Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Stavba komína

Ako postaviť komín

Hľadáte krbára na stavbu komína? V tejto kategórii máme 20 340 poskytovateľov. Pošlite dopyt.

Ako postaviť komín
Stavba komína

Ako postaviť komín

Pri stavbe komína treba myslieť na to, že ide o časť stavby, ktorá musí spĺňať presné bezpečnostné normy, aby nehrozila objekt požiarom. Ak sa pustíte do svojpomocnej výstavby komína, projekt by mal byť najskôr prediskutovaný s kvalifikovaným odborníkom alebo stavebnou firmou.

Správny postup práce pri montáži zabráni vytvoreniu nadbytočných financií a montáž bude bezpečná. Každá výstavba komína musí spĺňať oficiálne legislatívne normy o jeho návrhu, výstavbe, montáži a o prevádzkovaní. Komíny musia podľa legislatívy ďalej spĺňať technické podmienky pre požiarnu bezpečnosť, ako aj lehoty prečisťovania a pravidelných kontrol. Podľa legislatívy musia byť komíny oficiálne označené, na znak spĺňania platných noriem. Pri stavbe treba zohľadniť o aký typ komína ide, z akého materiálu komín montujeme, umiestnenie kozuba, veľkosť objektu a mnoho ďalšieho. 

Základné typy komínov

Jednovrstvové 

Tento typ je tvorený komínovým plášťom, ktorý je aj prieduchom. Využívané sú prevažne pri rekonštrukciách murovaných komínov, kde ich priemer možno upraviť na daný komín. Namontovať sa môžu okrem rekonštruovaných aj do nových murovaných komínov.  

Viacvrstvové 

Trojvrstvový komín je zložený z vnútornej vrstvy pozostávajúcej z komínovej vložky, ktorá odoláva chemickým či mechanickým vplyvom. Ďalšia je stredná vrstva, ktorá izoluje teplo a finálna je vonkajšia vrstva. Vonkajšia vrstva sa nazýva aj obvodovým plášťom, ktorý chráni predchádzajúce vrstvy. Finálna vrstva robí konštrukciu staticky pevnú. 

Nerezové

Nerezové komíny sú využiteľnou voľbou nie len v domácnostiach, ale aj v priemysle. Majú nízku hmotnosť, čo znamená, že na ich montáž nie je potrebný betónový základ. Jednoducho sa ukotvia k stene. Ich možnosť umiestnenia vo vnútornom alebo vonkajšom objekte poskytuje zákazníkovi alternatívy použitia komínového systému, a to nie len ako komín montovaný pri novostavbe, ale aj ako náhrada pri rekonštrukcii starého komína. Pre možnosť rozhodnutia o jeho mieste montáže, je práca na tomto type komína jednoduchšia a rýchlejšia. Nerezové komíny odolávajú vyššiemu tlaku aj teplote, preto sú vhodne využiteľné v priemysle. 

Keramické 

Keramické komíny sú vhodne použiteľné pre každý druh paliva a rôzne druhy spotrebičov. Sú charakteristické pre svoju dlhú životnosť. Zvyčajne sú keramické komíny dvojvrstvové s vnútornou izoláciou. 

Ako určiť priemer prieduchu

Komínový prieduch slúži na odvod splodín do vonkajšieho prostredia a nachádza sa v dutine konštrukcie dymovodu. Pre správnu funkčnosť a nezávadnosť konštrukcie je dôležité vedieť určiť presný priemer prieduchu. Priemer prieduchu je totiž určovaný podľa typu pripojeného spotrebiča. Ak priemer nie je prispôsobený typu spotrebiča, účinnosť spotrebiča sa znižuje a náklady za vykurovanie sa zvyšujú. Pri rodinnom dome by mal byť priemer prieduchu 140 mm, pri odvode spaliny z kozubovej vložky má byť priemer 160 – 200 mm. Pri kachľovej peci to je 180 – 200 mm a pri otvorenom kozube 200 – 300 mm. Výpočet priemeru je však prácou projektanta. 

Ako určiť výšku komína

To aký budú mať komínové prieduchy priemer je ovplyvňované výškou komína a výkonom určitého typu pripojeného spotrebiča. Čo sa týka výšky, tá je určovaná normou v legislatíve, ktorá by sa mala dodržiavať a projekt by sa mal od nej odvíjať. Výška komína by nemala byť v úrovni strešných okien a dvierok. Ak sa komín nachádza v kratšej vzdialenosti ako 1,5 m  od okna, jeho výška by mala byť nad 1 m od horného rámu okna. Pri komínoch, ktoré sú montované na šikmú plochu strechy musí byť výška najmenej 500 mm. Pri komínoch montovaných na rovnej ploche strechy, by mala výška komína presahovať strechu o 1000 mm. Tieto normy platia pri plynnom palive, ak je využívané iné palivo, výška komína na plochej streche musí prečnievať o 1500 mm. 

 

Z akých častí sa komín skladá

Komín je konštrukciou, ktorá slúži na odvádzanie splodín. Je to konštrukcia, ktorá sa skladá z:

  • Komínový prieduch – je to dutina v konštrukcii komínového dymovodu. Jeho funkciou je odvod splodín do vonkajšieho priestoru. Veľkosť prieduchu závisí hlavne od množstva odvádzaných splodín, od rýchlosti vetra a toho aká je výška komínového prieduchu. Komíny sa navrhujú prevažne s priebežnými prieduchmi, iný typ prieduchu je volený iba ak to nedovoľuje dispozícia, alebo statika. 

  • Komínový plášť – má ochrannú a estetickú funkciu. Je súčasťou nosnej časti komína a má odolávať efektu unikania splodín. Preto je komínový plášť z nehorľavého materiálu a okrem ochrany pred splodinami, je odolný aj voči mrazu. Súčasťou komínového plášťa sú otvory na vymetanie alebo vyberanie a sopúchy, slúžiace na zaústenie vykurovacích telies. 
  • Sopúch – je otvorom nachádzajúcim sa v komínovom plášti a jeho funkciou je prepájať dymovod s komínovým prieduchom. Dĺžka sopúcha, ktorý prepája spotrebič ku komínovému prieduchu by mala byť čo najkratšia.
  • Krycia hlava – krycia hlava alebo komínový nadstavec slúžia na zabezpečenie proti zlým poveternostným podmienkam a nepriaznivou pôsobnosťou odvádzaných splodín.  
 

Postup výstavby komína

Ak ste sa rozhodli pre svojpomocnú výstavbu komína, nesmiete zabúdať, že precíznosť a splnené technologické postupy sú zásadným faktorom k funkčnosti bezpečného a odolného komína. Postup výstavby je podmienený typom daného komína. Každá komínová zostava obsahuje montážny návod a originálne prvky stavebnej zostavy, pomocou ktorých je možné postupovať realizačnými krokmi stavby. 

Príprava pred stavbou

Na stavbu komína nesmieme zabúdať už pri stavbe základov budovy. Komín má samostatné zaťaženie, pri stavbe základov budovy by sa komínu mala zhotoviť základová pätka s hydroizaláciou. Pri použití nerezového komína, vytvorenie základu nie je potrebné.   

Komínová konštrukcia

Bežne používaným typom komínovej konštrukcie sú vložkové komíny. Jednotlivé typy komínov obsahujú konkrétne návody od výrobcov ako pri stavbe postupovať. Ďalším krokom je zväčša vytvorenie betónovej pätky, ktorá má rovnaké pôdorysné rozmery ako samotný komín, alebo je o niekoľko centimetrov širšia. Výška  by ale mala siahať nad výšku budúcej podlahy. Od výšky podlahy sa totiž ukladajú tvárnice, ktoré slúžia na odvod vody z komína. 

Stavba komína

Každý komín je dodávaný pre konkrétne potreby zákazníka, k čomu sú uspôsobené aj jeho časti. Pri vložkovom komíne sú jeho časti zložené z tvárnice, izolácie a vložky. Stavať sa začína osádzaním tvárnice, do ktorej sa umiestňuje vložka. Pri prvej tvárnici sa vytvára otvor na odvod vody, tzv. kondenzačná vložka. Ďalej sa už pokračuje osádzaním tvárnic a vložiek, medzi ktoré sa vkladá aj tepelná izolácia. Tá však musí byť v mieste prieduchu, alebo čistiaceho otvoru vyrezaná. Najjednoduchší variant výstavby komína je v prípade, ak je komínová konštrukcia vystavaná ešte pred dokončením výstavby objektu. 

 

Aký materiál, nástroje sú pri stavbe komína potrebné

Materiál a nástroje použité pri stavbe komínovej konštrukcie sú prispôsobené konkrétnemu typu komína a typu stavebného projektu. 

 

Ako ochrániť komín 

Pri stavbe komína musíme počítať s možnosťou nepriaznivých poveternostných podmienok, zmenou počasia či znečistením spojeným s výstavbou. Ak na komín pri výstavbe „zaútočí“ dažďová voda, nie je sa čoho báť, keďže voda vytečie cez odvod von. Aby sa však do komína pri výstavbe nedostal stavebný prach, sutina, alebo iná špina, vnútro je potrebné chrániť napríklad aplikáciou prefabrikovaného komínového plášťa. Komín môžete ochrániť aj pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami, a to tak, že pri stavbe použijete nehorľavú tepelnú izoláciu, na ktorú napokon použijete finálny obklad alebo fasádu. 

 

Aké sú najčastejšie poruchy komínových systémov

Časté dažde, silný vietor, mrazivé či veľmi slnečné počasie, to všetko zapríčiňuje časté zmeny stavu komínov. Poveternostné podmienky a vplyv spalín patria medzi najčastejšie príčiny porúch. Na vplyv nepriaznivých poveternostných podmienok je najviac citlivé komínové teleso nad strechou, ktoré sa rozpadá, prípadne je napadnuté koróziou. Rozpadajúce sa teleso môže ohrozovať bezpečnosť svojimi odlučujúcimi sa časťami. V tomto prípade je riešením poškodené murivo rozobrať a postúpiť k opätovnému murovaniu komína. Spaliny majú takisto negatívny efekt na komínové teleso. Tie sa môžu prejaviť dechtovými škvrnami na omietke. Nesprávna údržba a užívanie tento problém iba znásobuje. Medzi ďalšie príčiny môže patriť porucha stability v základoch či v konštrukcii komína. Každý komín je jedinečný, preto netreba zabúdať na rady odborníkov a dodržiavať odporúčané špecifiká prisluhujúce k vášmu komínu. 

 

Revízia

Každý kolaudovaný komín musí podstúpiť revíznu kontrolu platnú na jeden rok. Táto kontrola sa opakovane každým rokom obnovuje. Je potrebná pre zaistenie bezpečnosti, ochrany a zabezpečení technickej funkčnosti. Revíziou sa takisto testuje odolnosť komína a jeho tesnenie, pri ktorej sa vykonáva dymová skúška. Zapojenie plynového spotrebiča ku komínu je možné až po vykonaní revízie a vystavení atestu od odborníka. Odborník pri revízii kontroluje aj počet spalín a teda či výlučky oxidu uhoľnatého sú v normále, alebo ich treba regulovať. 

 

Ako sa o komín starať 

Medzi starostlivosť o komín patrí jeho pravidelné čistenie a kontrola. Komín by mal byť pravidelne čistený každé štyri mesiace. Revízna kontrola má byť vykonávaná jeden krát ročne. 

autor: Marián

Apr 27, 2021

Boli pre vás tieto informácie užitočné?

Poskytovatelia

Viac ako 20 340 overenych poskytovateľov vo vašom okolí

Juraj T.

Firma
Nýrovce
5,0

Murárske práce, murár

Som mladý ale velmi skúsený skoro vo všetkom. Môže to byť z dreva, železa, plast, sklo, betón, murárske práce ovládam...Zobraziť viac

Som mladý ale velmi skúsený skoro vo všetkom. Môže to byť z dreva, železa, plast, sklo, betón, murárske práce ovládam perfektne, a všetko okolo domu, záhrada.,vyrábame aj záhradné domčeky a altánky na mieru. Veľmi rád poskytnem moje služby a skúsenosti.

#
#
#
Zadať dopyt

Ján M.

Firma
Zvolen
5,0

Oprava strechy

Strechám sa venujem od 15.r až do teraz. (Mám 33.) Pôsobil som vo Francúzsku (2015/2018) ako klampiar a mám vyštudovaný odbor...Zobraziť viac

Strechám sa venujem od 15.r až do teraz. (Mám 33.) Pôsobil som vo Francúzsku (2015/2018) ako klampiar a mám vyštudovaný odbor tesár. Teším/e sa na Vás

#
#
#
Zadať dopyt

Ladislav K.

Firma
Žilina
5,0

Rekonštrukcia bytu, prerábka bytu

15 rokov praxe na Slovensku a 5 rokov v zahraničí 😉tak že vieme čo robíme všetko je len otázka dohody...Zobraziť viac

15 rokov praxe na Slovensku a 5 rokov v zahraničí 😉tak že vieme čo robíme všetko je len otázka dohody vieme prispieť aj vlastnými nápadmi. PS: všetko sa dá len treba chcieť 👍

#
#
#
Zadať dopyt

Lukas D.

Firma
Ilija
5,0

Maliarske práce, maliar

Murar.venujem sa uz tomu 10 rokov.realizujeme-zateplovanie.domy na kluc.zamkova dlazba.obklady a dlazby ,sadrokarton Vybavime stavebne povolenie kolaudaciu.a ponukame stavebneho dozora

#
#
#
Zadať dopyt

Milan G.

Firma
Tekovský Hrádok
5,0

Oprava strechy

Dobrý deň mám skúsenosti z mnohých odborov ponúkam vám zváračské práce, Inštalatérské práce, kúrenie, kanalizácia, hodinový manžel, tesárske práce, maľovanie...Zobraziť viac

Dobrý deň mám skúsenosti z mnohých odborov ponúkam vám zváračské práce, Inštalatérské práce, kúrenie, kanalizácia, hodinový manžel, tesárske práce, maľovanie a aj iné.

#
#
#
Zadať dopyt

Jan D.

Firma
Kysucké Nové Mesto
5,0

Strecha

Venujem sa hlavne krytinam Ruuki a Isola... ponukam aj stavby krovov podla projektovej dokumentacie pripadne aj nadstavby rodinnych domov...Zobraziť viac

Venujem sa hlavne krytinam Ruuki a Isola... ponukam aj stavby krovov podla projektovej dokumentacie pripadne aj nadstavby rodinnych domov murovanie salovanie, vencov, montaz okapoveho systemu,plechovanie kominov, foliovanie latovanie a pokryvanie striech

#
#
#
Zadať dopyt

Jan M.

Živnostník
Trnava
5,0

Oprava strechy

Dobrý deň robíme murárske práce pokládka obkladu dlažby sietkovanie omietky fasády stavba plotu pokládka zamkovej dlažby výkopové práce úprava terénu,...Zobraziť viac

Dobrý deň robíme murárske práce pokládka obkladu dlažby sietkovanie omietky fasády stavba plotu pokládka zamkovej dlažby výkopové práce úprava terénu, maliarske a natieračské práce oprava strechy hydroizolacie pivníc, stien, striech.

#
#
#
Zadať dopyt

Marek B.

Živnostník
Žilina
4,9

Montáž okien

Znalí servisný technik s dlhoročnou skúsenosťou v servise okien a montáži tieniacej techniky . Tieniacu techniku dodáva Slovenský výrobca z...Zobraziť viac

Znalí servisný technik s dlhoročnou skúsenosťou v servise okien a montáži tieniacej techniky . Tieniacu techniku dodáva Slovenský výrobca z východného Slovenska. Taktiez ponúkame montáž plastových okien značky RAKystav . 3sklo 6-7 komorové z kovanim od značky Sigenia . Možnosť výberu zo 4 modelov podľa

#
#
#
Zadať dopyt

Juraj O.

Živnostník
Súlovce
4,9

Vodoinštalácia

Realizujem dodávku, montáž, záručný aj pozáručný servis kondenzačných kotlov a tepelných čerpadiel. Podlahové, stenové a stropné kúrenie aj chladenie od...Zobraziť viac

Realizujem dodávku, montáž, záručný aj pozáručný servis kondenzačných kotlov a tepelných čerpadiel. Podlahové, stenové a stropné kúrenie aj chladenie od návrhu až po revíznu správu.

#
#
#
Zadať dopyt

D K.

Živnostník
Bratislava
4,9

Rekonštrukcia bytu, prerábka bytu

Hodinový Manžel aj čiastočné či celkové rekonštrukcie , opravy , zhotovenia montáže a poradenský servis takmer všetkých stavebných činnosti...Zobraziť viac

Hodinový Manžel aj čiastočné či celkové rekonštrukcie , opravy , zhotovenia montáže a poradenský servis takmer všetkých stavebných činnosti vrátane inštalačných . V domoch , bytoch , kanceláriách a firmách . S profesionálnym prístupom . Na základe dlhoročných zahraničných skúsenosti., ktoré chcem využit aj na Slovenskom trhu prace . Ako to má byť ! Heslom ,, Náš zákazník , náš pán ! "

#
#
#
Zadať dopyt

Tibor P.

Živnostník
Kolta
4,9

Murárske práce, murár

Pracujem v zahraničí ponukam aj prace na slovensku vieme split každé vase źelanie Pobpripade nás mozete kontaktovať nieje projekt ktorý by...Zobraziť viac

Pracujem v zahraničí ponukam aj prace na slovensku vieme split každé vase źelanie Pobpripade nás mozete kontaktovať nieje projekt ktorý by sa nedal realizovat

#
#
#
Zadať dopyt

Jakub T.

Firma
Bratislava
4,9

Pokládka dlažby a obkladov

Dobrý deň robím každý projekt tak aby sme boli spokojné obidve strany čiže ak náhodou pri odhadovani...Zobraziť viac

Dobrý deň robím každý projekt tak aby sme boli spokojné obidve strany čiže ak náhodou pri odhadovani ceny poviem veľkú sumu treba mi to napísať a povedať mi vašu predstavu a určite sa stretneme ...Ja totižto neviem ako vyzerá to o com si píšeme čiže buď je zľa fotka alebo tam nieje žiadna alebo nedáte rozmer....v skratke treba sa ozvať 😉

#
#
#
Zadať dopyt

Peter M.

Firma
Banská Bystrica
4,9

Murárske práce, murár

Som stavebný technik,20 ročná skúsenosť. Stavby na kľúč, hrubé stavby,práca s drevom ,krovy, altánky, drevené prístrešky pre autá, zemné a...Zobraziť viac

Som stavebný technik,20 ročná skúsenosť. Stavby na kľúč, hrubé stavby,práca s drevom ,krovy, altánky, drevené prístrešky pre autá, zemné a výkopové práce, zámkove dlažby, Stavby z liateho betónu, oporné múry.

#
#
#
Zadať dopyt

Patrik P.

Živnostník
Šaľa
4,9

Oprava strechy

Ponukame vyrobu drevostavieb na mieru.Výroba drevostavieb, altanky,pergoly na terasu krovy,prístrešky na auto,prístrešky pre viac aut atd. Pouzivame certifikovane produkty

#
#
#
Zadať dopyt

Roman P.

Firma
Tomášov
4,9

Klampiar, strechár

Tesár, stolár Spracovanie dreva a drevené konštrukcie sú pre mňa viac hobby ako práca. O kvalite a skúsenostiach nech prehovorila...Zobraziť viac

Tesár, stolár Spracovanie dreva a drevené konštrukcie sú pre mňa viac hobby ako práca. O kvalite a skúsenostiach nech prehovorila spokojní zákazníci ktorých máme od roku 2008 naozaj dosť.

#
#
#
Zadať dopyt

Ján K.

Živnostník
Malacky
4,8

Klampiar, strechár

stavebné práce exteriér aj interiér. Zamkova dlažba Altánky Záhradné domčeky Strechy Terasy Ploty Orezavanie stromov Asvaltovanie Malovanie

#
#
#
Zadať dopyt

Jozef F.

Firma
Koniarovce
4,8

Pokládka dlažby a obkladov

Remeselnė a stavebné práce - murárske práce a stavebné práce - obklady a dlažby - maľovanie - kuchynské linky inštalácia...Zobraziť viac

Remeselnė a stavebné práce - murárske práce a stavebné práce - obklady a dlažby - maľovanie - kuchynské linky inštalácia - voda, elektrika - podlahy - buracie práce - prestavby, prístavby - kúpeľňe na kľúč - kompletné rekonštrukcie bytov, domov Som veľmi flexibilný a zručný mám prax v oblasti 17 rokov. V tejto oblasti som podnikal a pracoval v zahraničí a v tomto pokračujem aj na Slovensku. Zodpovednosť, kvalita, k spokojnosti zákazníka.

#
#
#
Zadať dopyt

Attila H.

Firma
Šamorín
4,8

Murárske práce, murár

Sme moderná a dynamická firma pôsobiaca v oblasti stavebníctva a exteriérových úprav viac ako 20 rokov. Tieto dlhoročné skúsenosti nás...Zobraziť viac

Sme moderná a dynamická firma pôsobiaca v oblasti stavebníctva a exteriérových úprav viac ako 20 rokov. Tieto dlhoročné skúsenosti nás naučili profesionalite. Poskytujeme široké spektrum stavebných služieb, ktoré vykonávame s maximálnou spoľahlivosťou. Od zákazníka nežiadame dopredu zálohy. Špecializujeme sa na: Výstavba domov a záhrad na kľúč Rekonštrukcie domov a bytov Obkladačské, maliarske a sadrokartonárske práce Kompletné elektroinštalačné a vodoinštalačné práce Ploty, zámkovú dlažbu a ostatné exteriérové podlahy Zatepľovanie fasád Záhradné domčeky, altánky, prístrešky, bazény a prekrytia Búracie, terénne a upratovacie služby a iné Našou výhodou oproti konkurencii, je náš novootvorený showroom v Šamoríne. Tu si môžete pozrieť našu prácu, ale zároveň si môžete vybrať materiály a technologické postupy. Portfólio činností sme rozšírili a teraz vieme Váš dom vizuálne spracovať, 3D vymodelovať, vytlačiť na 3D tlačiarni a špeciálne odprezentovať.

#
#
#
Zadať dopyt

David K.

Živnostník
Bojná
4,8

Murárske práce, murár

Pokladka obkladov dlazby všeho druhu okrem dreva komplet kupelne srechy zamkova dlažba omietky zateplovanie spolahlivost je na prvom mieste a...Zobraziť viac

Pokladka obkladov dlazby všeho druhu okrem dreva komplet kupelne srechy zamkova dlažba omietky zateplovanie spolahlivost je na prvom mieste a spokojnost zakaznika

#
#
#
Zadať dopyt

Milan T.

Živnostník
Piešťany
4,7

Murárske práce, murár

Každa zákazka si vždy vyžaduje svoju pozornosť slovíčko nepoznám alebo nedá sa neexistuje každému zákazníkovi rad pomôžem vyriešiť zákazku a...Zobraziť viac

Každa zákazka si vždy vyžaduje svoju pozornosť slovíčko nepoznám alebo nedá sa neexistuje každému zákazníkovi rad pomôžem vyriešiť zákazku a rad pomôžem aj keď nebude dostupná

#
#
#
Zadať dopyt
Zobraziť viac

Pošlite dopyt 20340 poskytovateľom v tejto kategórii!

Hľadáte krbára na stavbu komína? V tejto kategórii máme 20 340 poskytovateľov. Pošlite dopyt.

Zadať dopyt