Z čoho sa bleskozvod skladá?

Bleskozvod sa skladá z niekoľkých základných častí, bez ktorých by svoju úlohu neplnil, resp., neplnil by ju správne.

 • Zberacie zariadenie – zachytáva výboj blesku
 • Zvody – ich počet sa určuje podľa tvaru a rozmerov objektu. Vyrobené sú z pevného drôtu a sú tvorené vodičmi, ktoré majú dostatočne nízky odpor.
 • Uzemňovač – vytvára vodivé spojenie so zemou a pomáha v tom, aby sa bleskový prúd v zemi rozpýlil.
 • Skúšobná svorka – je nevyhnutnou súčasťou samotného bleskozvodu a slúži na jeho rozpojenie a meranie uzemňovacieho odporu jednotlivých zvodov. Spravidla je označená unikátnym číslom a jednoducho prístupná kvôli potrebným revíziám.

Môžem si bleskozvod nainštalovať aj sám?

Rozhodne nie. Na jeho inštaláciu je potrebný kvalifikovaný elektrotechnik s osvedčením. Jeho inštalácia totiž vyžaduje skúsenosti s elektroinštaláciou v rôznych objektoch. Na jeho projekciu je tiež potrebný skúsený technik, vo väčšine prípadov to je revízny technik. V prípade rôznych neodborných zásahov do elektroinštalácie alebo bleskozvodu sa majiteľ domu vystavuje problémom a poškodeniam, ktoré už poistka nehnuteľnosti v prípade úderu blesku nekryje. 

Je potrebné, aby bol môj dom (iný objekt) chránený bleskozvodom?

O tejto problematike rozhoduje projektant, ktorý okrem jeho potreby určí aj typ a komponenty potrebné na realizáciu. Projektant berie do úvahy typ objektu, jeho tvar, výšku a použité stavebné materiály. Projektant vtedy vychádza zo súboru noriem o bleskozvodoch STN 62305.

Je však známe, že staršie domy bleskozvody nemajú, legislatíva o potrebe bleskozvodov bola v minulosti omnoho benevolentnejšia a ľudia sa spoliehali na bleskozvod susedovho domu alebo kostolnej veže, ktorý bol vyššie položený a tým pádom bolo pravdepodobné, že blesk udrie práve tam. Dnes však normy nie sú až tak benevolentné a každá stavba potrebuje odborný posudok od projektanta o potrebe bleskozvodu.

Ako často a prečo je potrebná revízia bleskozvodov?

Bleskozvod je unikátne zariadenie, ktorého úlohou je ochrana daného objektu pred zásahom blesku a následným požiarom, preto je ozaj veľmi potrebné, aby revízia prebehla v stanovených termínoch. Termínovo je revízia daná: každý rok vizuálna a každé 2 roky potrebná OPaOS revízia prevedená odborníkom. 

Bleskozvod sa teda kontroluje aj pri nasledujúcich príležitostiach:

 • počas jeho inštalácie, najmä počas inštalácie súčastí, ktoré budú po ukončení stavby neprístupné
 • po dokončení samotnej inštalácie
 • počas pravidelnej kontroly stanovenej legislatívou

Aká je cena za inštaláciu bleskozvodu?

Cena za inštaláciu bleskozvodu sa líši v závislosti od toho, aký veľký je objekt, aké bude jeho využitie, kde sa objekt nachádza a koľko zvodov bude potrebných na bezpečnú inštaláciu. Cena za inštaláciu bleskozvodu pre rodinný dom sa pohybuje v rozmedzí od 800 € až po 1500 €. Majte však na pamäti nutnosť pravidelnej revízie bleskozvodu, aby bol váš objekt chránený. Cena za revíziu bleskozvodu sa pohybuje niekde medzi 150 € až 200 € a tiež závisí najmä od veľkosti objektu. 

Nechajte si poradiť od nášho overeného odborníka zo spoločnosti Energoservis Cassovia, s.r.o.

Čo je bleskozvod respektíve LPS?

Bleskozvod alebo LPS (Lighting Protectin System) je zariadenie respektíve vonkajšia ochrana chrániaca pred úderom blesku zvedením atmosférických výbojov alebo atmosférickej elektriny mimo objekt.

Vonkajšia ochrana (bleskozvod) sa skladá z:

 • zachytávacia sústava,
 • zvody a skúšobné svorky,
 • uzemňovacia sústava.

Poznáme dva druhy bleskozvodov:

 • pasívny bleskozvod,
 • aktívny bleskozvod.

Ani najdokonalejší bleskozvod nedokáže úplne ochrániť chránený objekt pred zásahom resp. úderom blesku. Každý bleskozvod iba znižuje možné dopady a škody na majetku po zásahu blesku.

Preto z uvedeného dôvodu je nutné a povinné oba druhy bleskozvodov prevádzkovať v 100% stave, vykonávať kontroly, odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie/OPaOS) v stanovených lehotách.

Čo je potrebné pri elektro revízii nových domových prípojok za účelom napojenia domu či chaty na elektrickú rozvodnú sieť dodávateľa?

Pri premiestnení elektromera ide v podstate o podobný postup ako pri realizácii novej elektrickej prípojky s tým rozdielom, že distribučnej spoločnosti spravidla neplatíte pripojovací poplatok (často vyše 200 eur), ale len menší poplatok za odplombovanie a zaplombovanie súčastí elektromerového rozvádzača. Nevyhnete sa však nákladom na materiál (elektromerová skrinka, ističe, kabeláž) a prácu kvalifikovaných elektrikárov.

Samozrejme, ak už máte prípojku či elektromerový rozvádzač v súlade s aktuálnymi požiadavkami STN a distribučnej spoločnosti, postup sa vám zjednoduší len na presun samotného elektromerového rozvádzača a inštaláciu novej kabeláže k nemu.

Postup:

 • Podanie žiadosti distribučnej spoločnosti na vypracovanie projektu
 • Podanie žiadosti distribučnej spoločnosti na premiestnenie elektrometra

Nové prípojky sa od stĺpa elektrického vedenia realizujú väčšinou podzemným vedením. Rovnakým spôsobom sa ukladá aj kábel vedúci od elektromerového rozvádzača k novej rozvodnej skrinke domu.

K prípojke nepotrebujete stavebné povolenie, nevyhnutné je však ohlásenie drobnej stavby, v ktorom uvediete aj to, či potrebujete rozkopať mestský pozemok alebo pretlačiť kábel pod cestou.

Po inštalácii elektromerového rozvádzača a vašej časti prípojky musíte vykonať prvú odbornú prehliadku a odbornú skúšku prípojky (revíziu). Na to potrebujete revízneho technika.

V poslednej fáze vás navštívia pracovníci distribučnej spoločnosti, ktorí demontujú elektromer z pôvodného miesta, premiestnia ho do nového rozvádzača a nakoniec ho zaplombujú. Taktiež zrealizujú zmeny na svojej časti elektrickej prípojky, ak je to potrebné.

Kto a ako často musí vykonávať revíziu elektroinštalácií?

Povinnosť robiť revíziu elektrickej inštalácie a bleskozvodu, ručného náradia a elektrických spotrebičov má:

Každý podnikateľ, ktorý zamestnáva alebo ubytováva osoby a sú v objekte
 • elektrická inštalácia
 • bleskozvod
 • elektrické spotrebiče (počítače, tlačiarne a pod.)
 • elektrické ručné náradie (elektrické náradie, ktoré sa drží v ruke pri práci)
Majiteľ objektu, ktorý prenajíma
 • elektrická inštalácia
 • bleskozvod
Majiteľ bytu alebo nehnuteľnosti, ktorý prenajíma
 • elektrická inštalácia
Rodinný dom

Revízie nie sú povinné v prípade, že majiteľ využíva nehnuteľnosť pre vlastnú potrebu. V prípade, že danú nehnuteľnosť prenajíma, revízie sú povinné podľa uvedených termínov: pre poisťovňe každých 5 rokov, pre nájomné účely každé 3 roky a pri každej zmene nájomníka. V prípade, že je nehnuteľnosť poistená je revízia nevyhnutná, pretože dochádza k výrazným kráteniam plnenia poistenia až zamietnutiu plnenia. Termíny revízií sú dané vo vyhláške č.508/2009 Z.z. príloha č.8, tabuľka A, a) 1 alebo 2. (murovaná obytná budova alebo hotel a iné ubytovacie zariadenie).

Spoločnosť Energoservis Cassovia, s.r.o. - elektrotechnická firma s dlhoročnými skúsenosťami s projektovaním, montážou, revíziami a prevádzkou energetických zariadení všetkých napäťových hladín.

autor: Natália

Dec 10, 2021

Boli pre vás tieto informácie užitočné?
PoskytovateliaViac ako 21 542 overenych poskytovateľov vo vašom okolí
profile image

Patrik H.

Živnostník
Žilina
4,9
Elektroinštalácia

Dobrý deň prajem poskytujem elektroinštalačné práce a rôzne domáce práce. Ohľadom elektroinštalácie robím komplet stavby rekonštrukcie bytov, domov, chatiek vrátane zabezpečovacích systémov. Po dohode s objednávateľom nakreslím a zrealizujem projekt, spravím cenovú ponuku na elektroinštaláciu bleskozvod. Materiál viem zabezpečiť a doviezť.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
profile image

Mario S.

Živnostník
Sereď
4,9
Maliar, Maliarske práce

Vyštudovaný elektrikár v Trnave komenskeho 1. Skusenosti 10tky domov a bytov, zásuvky, vypínače, podlahové kúrenie elektrické, stropné svetlá, lustre, LED pásy vonkajšie vnútorné, zapojenie spotrebičov, bodové svetlá,pohybove senzorové svetlá,stropné ventilátory, bleskozvody - revízie Obklady, dlažby,parkety,vinyl, sadrokartóny, malovky, stierky, omietky Dom na kľúč :)

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
profile image

Vladimír G.

Živnostník
Drienovská Nová Ves
4,9
Elektrikár

Viac informácií sa dozviete v osobnej komunikácii. Som zručný chlap - pochádzam z domu, kde je potreba ovládať všetky práce. Mám papiere na revízie elektrických zariadení ako aj zdvíhacích zariadení.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
profile image

Martin S.

Firma
Košice
4,9
Elektroinštalácia

Elektroinštalačné práce Rekonštrukcia a oprava elektroinštalácie Prípojky NN Slaboprúdové rozvody PC,SAT,TEL Podlahové elektrické vykurovanie

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
profile image

Lukaš B.

Firma
Ruskov
4,4
Obklady, dlažby

Realizujeme stavebne prace Sme stavebná firma, ktorá poskytuje komplexné služby v obore stavebníctva. S dôverou sa môžete na nás obrátiť, či už chcete stavať rodinný dom, vykonať jeho rekonštrukciu, alebo chcete zmodernizovať bytový dom. Naše služby: - Maliarske práce - Montáž sádrokartónov - Murárske práce - Obklady a dlažby - Podlahy - Rekonštrukcie - Zemne práce okolo domu - Kompletné rekonštrukcie domov a bytov vrátanie dodávky materiálov - Stavba domov a budov na klúč

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
Zobraziť viac
Priemerné ceny

Cena za: Bleskozvody

Nižšia cena600,00 €/ks
Priemerná cena650,00 €/ks
Vyššia cena700,00 €/ks
Pošlite dopyt 21542 poskytovateľom v tejto kategórii!
Hľadáte staviteľa na bleskozvody? V tejto kategórii máme 14 474 poskytovateľov. Pošlite dopyt.
Zadať dopyt