Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Stavba komína

Ako postaviť komín

Hľadáte krbára na stavbu komína? V tejto kategórii máme 15 817 poskytovateľov. Pošlite dopyt.

Ako postaviť komín
Stavba komína

Ako postaviť komín

Pri stavbe komína treba myslieť na to, že ide o časť stavby, ktorá musí spĺňať presné bezpečnostné normy, aby neohrozila objekt požiarom. Ak sa pustíte do svojpomocnej výstavby komína, projekt by mal byť najskôr prediskutovaný s kvalifikovaným odborníkom alebo stavebnou firmou.

Správny postup práce pri montáži zabráni vytvoreniu nadbytočných financií a montáž bude bezpečná. Každá výstavba komína musí spĺňať oficiálne legislatívne normy o jeho návrhu, výstavbe, montáži a o prevádzkovaní. Komíny musia podľa legislatívy ďalej spĺňať technické podmienky pre požiarnu bezpečnosť, ako aj pravidelné kontroly a čistenia. Pri stavbe treba zohľadniť o aký typ komína ide, z akého materiálu komín montujeme, umiestnenie kozuba, veľkosť objektu a mnoho ďalšieho. 

Základné typy komínov

Jednovrstvové 

Tento typ je tvorený komínovým plášťom, ktorý je aj prieduchom. Využívané sú prevažne pri rekonštrukciách murovaných komínov, kde ich priemer možno upraviť. Namontovať sa môžu okrem rekonštruovaných stavieb aj do nových.

Viacvrstvové 

Trojvrstvový komín je zložený z vnútornej vrstvy pozostávajúcej z komínovej vložky, ktorá odoláva chemickým či mechanickým vplyvom. Ďalšia je stredná vrstva, ktorá izoluje teplo a finálna je vonkajšia vrstva. Vonkajšia vrstva sa nazýva aj obvodovým plášťom, ktorý chráni predchádzajúce vrstvy. Finálna vrstva robí konštrukciu staticky pevnou. 

Nerezové

Nerezové komíny sú využiteľnou voľbou nielen v domácnostiach, ale aj v priemysle. Majú nízku hmotnosť, čo znamená, že na ich montáž nie je potrebný betónový základ. Jednoducho sa ukotvia k stene. Ich možnosť umiestnenia vo vnútornom alebo vonkajšom objekte poskytuje zákazníkovi alternatívy použitia komínového systému, a to nie len ako komín montovaný pri novostavbe, ale aj ako náhrada pri rekonštrukcii starého komína. Pre možnosť rozhodnutia o jeho mieste montáže, je práca na tomto type komína jednoduchšia a rýchlejšia. Nerezové komíny odolávajú vyššiemu tlaku aj teplote, preto sú vhodne využívané v priemysle. 

Keramické 

Keramické komíny sú vhodne použiteľné pre každý druh paliva a rôzne druhy spotrebičov. Sú charakteristické pre svoju dlhú životnosť. Zvyčajne sú keramické komíny dvojvrstvové s vnútornou izoláciou. 

Ako určiť priemer prieduchu

Komínový prieduch slúži na odvod splodín do vonkajšieho prostredia a nachádza sa v dutine konštrukcie dymovodu. Pre správnu funkčnosť a nezávadnosť konštrukcie je dôležité vedieť určiť presný priemer prieduchu. Priemer prieduchu je totiž určovaný podľa typu pripojeného spotrebiča. Ak priemer nie je prispôsobený typu spotrebiča, účinnosť spotrebiča sa znižuje a náklady za vykurovanie sa zvyšujú. Pri rodinnom dome by mal byť priemer prieduchu 140 mm, pri odvode spaliny z kozubovej vložky má byť priemer 160 – 200 mm. Pri kachľovej peci to je 180 – 200 mm a pri otvorenom kozube 200 – 300 mm. Výpočet priemeru je však prácou projektanta. 

Ako určiť výšku komína

To aký budú mať komínové prieduchy priemer je ovplyvňované výškou komína a výkonom určitého typu pripojeného spotrebiča. Čo sa týka výšky, tá je určovaná normou v legislatíve, ktorá by sa mala dodržiavať a projekt by sa mal od nej odvíjať. Výška komína by nemala byť v úrovni strešných okien a dvierok. Ak sa komín nachádza v kratšej vzdialenosti ako 1,5 m od okna, jeho výška by mala byť nad 1 m od horného rámu okna. Pri komínoch, ktoré sú montované na šikmú plochu strechy musí byť výška najmenej 500 mm. Pri komínoch montovaných na rovnej ploche strechy, by mala výška komína presahovať strechu o 1000 mm. Tieto normy platia pri plynnom palive, ak je využívané iné palivo, výška komína na plochej streche musí prečnievať o 1500 mm. 

Z akých častí sa komín skladá

Komín je konštrukciou, ktorá slúži na odvádzanie splodín. Je to konštrukcia, ktorá sa skladá z:

 • Komínový prieduch – je to dutina v konštrukcii komínového dymovodu. Jeho funkciou je odvod splodín do vonkajšieho priestoru. Veľkosť prieduchu závisí hlavne od množstva odvádzaných splodín, od rýchlosti vetra a toho aká je výška komínového prieduchu. Komíny sa navrhujú prevažne s priebežnými prieduchmi, iný typ prieduchu je volený iba ak to nedovoľuje dispozícia, alebo statika. 
 • Komínový plášť – má ochrannú aj estetickú funkciu. Je súčasťou nosnej časti komína a má odolávať efektu unikania splodín. Preto je komínový plášť z nehorľavého materiálu a okrem ochrany pred splodinami, je odolný aj voči mrazu. Súčasťou komínového plášťa sú otvory na vymetanie alebo vyberanie a sopúchy, slúžiace na zaústenie vykurovacích telies. 
 • Sopúch – je otvorom nachádzajúcim sa v komínovom plášti a jeho funkciou je prepájať dymovod s komínovým prieduchom. Dĺžka sopúcha, ktorý prepája spotrebič ku komínovému prieduchu by mala byť čo najkratšia.
 • Krycia hlava – krycia hlava alebo komínový nadstavec slúžia na zabezpečenie proti zlým poveternostným podmienkam a nepriaznivou pôsobnosťou odvádzaných splodín.  

Postup výstavby komína

Ak ste sa rozhodli pre svojpomocnú výstavbu komína, nesmiete zabúdať, že precíznosť a splnené technologické postupy sú zásadným faktorom funkčnosti bezpečného a odolného komína. Postup výstavby je podmienený typom daného komína. Každá komínová zostava obsahuje montážny návod a originálne prvky stavebnej zostavy, pomocou ktorých je možné postupovať realizačnými krokmi stavby. 

Príprava pred stavbou

Na stavbu komína nesmieme zabúdať už pri stavbe základov budovy. Komín má samostatné zaťaženie, pri stavbe základov budovy by sa komínu mala zhotoviť základová pätka s hydroizaláciou. Pri použití nerezového komína, vytvorenie základu nie je potrebné.   

Komínová konštrukcia

Bežne používaným typom komínovej konštrukcie sú vložkové komíny. Jednotlivé typy komínov obsahujú konkrétne návody od výrobcov ako pri stavbe postupovať. Ďalším krokom je zväčša vytvorenie betónovej pätky, ktorá má rovnaké pôdorysné rozmery ako samotný komín, alebo je o niekoľko centimetrov širšia. Výška by ale mala siahať nad výšku budúcej podlahy. Od výšky podlahy sa totiž ukladajú tvárnice, ktoré slúžia na odvod vody z komína. 

Stavba komína

Každý komín je dodávaný pre konkrétne potreby zákazníka, k čomu sú uspôsobené aj jeho časti. Pri vložkovom komíne sú jeho časti zložené z tvárnice, izolácie a vložky. Stavať sa začína osádzaním tvárnice, do ktorej sa umiestňuje vložka. Pri prvej tvárnici sa vytvára otvor na odvod vody, tzv. kondenzačná vložka. Ďalej sa už pokračuje osádzaním tvárnic a vložiek, medzi ktoré sa vkladá aj tepelná izolácia. Tá však musí byť v mieste prieduchu, alebo čistiaceho otvoru vyrezaná. Najjednoduchší variant výstavby komína je v prípade, ak je komínová konštrukcia vystavaná ešte pred dokončením výstavby objektu.  

Ako ochrániť komín 

Pri stavbe komína musíme počítať s možnosťou nepriaznivých poveternostných podmienok, zmenou počasia či znečistením spojeným s výstavbou. Ak je komín pri výstavbe vystavený dažďu, nie je sa čoho báť, keďže voda vytečie cez odvod von. Aby sa však do komína pri výstavbe nedostal stavebný prach, sutina, alebo iná špina, vnútro je potrebné chrániť napríklad aplikáciou prefabrikovaného komínového plášťa. Komín môžete ochrániť aj pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami, a to tak, že pri stavbe použijete nehorľavú tepelnú izoláciu, na ktorú napokon použijete finálny obklad alebo fasádu. 

Aké sú najčastejšie poruchy komínových systémov

Časté dažde, silný vietor, mrazivé či veľmi slnečné počasie, to všetko zapríčiňuje časté zmeny stavu komínov. Poveternostné podmienky a vplyv spalín patria medzi najčastejšie príčiny porúch. Na vplyv nepriaznivých poveternostných podmienok je najviac citlivé komínové teleso nad strechou, ktoré sa rozpadá, prípadne je napadnuté koróziou. Rozpadajúce sa teleso môže ohrozovať bezpečnosť svojimi odlučujúcimi sa časťami. V tomto prípade je riešením poškodené murivo rozobrať a postúpiť k opätovnému murovaniu komína.

Spaliny majú takisto negatívny efekt na komínové teleso. Tie sa môžu prejaviť dechtovými škvrnami na omietke. Nesprávna údržba tento problém iba znásobuje. Medzi ďalšie príčiny môže patriť porucha stability v základoch či v konštrukcii komína. Každý komín je jedinečný, preto netreba zabúdať na rady odborníkov a dodržiavať odporúčané špecifiká prisluhujúce k vášmu komínu.  

Revízia

Každý kolaudovaný komín musí podstúpiť revíznu kontrolu. Táto kontrola sa opakovane obnovuje. Je potrebná pre zaistenie bezpečnosti, ochrany a zabezpečení technickej funkčnosti. Revíziou sa takisto testuje odolnosť komína a jeho tesnenie, pri ktorej sa vykonáva dymová skúška. Zapojenie plynového spotrebiča ku komínu je možné až po vykonaní revízie a vystavení testu od odborníka. Odborník pri revízii kontroluje aj počet spalín a teda či výlučky oxidu uhoľnatého sú v norme, alebo ich treba regulovať. 

Nechajte si poradiť od nášho overeného odborníka zo spoločnosti Dom Komfort s.r.o.

Ako často je nutné vykonávať revíziu komínov a kedy je vhodné strojové čistenie komínov?

Na otázku existujú 2 odpovede:

1) Názov ,,revízia komína” je technicky nesprávny názov – správny názov je ,,čistenie a kontrola” komína. V zmysle § 20 ods.2 Zákona č. 401/2007 Z.z v znení neskorších predpisov na uvedené kontroly sú určené nasledovné lehoty:

Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách 

ak ide o spotrebič s výkonom do 50 kW, raz za:
 • 4 mesiace

spotrebiče na tuhé palivá
alebo spotrebiče na kvapalné palivá

 • 6 mesiacov

spotrebiče na plynné palivá
a ak ide o komín bez vložky

 • 12 mesiacov

spotrebiče na plynné palivá
a ak ide o komín s vložkou

ak ide o spotrebič s výkonom nad 50 kW, raz za:
 • 2 mesiace

spotrebiče na tuhé palivá
alebo spotrebiče na kvapalné palivá

 • 6 mesiacov

spotrebiče na plynné palivá

2) Strojové čistenie komínov sa používa pri veľmi silno zadechtovanom komíne, kde už nestačí klasické čistenie a pred renováciou komínov pomocou vymazávania. Čistenie vykonávame pomocou výkonnej vŕtačky Hilty, ohybnej hriadele s hlavou, na ktorú je možné upevniť kefy pre rôzne priemery prieduchov alebo hlavicu s retiazkami.

Aké sú výhody komínových striešok a hlavíc?

 • Zlepšuje ťah komína pri akomkoľvek vánku, alebo vetre
 • Zabraňuje nalietavaniu vtákov do komína
 • Zrýchľuje ohrev komína pre lepší ťah
 • Jednoduchá montáž bez odborníka
 • Estetický vzhľad komína, ale aj celej strechy vášho domu

Na čo slúži frézovanie komínov, kedy je potrebné a aké má výhody?

Výhody frézovania a vložkovania starých komínov

 • Netreba stavať nový komín
 • Netreba búrať starý komín
 • Za 1 deň je zo starého komína nový
 • Veľmi dlhá životnosť komína
 • Ak to vyžaduje nový pripojený spotrebič (pec, krb a pod.)
 • Ak má komín nízku účinnosť a treba zväčšiť priemer
 • Ak chcete použiť komín pre ventiláciu – vzduchotechniku budovy
 • Ak je komín zadechtovaný a nechcete ho už viac čistiť a vypaľovať
 • Ak máte iný problém, ktorý frézovanie a vložkovanie komína vyrieši
 • Odstránenie moknutia a zápachu vnútorných stien budovy

Frézovanie komínov je potrebné vykonať ak:

 • Potrebujete zväčšiť prieduch kvôli novému spotrebiču
 • Rozsah zadechtovania je taký silný, že nie je možné komín vyčistiť
 • Chcete zväčšiť ťah komína, keď má zlý ťah
 • V miestnosti je cítiť zápach spalín
 • Pôvodná vložka už neplní svoj účel
 • Netreba riešiť sanáciu starého komína a výstavbu nového
 • Potrebujete komín vyvložkovať na napojenie kondenzačného kotla

Spoločnosť Dom Komfort s.r.o. - špecialisti na revízie, kontroly a čistenie komínov

autor: Marián

Apr 27, 2021

Boli pre vás tieto informácie užitočné?

Poskytovatelia

Viac ako 23 948 overenych poskytovateľov vo vašom okolí

Juraj T.

Firma
Nýrovce
5,0

Murárske práce

Som mladý ale velmi skúsený skoro vo všetkom. Môže to byť z dreva, železa, plast, sklo, betón, murárske práce ovládam perfektne, a všetko okolo domu, záhrada.,vyrábame aj záhradné domčeky a altánky na mieru. Veľmi rád poskytnem moje služby a skúsenosti.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Ladislav K.

Firma
Žilina
5,0

Rekonštrukcia bytu

15 rokov praxe na Slovensku a 5 rokov v zahraničí 😉tak že vieme čo robíme všetko je len otázka dohody vieme prispieť aj vlastnými nápadmi. PS: všetko sa dá len treba chcieť 👍

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Jan D.

Firma
Kysucké Nové Mesto
5,0

Strecha

Venujem sa hlavne krytinam Ruuki a Isola... ponukam aj stavby krovov podla projektovej dokumentacie pripadne aj nadstavby rodinnych domov murovanie salovanie, vencov, montaz okapoveho systemu,plechovanie kominov, foliovanie latovanie a pokryvanie striech

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Lukas D.

Firma
Ilija
5,0

Maliar, Maliarske práce

Murar.venujem sa uz tomu 10 rokov.realizujeme-zateplovanie.domy na kluc.zamkova dlazba.obklady a dlazby ,sadrokarton Vybavime stavebne povolenie kolaudaciu.a ponukame stavebneho dozora

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Milan G.

Firma
Tekovský Hrádok
5,0

Oprava strechy

Dobrý deň mám skúsenosti z mnohých odborov ponúkam vám zváračské práce, Inštalatérské práce, kúrenie, kanalizácia, hodinový manžel, tesárske práce, maľovanie a aj iné.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Jozef O.

Firma
Senec
5,0

Murárske práce

Práce vykonávame po celom Slovensku našou prvoradou je zameravanie sa v stavebnictve výstava RD, a BD a stavebné práce rôzneho druhu takže pokiaľ bude mať nejaky zaujemca o nejake stavebné práce tak sme tu pre vás našou snahou je sa vždy dojednať sa zo zakaznikom v cenových reláciách tak aby boli obydve strany spokojne takže vždy hľadáme riešenie vyhovieť ale musí i zakaznik pochopiť že firma tiež nemôže moc podliezat z cenami dolu aby prerobila takže vždy vieme urobiť kompromis ale seriozne pre obydve strany takže kľudne volajte pokiaľ bude zaujem. Tešíme sa na spoluprácu pokiaľ sa niekto ozve ďakujem pekne.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Juraj O.

Živnostník
Súlovce
4,9

Vodoinštalácia

Realizujem dodávku, montáž, záručný aj pozáručný servis kondenzačných kotlov a tepelných čerpadiel. Podlahové, stenové a stropné kúrenie aj chladenie od návrhu až po revíznu správu.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Martin P.

Živnostník
Košický kraj
4,9

Sadrokartóny

Vysoko profesionálny prístup na základe dlhoročnej praxe získanej v zahraničí. Mam skúsenosti v rôznych oblastiach stavebníctva a zakładam si na tom aby zákazník bol maximálne spokojný. Rád Vám pomôžem s rôznymi prácami. Moja praca je aj prístup je vysoko kvalitný

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Peter M.

Firma
Bratislava
4,9

Pokladač, obklady

Hodinovy manzel, drobne elektro opravy, montaz svietidiel, obkladacske prace, montaz nabytku, pomocne prace v zahrade, montaz vstavanych skrin, drobne murarske prace, pomoc pri preberani novostavby,...

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Filip L.

Firma
Skalica
4,9

Hodinový manžel

Stavebné práce, výkopové a zemné práce minibagrom, obklady, dlažby, domy na kľuč, maľovanie technikou AirLess, fasády, základy, sadrové/štukové omietky, montáž sadrokartónov.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Patrik P.

Živnostník
Šaľa
4,9

Oprava strechy

Ponukame vyrobu drevostavieb na mieru.Výroba drevostavieb, altanky,pergoly na terasu krovy,prístrešky na auto,prístrešky pre viac aut atd. Pouzivame certifikovane produkty

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Pavol H.

Živnostník
Košice
4,9

Rekonštrukcia bytu

Som stavebný majster s 25 ročnou stavebnou praxou, a projektami po celej Europe. Mám 43 rokov začínal som ako pomocník a prešiel som si vsetkými stavebnými prácami pokým som sa nevypracoval na stavebného majstra. Vykonávam tieto stavebné práce : -murárske -tesárske -betonárske -obkladačské -úprava stien a podláh -pokládka podlahy -všetky drobné stavebné úpravy -maliarske a štukatérske práce -zatepľovanie -sadrokartón -drevené obklady -mnoho ďalších okrem elektra a vodoinštalácie -montáž sanity -šalovanie -základové dosky -skladanie aj preprava nabytku -pokládka zámkovej dlažby -búracie práce -odborné prerábky starych a vaľkovych domov Nakoľko som väčšinu času cca 17 rokov pracoval v zahraničí certifikáty mám v cuzdom (nemeckom) jazyku

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Roman U.

Živnostník
Bratislava
4,8

Hodinový manžel

Dobry den Mam všestranné skúsenosti v prácach všetkého druhu viac ako 12r Vodoinstalacia. Kurenie. Sadrokarton. Montaz nábytku. Montaz kuchinske linky. Vsetko co vás napadne. Co neviem urobyt na 100% taku pracu racej odmietnem.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Matúš K.

Firma
Malachov
4,8

Murárske práce

Sme malá stavebná spoločnosť, ktorá vie urobiť práce rôzneho druhu. Všetko záleží na dohode. Prácu sa snažíme odviesť najlepšie ako vieme. -Inžinierska činnosť -Projekčná činnosť - Stavebné práce - Dokončovacie práce Neváhajte nás osloviť. S pozdravom

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Milan T.

Živnostník
Piešťany
4,7

Murárske práce

Každa zákazka si vždy vyžaduje svoju pozornosť slovíčko nepoznám alebo nedá sa neexistuje každému zákazníkovi rad pomôžem vyriešiť zákazku a rad pomôžem aj keď nebude dostupná

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Maroš Š.

Živnostník
Košice
4,7

Elektrikár

Základova platňa od výkopu až po betonáž (precíznosť) Založenie prvej rady, murovanie obvodových a vnútorných priečok z porobetónu (prácu si vážim a robím ju dôsledne) v prípade zájujmu poskytnem referencie. Venujem sa aj domovej inštalácii (mám §)

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Attila H.

Firma
Šamorín
4,7

Rekonštrukcia bytu

Sme moderná a dynamická firma pôsobiaca v oblasti stavebníctva a exteriérových úprav viac ako 20 rokov. Tieto dlhoročné skúsenosti nás naučili profesionalite. Poskytujeme široké spektrum stavebných služieb, ktoré vykonávame s maximálnou spoľahlivosťou. Od zákazníka nežiadame dopredu zálohy. Špecializujeme sa na: Výstavba domov a záhrad na kľúč Rekonštrukcie domov a bytov Obkladačské, maliarske a sadrokartonárske práce Kompletné elektroinštalačné a vodoinštalačné práce Ploty, zámkovú dlažbu a ostatné exteriérové podlahy Zatepľovanie fasád Záhradné domčeky, altánky, prístrešky, bazény a prekrytia Búracie, terénne a upratovacie služby a iné Našou výhodou oproti konkurencii, je náš novootvorený showroom v Šamoríne. Tu si môžete pozrieť našu prácu, ale zároveň si môžete vybrať materiály a technologické postupy. Portfólio činností sme rozšírili a teraz vieme Váš dom vizuálne spracovať, 3D vymodelovať, vytlačiť na 3D tlačiarni a špeciálne odprezentovať.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Martin B.

Firma
Hlohovec
4,7

Oprava strechy

Naša firma sa venuje plochým strechám,zeleným strechám na rodinných domoch,výrobných halách, taktiež izolácii bazénov, jazierok, spodným izoláciám,prístreškom...

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Roman R.

Firma
Pata
4,6

Oprava strechy

Realizácie strešných plášťov plochých striech,izolácie proti zemnej vlhkosti,tepelné izolacie,Riešenia vždy individuáne navrhnuté pre danú stavbu s ohladom na spokojnosť zákazníka

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Michal P.

Firma
Bratislava
4,6

Klampiar, Klampiarstvo

Zaoberám sa prácou vo výškach a ťažko dostupných miestach s využitím horolezeckej techniky.Výškové práce pomocou horolezeckej techniky využívam tam, kde nie je možné pracovať z pevných a bezpečných pracovných podláh, prípadne sú pracovníci ohrození pádom z výšky do hĺbky, prepadnutím alebo zasunutím a musia sa zaistiť proti pádu.Táto technika je ekonomicky a časovo výhodnejšia ako prenájom a stavba lešenia, alebo zapožičanie mobilnej hydraulickej plošiny. Horolezeckú techniku je možné použiť aj v ťažko dostupných miestach, kde z technických príčin nie je možné využiť lešenie alebo pojazdné plošiny.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
Zobraziť viac

Pošlite dopyt 23948 poskytovateľom v tejto kategórii!

Hľadáte krbára na stavbu komína? V tejto kategórii máme 15 817 poskytovateľov. Pošlite dopyt.

Zadať dopyt