Rady a tipy
Ako to funguje?
Vitajte vo Wilio!Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník
Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník
Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Fasády, maľovanie

Aký izolačný materiál použiť na zateplenie domu?

Hľadáte omietkára na fasády domov, zateplenie domu? V tejto kategórii máme množstvo profesionálov. Pošlite dopyt.

Aký izolačný materiál použiť na zateplenie domu?
Fasády, maľovanieAký izolačný materiál použiť na zateplenie domu?

So zvyšujúcimi sa nárokmi na energetickú úspornosť budov, ale aj kvalitu ich vnútorného prostredia je už dnes zateplenie rodinného domu témou, ktorej sa pri stavbe svojho vysnívaného bývania nevyhne nikto z nás. Zatiaľ čo pred štvrťstoročím nebolo ešte o tejto tematike v sfére rodinných domov takmer ani slychu, za krátky čas sa strhol zatepľovací ošiaľ a zateplenie fasády sa stalo neoddeliteľnou súčasťou výstavby.

banner

Zatepľovacie systémy samozrejme za túto dobu prešli istou evolúciou, množstvo výskumov za účelom zdokonaľovania izolačných materiálov a technológií prináša svoje ovocie a na trhu dnes nájdeme viac kvalitných produktov než kedykoľvek predtým. Keďže klasická otázka „polystyrén, alebo minerálna vlna?“  naďalej vŕta v hlave nejednému z nás, v tomto článku si objasníme výhody a nevýhody oboch materiálov, ale priblížime si aj ďalšie alternatívy, ktoré sa nám v súčasnosti ponúkajú. 


Prečo zatepľovať? (A motivácia od vlády)

Podľa platnej normy (STN 73 0540:2012) je od 1.1.2016 pre všetky nové a obnovované budovy stanovený tepelný odpor R = 4,4 m²K/W (súčiniteľ prechodu tepla U = 0,22 (W/(m²K)) ako normalizovaná hodnota. Už od januára 2021 je odporúčaná hodnota R = 6,5 m²K/W (U = 0,15 W/m²K)1 – od nového roka by sa teda všetky novostavby mali stavať v štandarde s takmer nulovou spotrebou energie. Čo však zateplenie domu pre spotrebiteľa skutočne znamená? Na úvod ponúkame malé zhrnutie dôvodov, prečo sa zatepľovať oplatí a to nie len pri novostavbách, kde to už dnes považujeme za samozrejmosť, ale i v prípade starších domov:

Eliminácia tepelných mostov

Tepelné mosty sú kritickými miestami v obálke budovy, v ktorých dochádza k zvýšenému tepelnému toku – laicky povedané nimi „uniká teplo“. Kvalitným zateplením fasády teda eliminujeme tepelné straty a dosahujeme tým efektívnejšie vykurovanie vnútorných priestorov. To samozrejme prináša úsporu nákladov za vykurovanie.

Zlepšenie vnútornej klímy v dome

Vďaka lepším tepelnoakumulačným vlastnostiam obvodových stien domu dochádza k stabilizovaniu klímy vo vnútorných priestoroch. Vyrovnáva sa teplotný rozdiel medzi vnútornou povrchovou teplotou stien a vzduchom v miestnosti, v zime sa teplo udržiava vo vnútri a v lete naopak nedochádza k prehrievaniu. Keďže sa eliminuje zbytočné prekurovanie spôsobujúce nezdravé vysušovanie vzduchu, stabilizuje sa tiež vhodná vlhkosť vzduchu. Zateplenie fasády má tak výrazný vplyv na zdravé bývanie.

Obmedzenie vzniku plesní v interiéri a na fásáde

Vďaka akumulácii tepla v interiéri a obmedzeniu tepelných mostov, ktoré vedú ku nadmernej kondenzácii v rizikových miestach, dokážeme kvalitným zateplením redukovať výskyt zdraviu škodlivých a neestetických plesní a rias.

Ochrana muriva pred poveternostnými vplyvmi

V neposlednom rade je obálka domu chránená pred nepriazňou počasia – dažďom, mrazom, či vetrom, redukuje sa vznik prasklín a predlžuje sa životnosť stavby.

Pokiaľ premýšľate nad zateplením staršieho domu, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, od roku 2016 každoročne poskytuje dotácie práve za týmto účelom a to až do výšky 8800 eur. Pre získanie príspevku musí žiadateľ spĺňať niekoľko podmienok – musí ísť o rodinný dom určený výlučne na bývanie na území Slovenskej republiky, s vekom minimálne 10 rokov a podlahovou plochou maximálne 150m2 pre jednopodlažné a 300m2 pre dvojpodlažné stavby.

Výber materiálu

Keďže už poznáme výhody zateplenia domu, na rade je dôležitá otázka: aký materiál si pre zateplenie vybrať? Na túto otázku samozrejme neexistuje jednoznačná odpoveď. Faktorov, ktoré do rozhodovania vstupujú, je niekoľko. Zaujímavé sú nielen tepelnoizolačné, ale i akustické vlastnosti a veľkú rolu zohráva ich odolnosť voči požiaru.

Výber správneho materiálu a systému môže ovplyvniť vek stavby, vlhkosť, ale aj typ fasády – plánujete kontaktný zatepľovací systém, alebo prevetrávanú fasádu? V nasledujúcich riadkoch sa dočítate o viac i menej typických materiáloch, s ktorými sa na trhu môžeme stretnúť.

Syntetické materiály

Do tejto skupiny patria izolačné materiály na báze ropných produktov. V súčasnosti ešte vždy patria k najbežnejším alternatívam pri zatepľovaní fasád a ich výhodami sú ich vynikajúce tepelnoakumulačné vlastnosti, nízka objemová hmotnosť, jednoduchá manipulácia, nenasiakavosť a cenová dostupnosť. Zároveň sa však vyznačujú radou menej pozitívnych atribút – menej než ideálne akustické vlastnosti, nízka priepustnosť vodnej pary, čím sa zvyšuje riziko plesní, či nízka požiarna odolnosť. Medzi najčastejšie používané syntetické materiály radíme:

EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN (EPS)

Známy aj ako penový polystyrén, s týmto materiálom sa v oblasti zatepľovania stretávame hádam najčastejšie. Je produktom polymerizácie styrénu a pentánu s prímesou ďalších zložiek za účelom zlepšenia jeho vlastností – predovšetkým látok zvyšujúcich požiarnu odolnosť, alebo nanočastíc grafitu v prípade pokrokového sivého polystyrénu, ktorý má až o 20% lepšie tepelnoizolačné vlastnosti a schopnosť odrážať teplo.

Expandovaný polystyrén sa dodáva v podobe dosiek rôznych hrúbok a vďaka nízkej hmotnosti, dobrým izolačným vlastnostiam, pomerne jednoduchej inštalácii a nízkej cene je bežne používaný na zatepľovanie fasád, základov i striech. Je však potrebné mať na mysli, že v žiadnom prípade neposkytuje ochranu pred požiarom.

EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN (XPS)

Oproti expandovanému polystyrénu sa extrudovaný vyznačuje lepšími mechanickými vlastnosťami – vysokou pevnosťou v tlaku, odolnosťou voči mechanickému poškodeniu i zmenám teploty. Vďaka uzavretej pórovej štruktúre je tento materiál prakticky nenasiakavý a využíva sa najmä pri zatepľovaní základov, soklov či striech, kde dochádza k pravidelnému kontaktu s vlhkosťou.

POLYURETÁNOVÁ PENA (PUR a PIR)

PUR a PIR sú penové materiály na organickej báze. Rozdiel spočíva v typoch väzieb – zatiaľ čo PUR obsahuje najmä uretánové väzby, PIR pena je tvorená kombináciou uretánových a izokyanurátových väzieb. Na rozdiel od EPS a XPS majú polyuretánové peny výrazne lepšiu požiarnu odolnosť. Vynikajú taktiež svojimi tepelnoizolačnými vlastnosťami, vďaka ktorým je možné dosiahnuť rovnaké hodnoty tepelného odporu pri nižšej hrúbke materiálu.

Tvrdá polyuretánová pena má taktiež vysokú pevnosť v tlaku a odolnosť voči zmenám teplôt. Naopak sú tieto materiály extrémne citlivé na UV žiarenie. Najčastejšie sa využívajú pri tepelnej izolácii striech, no bezproblémovo sa dajú aplikovať i na kolmé steny. Na trhu je polyuretánová pena dostupná v podobe tuhých panelov, podobne ako vyššie spomenuté materiály EPS a XPS, často sa však aplikuje v striekanej forme – materiál po aplikácii rýchlo expanduje svoj objem, dokonale sa teda prispôsobí tvaru povrchu a je ideálny aj na steny s výskytom nerovností či plochy nepravidelných tvarov.

Ďalšou výhodou striekanej izolácie je rýchlosť realizácie. Napriek mnohým pozitívam má však i tento materiál svoje nevýhody – obzvlášť dôležitý je tu výber kvalitného realizátora, keďže neprofesionálna aplikácia striekanej izolácie nezriedka vedie k jej nasiakavosti, degradácii, vzniku vydutín a prasklín. Oproti iným syntetickým materiálom sa napokon vyznačuje tiež vyššou cenou.

Minerálne vlny

Pod tento termín spadajú dva typy materiálov – kamenná a sklená vlna. V oboch prípadoch ide o anorganické materiály na prírodnej báze, ktoré vznikajú tavením minerálov – kremeňa v prípade sklenej vlny, v prípade kamennej vlny ide najčastejšie o čadič, z iných hornín potom dolomit či bazalt. Tekutý produkt tavenia je doplnený prísadami zlepšujúcimi hydrofobizačné a mechanické vlastnosti materiálu a formovaný do vláken, ktoré sa následne lisujú do podoby rohoží a dosiek.

Vlastnosti sklenej i kamennej vlny sú z veľkej miery podobné – medzi najväčšie výhody patrí ich prirodzená nehorľavosť a v dôsledku dobrá požiarna odolnosť, vynikajúce tepelnoizolačné, ale tiež akustické vlastnosti, i nízka objemová hmotnosť a tepelná rozťažnosť. Vďaka tvarovej poddajnosti sú vhodné aj na izoláciu plôch s povrchovými nerovnosťami.

Ďalšou výraznou výhodou oproti izoláciám z polystyrénu je paropriepustnosť vyplývajúca z ich vláknitej štruktúry, čím murivu umožňujú „dýchať“. Pre docielenie požadovaného efektu však treba dbať na komplexné riešenie skladby fasády a minerálnu izoláciu kombinovať s ďalšími materiálmi s nízkym difúznym odporom. Oba materiály sa vyznačujú vysokou životnosťou, z hľadiska pevnosti a mechanickej odolnosti ale vykazuje lepšie vlastnosti kamenná vlna. 

Izolačné vlastnosti minerálnej vlny sú negatívne ovplyvňované priamym kontaktom s vlhkosťou, čo je hlavnou nevýhodou tohto materiálu. Hoci je aplikácia tohto typu izolantu a manipulácia s ním jednoduchá, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť bezpečnosti pri práci – uvoľnené úlomky a prach môžu byť nepríjemné na dotyk a nebezpečné v prípade vdýchnutia. V porovnaní s klasickým expandovaným polystyrénom treba rátať tiež s o niečo vyššími nákladmi.

Ďalšie prírodné materiály

Zatiaľ čo sa v oblasti stavebných materiálov a technológii neustále stretávame s novými a vylepšenými modernými výdobytkami, sledujeme v súčasnosti zároveň aj práve opačný trend – v dobe, keď sú otázky ekológie a udržateľnosti aktuálnejšie než kedykoľvek predtým, sa obraciame k múdrosti našich predkov.

I v oblasti tepelných izolácií to znamená prácu s materiálmi, ktoré sú prírodné, lokálne, šetrné a ich dopad na životné prostredie je minimálny vo všetkých obdobiach ich životného cyklu. Na Slovensku sú typickými predstaviteľmi takýchto materiálov slama, tŕstie, konope, ľan, ovčia vlna či celulóza. Vďaka adekvátnemu ošetreniu dokážu izolácie z prírodných organických materiálov poskytnúť plnohodnotnú alternatívu produktom zo syntetických materiálov či minerálnej vlny, hoci v súčasnosti je ich využitie v praxi zatiaľ ojedinelé. Sú ideálnou voľbou pre zateplenie ekologických stavieb z prírodných materiálov, akými sú drevostavby.

Postup pri zateplení rodinného domu

Hoci postup zateplenia závisí od vybraného materiálu, typu konštrukcie ako aj ďalších parametrov, v poslednej časti tohto článku si aspoň všeobecne predstavíme kroky správnej inštalácie kontaktného systému tepelnej izolácie fasády na existujúcu stavbu.

  1. V prvom kroku je dôležitá príprava podkladu na zateplenie. Ubezpečíme sa, že je povrch zbavený nečistôt a mastnoty. Odmontujeme fasádne prvky, ktoré by bránili aplikácii izolačného materiálu. Ak je to potrebné, povrch je v tomto kroku možné vyrovnať. Aplikáciou penetračného náteru zabezpečíme priľnavosť lepidla.
  2. Nainštalujeme zakladací profil – najčastejšie ide o hliníkové lišty.
  3. Pomocou vhodného lepidla aplikujeme izolačné dosky vo vodorovných radoch smerom od soklu nahor. Je dôležité zamedziť vzniku škár okolo stavebných otvorov. 
  4. Po spevnení lepiaceho tmelu dosky kotvíme za pomoci  fasádnych hmoždiniek.
  5. Aplikujeme ochranné prvky – rohové hliníkové profily na namáhané miesta, akými sú rohy fasády či ostenia stavebných otvorov.
  6. Nasleduje vyrovnanie povrchu izolácie a aplikácia armovacej vrstvy – stierky vystuženej sieťovinou.
  7. Opätovne osadíme klampiarenske fasádne výrobky – hromozvody, parapety, osvetlenie či vetracie mriežky.
  8. Posledným krokom je finálna úprava fasády penetračným náterom a omietkou podľa výberu.

autor: Tomáš

Aug 9, 2021

Boli pre vás tieto informácie užitočné?
PoskytovateliaViac ako 27 948 overenych poskytovateľov vo vašom okolí
profile image

Matúš A.

Firma
Košice
5,0
Montáž, skladanie nábytku

Elektrotechnik. Prax 10 rokoov(Výroba NN, Eleltroinštalácie. bleskozvody. NN prípojky) Montáž+Demontáž a servis výťahov na Sk a v zahraničí . Práca s drevom a železom.pre súkromné účeli. Strojové maľovanie. Ovládam zákl. stavebné práce ako murovanie, montáž sadrokartónu,okien. voda+odpad, montáž nábytku+kuch. linky,Stierky+omietky, plavajúca podlaha + vynil, Dvere+zárubne. Nikdy nerobín to, načo si netrúfam. Vždy je premna dôležite dodržat technologicky postup pri akejkoľvek práci.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
profile image

Ľubomír Z.

Živnostník
Košice
5,0
Rekonštrukcia bytu

Kompletne zabezpečovanie projektov a ich realizácia. Developerská činnosť, sprostredkovanie obchodu, gastro segment, prieskum trhu, faktoring a forfaiting, b2b,…

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
profile image

Marek G.

Firma
Dunajská Lužná
5,0
Pokládka dlažby

Dobrý deň, záleží nám hlavne na dobre odvedenej práci a spokojnosti zákazníka. V prípade potreby či, otázok nás neváhajte kontaktovať. Stavebnej činnosti sa venujeme viac než 10 rokov. POKLADANIE LAM.PODLÁH A PARKETY MONTÁŽ VNÚTORNÝCH(interiérových)DVERÍ Dovoz-odvoz Elektroinštalácie Drobné búracie práce Hodinový majster Vypratavanie priestorov Záhradnícke práce Vizualizácie záhrad, bytov, domov (aj 3D) A mnoho ďalších….:)

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
profile image

Benjamin Š.

Živnostník
Žilina
5,0
Maliar, Maliarske práce

Profesionálny maliar ,4 ročne skusenosti ako maliar v nemecku. Malovanie interierov , exterierov , opravy stien , špachtlovanie , lakovanie . Spoľahlivý maliar ktorý si potrpý na detaily , a kvalitnú pracu .

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
profile image

Bojan G.

Firma
Bratislava
5,0
Maliar, Maliarske práce

Dlhoročné skúsenosti v oblasti stavebníctva, získané v zahraničí. Záruka čistej, kvalitnej a rýchlo odvedenej práce.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
profile image

Ladislav K.

Firma
Žilina
5,0
Obklady, dlažby

15 rokov praxe na Slovensku a 5 rokov v zahraničí 😉tak že vieme čo robíme všetko je len otázka dohody vieme prispieť aj vlastnými nápadmi. PS: všetko sa dá len treba chcieť 👍

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
profile image

Ján B.

Firma
Kežmarok
5,0
Murárske práce

Sme partia stavbárov. Realizujeme hrubé stavby, vonkajšie dokončovacie (ploty, zámkové dlažby, obrubníky) a vnútorné dokončovacie práce (sadrokartón, oblady, maľovanie, stierkovanie)

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
profile image

Milan D.

Firma
Šaštín - Stráže
5,0
Zámková dlažba

Som živnostník robím všetky murarske práce vykopové práce buracie zamkove dlažby úprava terénov upratovacie práce aj maliarske mám partiu je nas 5 robíme za dobré ceny určite sa dohodneme

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
profile image

Tomáš L.

Firma
Trnava
5,0
Maliar, Maliarske práce

Mala živnostenska firma Zaoberáme sa pokladkou dlažby zamkova dlažba kazetové stropy sadrokartony rovné strechy Sme 3 s vlastným náradím a chuťou pracovať

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
profile image

Filip K.

Živnostník
Bratislava
4,9
Rekonštrukcia bytu

Venujem sa rekonštrukciám a stavebným prácam už 17 rokov.Mojou špecializáciou sú hlavne obklady a dlažby (mozaiky,jolly hrany,murované pulty a pod.) ale taktiež vykonavam podlaharske prace (laminatova podlaha, vinylova podlaha,drevena podlaha click alebo lepenim, drevena podlaha do vzoru stromceka, montaz zarubni a pod.). Tiez maliarske a sadrokartonárske práce.Dokončujem aj holodomy na klúč.Spolupracujem s kvalitnými vodármi,elektrikármi,stolármi.Moja práca ma velmi baví a ku každej zákazke pristupujem k maximálnej spokojnosti zákaznika.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
profile image

Igor T.

Firma
Modra
4,9
Maliar, Maliarske práce

Maliar-natierač. Maľovanie interiérov a exteriérov, stierkovanie, dekoratívne úpravy. Profesionálny prístup, spoľahlivosť. Možnosť prác aj typu " hodinový manžel", práce drobných opráv.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
profile image

Peter Ő.

Firma
Komárno
4,9
Maliar, Maliarske práce

Ponúkame nasledovné slużby: √ upratovanie, čistenie, tepovanie -domácnosti, kanc. priestory, autá. Aj parné čistenie a tepovanie. √ maliarske práce - metóda airless

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
profile image

Michal P.

Živnostník
Trnava
4,9
Stavebné práce

Hodinovy manzel Po viacerych rokoch som sa vypracoval a nabral skusenosti v stavebnictve. V poslednych rokoch som zacal fungovat viac ako hodinovy manzel. Praca ma bavi a naplna. Som detailista a mam rad, ked vidim za sebou kvalitnu robotu.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
profile image

Martin D.

Firma
Banská Bystrica
4,9
Výrub stromu

Zaoberáme sa prepravou osôb mestskou formou bolt taxi a individuálnou prepravou osôb a tovaru nie len v rámci SR ale aj zahraničia. Taktiež sa zaoberáme rôznymi drobnými stavebnými prácami- maliarske práce, montáž sadrokartónu, úprava pozemku, kosenie, príprava dreva. V neposladnejm rade poskytujeme upratovancie služby či už ide o ubytovacie zariadenia (Airbnb), súkromné byty a domy alebo o kancelárske priestory vrátane tepovania. Vždy nájdeme cestu ku vašej spokojnosti.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
profile image

daniel g.

Firma
Žilinský kraj
4,9
Zámková dlažba

Profesionálne čistenie fasád od plesní,zateplovanie fasád,výstavba plotov,pokladka dlažieb,výškové práce. Zakladanie stavieb. Výkopové práce,rekonštrukcie bytov

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
profile image

Pavol H.

Živnostník
Košice
4,9
Rekonštrukcia bytu

Som stavebný majster s 25 ročnou stavebnou praxou, a projektami po celej Europe. Mám 43 rokov začínal som ako pomocník a prešiel som si vsetkými stavebnými prácami pokým som sa nevypracoval na stavebného majstra. Vykonávam tieto stavebné práce : -murárske -tesárske -betonárske -obkladačské -úprava stien a podláh -pokládka podlahy -všetky drobné stavebné úpravy -maliarske a štukatérske práce -zatepľovanie -sadrokartón -drevené obklady -mnoho ďalších okrem elektra a vodoinštalácie -montáž sanity -šalovanie -základové dosky -skladanie aj preprava nabytku -pokládka zámkovej dlažby -búracie práce -odborné prerábky starych a vaľkovych domov Nakoľko som väčšinu času cca 17 rokov pracoval v zahraničí certifikáty mám v cuzdom (nemeckom) jazyku

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
profile image

Jan H.

Živnostník
Bratislava
4,8
Rekonštrukcia bytu

Rekonštrukcie bytov a domov. Opravár, inštalatér, stavbár, búracie a demolačné práce , hodinový manžel, servisný technik klimatizácií a zariadení. Byty, domy, chaty ale aj komerčné priestory. Bratislava okolie.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
profile image

Marek P.

Živnostník
Ružomberok
4,8
Montáž, skladanie nábytku

Montáž plávajúcich podláh , zárubní , dverí ,výroba a montáž nábytku,maľovanie ,skladanie a montáž IKEA a podobného nábytku, montáž kuchýň ,maľovanie montáž sanity a sadrokartónu

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
profile image

Július Š.

Živnostník
Bratislava
4,8
Maliar, Maliarske práce

Skúsenosti : stavebná prax , rodinné domy, rekonštrukcie bytových priestorov od A po Z, likvidácia stavebných materiálov + upratovanie od hrubej špiny + hĺbkové upratovanie, projekty, návrhy, riešenia, vysvetlenie stavebných postupov a použitých materiálov +férové cenové kalkulácie

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
profile image

Matúš K.

Firma
Malachov
4,8
Murárske práce

Sme malá stavebná spoločnosť, ktorá vie urobiť práce rôzneho druhu. Všetko záleží na dohode. Prácu sa snažíme odviesť najlepšie ako vieme. -Inžinierska činnosť -Projekčná činnosť - Stavebné práce - Dokončovacie práce Neváhajte nás osloviť. S pozdravom

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
Zobraziť viac
banner
Priemerné ceny

Cena za: Fasády, maľovanie

Nižšia cena12,60 €/m2
Priemerná cena13,80 €/m2
Vyššia cena15,12 €/m2
Pošlite dopyt 27948 poskytovateľom v tejto kategórii!
Hľadáte omietkára na fasády domov, zateplenie domu? V tejto kategórii máme množstvo profesionálov. Pošlite dopyt.
Zadať dopyt