Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Fasády domov, zateplenie domu

Aký izolačný materiál použiť na zateplenie domu?

Hľadáte omietkára na fasády domov, zateplenie domu? V tejto kategórii máme 22 593 poskytovateľov. Pošlite dopyt.

Aký izolačný materiál použiť na zateplenie domu?
Fasády domov, zateplenie domu

Aký izolačný materiál použiť na zateplenie domu?

So zvyšujúcimi sa nárokmi na energetickú úspornosť budov, ale aj kvalitu ich vnútorného prostredia je už dnes zateplenie rodinného domu témou, ktorej sa pri stavbe svojho vysnívaného bývania nevyhne nikto z nás. Zatiaľ čo pred štvrťstoročím nebolo ešte o tejto tematike v sfére rodinných domov takmer ani slychu, za krátky čas sa strhol zatepľovací ošiaľ a zateplenie fasády sa stalo neoddeliteľnou súčasťou výstavby.

Zatepľovacie systémy samozrejme za túto dobu prešli istou evolúciou, množstvo výskumov za účelom zdokonaľovania izolačných materiálov a technológií prináša svoje ovocie a na trhu dnes nájdeme viac kvalitných produktov než kedykoľvek predtým. Keďže klasická otázka „polystyrén, alebo minerálna vlna?“  naďalej vŕta v hlave nejednému z nás, v tomto článku si objasníme výhody a nevýhody oboch materiálov, ale priblížime si aj ďalšie alternatívy, ktoré sa nám v súčasnosti ponúkajú. 


Prečo zatepľovať? (A motivácia od vlády)

Podľa platnej normy (STN 73 0540:2012) je od 1.1.2016 pre všetky nové a obnovované budovy stanovený tepelný odpor R = 4,4 m²K/W (súčiniteľ prechodu tepla U = 0,22 (W/(m²K)) ako normalizovaná hodnota. Už od januára 2021 je odporúčaná hodnota R = 6,5 m²K/W (U = 0,15 W/m²K)1 – od nového roka by sa teda všetky novostavby mali stavať v štandarde s takmer nulovou spotrebou energie. Čo však zateplenie domu pre spotrebiteľa skutočne znamená? Na úvod ponúkame malé zhrnutie dôvodov, prečo sa zatepľovať oplatí a to nie len pri novostavbách, kde to už dnes považujeme za samozrejmosť, ale i v prípade starších domov:

Eliminácia tepelných mostov

Tepelné mosty sú kritickými miestami v obálke budovy, v ktorých dochádza k zvýšenému tepelnému toku – laicky povedané nimi „uniká teplo“. Kvalitným zateplením fasády teda eliminujeme tepelné straty a dosahujeme tým efektívnejšie vykurovanie vnútorných priestorov. To samozrejme prináša úsporu nákladov za vykurovanie.

Zlepšenie vnútornej klímy v dome

Vďaka lepším tepelnoakumulačným vlastnostiam obvodových stien domu dochádza k stabilizovaniu klímy vo vnútorných priestoroch. Vyrovnáva sa teplotný rozdiel medzi vnútornou povrchovou teplotou stien a vzduchom v miestnosti, v zime sa teplo udržiava vo vnútri a v lete naopak nedochádza k prehrievaniu. Keďže sa eliminuje zbytočné prekurovanie spôsobujúce nezdravé vysušovanie vzduchu, stabilizuje sa tiež vhodná vlhkosť vzduchu. Zateplenie fasády má tak výrazný vplyv na zdravé bývanie.

Obmedzenie vzniku plesní v interiéri a na fásáde

Vďaka akumulácii tepla v interiéri a obmedzeniu tepelných mostov, ktoré vedú ku nadmernej kondenzácii v rizikových miestach, dokážeme kvalitným zateplením redukovať výskyt zdraviu škodlivých a neestetických plesní a rias.

Ochrana muriva pred poveternostnými vplyvmi

V neposlednom rade je obálka domu chránená pred nepriazňou počasia – dažďom, mrazom, či vetrom, redukuje sa vznik prasklín a predlžuje sa životnosť stavby.

Pokiaľ premýšľate nad zateplením staršieho domu, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, od roku 2016 každoročne poskytuje dotácie práve za týmto účelom a to až do výšky 8800 eur. Pre získanie príspevku musí žiadateľ spĺňať niekoľko podmienok – musí ísť o rodinný dom určený výlučne na bývanie na území Slovenskej republiky, s vekom minimálne 10 rokov a podlahovou plochou maximálne 150m2 pre jednopodlažné a 300m2 pre dvojpodlažné stavby.

Výber materiálu

Keďže už poznáme výhody zateplenia domu, na rade je dôležitá otázka: aký materiál si pre zateplenie vybrať? Na túto otázku samozrejme neexistuje jednoznačná odpoveď. Faktorov, ktoré do rozhodovania vstupujú, je niekoľko. Zaujímavé sú nielen tepelnoizolačné, ale i akustické vlastnosti a veľkú rolu zohráva ich odolnosť voči požiaru.

Výber správneho materiálu a systému môže ovplyvniť vek stavby, vlhkosť, ale aj typ fasády – plánujete kontaktný zatepľovací systém, alebo prevetrávanú fasádu? V nasledujúcich riadkoch sa dočítate o viac i menej typických materiáloch, s ktorými sa na trhu môžeme stretnúť.

Syntetické materiály

Do tejto skupiny patria izolačné materiály na báze ropných produktov. V súčasnosti ešte vždy patria k najbežnejším alternatívam pri zatepľovaní fasád a ich výhodami sú ich vynikajúce tepelnoakumulačné vlastnosti, nízka objemová hmotnosť, jednoduchá manipulácia, nenasiakavosť a cenová dostupnosť. Zároveň sa však vyznačujú radou menej pozitívnych atribút – menej než ideálne akustické vlastnosti, nízka priepustnosť vodnej pary, čím sa zvyšuje riziko plesní, či nízka požiarna odolnosť. Medzi najčastejšie používané syntetické materiály radíme:

EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN (EPS)

Známy aj ako penový polystyrén, s týmto materiálom sa v oblasti zatepľovania stretávame hádam najčastejšie. Je produktom polymerizácie styrénu a pentánu s prímesou ďalších zložiek za účelom zlepšenia jeho vlastností – predovšetkým látok zvyšujúcich požiarnu odolnosť, alebo nanočastíc grafitu v prípade pokrokového sivého polystyrénu, ktorý má až o 20% lepšie tepelnoizolačné vlastnosti a schopnosť odrážať teplo.

Expandovaný polystyrén sa dodáva v podobe dosiek rôznych hrúbok a vďaka nízkej hmotnosti, dobrým izolačným vlastnostiam, pomerne jednoduchej inštalácii a nízkej cene je bežne používaný na zatepľovanie fasád, základov i striech. Je však potrebné mať na mysli, že v žiadnom prípade neposkytuje ochranu pred požiarom.

EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN (XPS)

Oproti expandovanému polystyrénu sa extrudovaný vyznačuje lepšími mechanickými vlastnosťami – vysokou pevnosťou v tlaku, odolnosťou voči mechanickému poškodeniu i zmenám teploty. Vďaka uzavretej pórovej štruktúre je tento materiál prakticky nenasiakavý a využíva sa najmä pri zatepľovaní základov, soklov či striech, kde dochádza k pravidelnému kontaktu s vlhkosťou.

POLYURETÁNOVÁ PENA (PUR a PIR)

PUR a PIR sú penové materiály na organickej báze. Rozdiel spočíva v typoch väzieb – zatiaľ čo PUR obsahuje najmä uretánové väzby, PIR pena je tvorená kombináciou uretánových a izokyanurátových väzieb. Na rozdiel od EPS a XPS majú polyuretánové peny výrazne lepšiu požiarnu odolnosť. Vynikajú taktiež svojimi tepelnoizolačnými vlastnosťami, vďaka ktorým je možné dosiahnuť rovnaké hodnoty tepelného odporu pri nižšej hrúbke materiálu.

Tvrdá polyuretánová pena má taktiež vysokú pevnosť v tlaku a odolnosť voči zmenám teplôt. Naopak sú tieto materiály extrémne citlivé na UV žiarenie. Najčastejšie sa využívajú pri tepelnej izolácii striech, no bezproblémovo sa dajú aplikovať i na kolmé steny. Na trhu je polyuretánová pena dostupná v podobe tuhých panelov, podobne ako vyššie spomenuté materiály EPS a XPS, často sa však aplikuje v striekanej forme – materiál po aplikácii rýchlo expanduje svoj objem, dokonale sa teda prispôsobí tvaru povrchu a je ideálny aj na steny s výskytom nerovností či plochy nepravidelných tvarov.

Ďalšou výhodou striekanej izolácie je rýchlosť realizácie. Napriek mnohým pozitívam má však i tento materiál svoje nevýhody – obzvlášť dôležitý je tu výber kvalitného realizátora, keďže neprofesionálna aplikácia striekanej izolácie nezriedka vedie k jej nasiakavosti, degradácii, vzniku vydutín a prasklín. Oproti iným syntetickým materiálom sa napokon vyznačuje tiež vyššou cenou.

Minerálne vlny

Pod tento termín spadajú dva typy materiálov – kamenná a sklená vlna. V oboch prípadoch ide o anorganické materiály na prírodnej báze, ktoré vznikajú tavením minerálov – kremeňa v prípade sklenej vlny, v prípade kamennej vlny ide najčastejšie o čadič, z iných hornín potom dolomit či bazalt. Tekutý produkt tavenia je doplnený prísadami zlepšujúcimi hydrofobizačné a mechanické vlastnosti materiálu a formovaný do vláken, ktoré sa následne lisujú do podoby rohoží a dosiek.

Vlastnosti sklenej i kamennej vlny sú z veľkej miery podobné – medzi najväčšie výhody patrí ich prirodzená nehorľavosť a v dôsledku dobrá požiarna odolnosť, vynikajúce tepelnoizolačné, ale tiež akustické vlastnosti, i nízka objemová hmotnosť a tepelná rozťažnosť. Vďaka tvarovej poddajnosti sú vhodné aj na izoláciu plôch s povrchovými nerovnosťami.

Ďalšou výraznou výhodou oproti izoláciám z polystyrénu je paropriepustnosť vyplývajúca z ich vláknitej štruktúry, čím murivu umožňujú „dýchať“. Pre docielenie požadovaného efektu však treba dbať na komplexné riešenie skladby fasády a minerálnu izoláciu kombinovať s ďalšími materiálmi s nízkym difúznym odporom. Oba materiály sa vyznačujú vysokou životnosťou, z hľadiska pevnosti a mechanickej odolnosti ale vykazuje lepšie vlastnosti kamenná vlna. 

Izolačné vlastnosti minerálnej vlny sú negatívne ovplyvňované priamym kontaktom s vlhkosťou, čo je hlavnou nevýhodou tohto materiálu. Hoci je aplikácia tohto typu izolantu a manipulácia s ním jednoduchá, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť bezpečnosti pri práci – uvoľnené úlomky a prach môžu byť nepríjemné na dotyk a nebezpečné v prípade vdýchnutia. V porovnaní s klasickým expandovaným polystyrénom treba rátať tiež s o niečo vyššími nákladmi.

Ďalšie prírodné materiály

Zatiaľ čo sa v oblasti stavebných materiálov a technológii neustále stretávame s novými a vylepšenými modernými výdobytkami, sledujeme v súčasnosti zároveň aj práve opačný trend – v dobe, keď sú otázky ekológie a udržateľnosti aktuálnejšie než kedykoľvek predtým, sa obraciame k múdrosti našich predkov.

I v oblasti tepelných izolácií to znamená prácu s materiálmi, ktoré sú prírodné, lokálne, šetrné a ich dopad na životné prostredie je minimálny vo všetkých obdobiach ich životného cyklu. Na Slovensku sú typickými predstaviteľmi takýchto materiálov slama, tŕstie, konope, ľan, ovčia vlna či celulóza. Vďaka adekvátnemu ošetreniu dokážu izolácie z prírodných organických materiálov poskytnúť plnohodnotnú alternatívu produktom zo syntetických materiálov či minerálnej vlny, hoci v súčasnosti je ich využitie v praxi zatiaľ ojedinelé. Sú ideálnou voľbou pre zateplenie ekologických stavieb z prírodných materiálov, akými sú drevostavby.

Postup pri zateplení rodinného domu

Hoci postup zateplenia závisí od vybraného materiálu, typu konštrukcie ako aj ďalších parametrov, v poslednej časti tohto článku si aspoň všeobecne predstavíme kroky správnej inštalácie kontaktného systému tepelnej izolácie fasády na existujúcu stavbu.

  1. V prvom kroku je dôležitá príprava podkladu na zateplenie. Ubezpečíme sa, že je povrch zbavený nečistôt a mastnoty. Odmontujeme fasádne prvky, ktoré by bránili aplikácii izolačného materiálu. Ak je to potrebné, povrch je v tomto kroku možné vyrovnať. Aplikáciou penetračného náteru zabezpečíme priľnavosť lepidla.
  2. Nainštalujeme zakladací profil – najčastejšie ide o hliníkové lišty.
  3. Pomocou vhodného lepidla aplikujeme izolačné dosky vo vodorovných radoch smerom od soklu nahor. Je dôležité zamedziť vzniku škár okolo stavebných otvorov. 
  4. Po spevnení lepiaceho tmelu dosky kotvíme za pomoci  fasádnych hmoždiniek.
  5. Aplikujeme ochranné prvky – rohové hliníkové profily na namáhané miesta, akými sú rohy fasády či ostenia stavebných otvorov.
  6. Nasleduje vyrovnanie povrchu izolácie a aplikácia armovacej vrstvy – stierky vystuženej sieťovinou.
  7. Opätovne osadíme klampiarenske fasádne výrobky – hromozvody, parapety, osvetlenie či vetracie mriežky.
  8. Posledným krokom je finálna úprava fasády penetračným náterom a omietkou podľa výberu.

autor: Tomáš

Aug 9, 2021

Boli pre vás tieto informácie užitočné?

Poskytovatelia

Viac ako 22 593 overenych poskytovateľov vo vašom okolí

Matúš A.

Živnostník
Košice
5,0

Montáž, skladanie nábytku

Elektrotechnik. Prax 10 rokoov(Výroba NN, Eleltroinštalácie. bleskozvody. NN prípojky) Montáž+Demontáž a servis výťahov na Sk a v zahraničí . Práca...Zobraziť viac

Elektrotechnik. Prax 10 rokoov(Výroba NN, Eleltroinštalácie. bleskozvody. NN prípojky) Montáž+Demontáž a servis výťahov na Sk a v zahraničí . Práca s drevom a železom.pre súkromné účeli. Strojové maľovanie. Ovládam zákl. stavebné práce ako murovanie, montáž sadrokartónu,okien. voda+odpad, montáž nábytku+kuch. linky,Stierky+omietky, plavajúca podlaha + vynil, Dvere+zárubne. Nikdy nerobín to, načo si netrúfam. Vždy je premna dôležite dodržat technologicky postup pri akejkoľvek práci.

#
#
#
Zadať dopyt

Ľudovít B.

Živnostník
Bratislava
5,0

Maliarske práce, maliar

Sme firma a zameriavame sa všetkými prácami okolo stavebných prác od základu až na kľúč aj čo sa týka hodinového...Zobraziť viac

Sme firma a zameriavame sa všetkými prácami okolo stavebných prác od základu až na kľúč aj čo sa týka hodinového manžela , elektriky, maliarskych prác, sadrokartón,zamockych prác , dlažba-obklady ,vodoinstalacia,kúrenie , inžinierske siete, klampiarske práce, umelecké kovatsvo atď ...

#
#
#
Zadať dopyt

Ján B.

Firma
Kežmarok
5,0

Murárske práce, murár

Sme partia stavbárov. Realizujeme hrubé stavby, vonkajšie dokončovacie (ploty, zámkové dlažby, obrubníky) a vnútorné dokončovacie práce (sadrokartón, oblady, maľovanie, stierkovanie)

#
#
#
Zadať dopyt

Matúš S.

Živnostník
Prešov
5,0

Maliarske práce, maliar

Dobrý deň, Ponúkam vám Maľovanie interiéru,Búracie práce,Kopačiek Práce.Skusenosti v obore 10 rokov.Ziadna práca mi nerobí problém.Vsetko je po dohode z...Zobraziť viac

Dobrý deň, Ponúkam vám Maľovanie interiéru,Búracie práce,Kopačiek Práce.Skusenosti v obore 10 rokov.Ziadna práca mi nerobí problém.Vsetko je po dohode z klientom.Dakujem za pochopenie.

#
#
#
Zadať dopyt

Ladislav K.

Firma
Žilina
5,0

Rekonštrukcia bytu, prerábka bytu

15 rokov praxe na Slovensku a 5 rokov v zahraničí 😉tak že vieme čo robíme všetko je len otázka dohody...Zobraziť viac

15 rokov praxe na Slovensku a 5 rokov v zahraničí 😉tak že vieme čo robíme všetko je len otázka dohody vieme prispieť aj vlastnými nápadmi. PS: všetko sa dá len treba chcieť 👍

#
#
#
Zadať dopyt

Milan D.

Firma
Šaštín - Stráže
5,0

Zámková dlažba

Som živnostník robím všetky murarske práce vykopové práce buracie zamkove dlažby úprava terénov upratovacie práce aj maliarske mám...Zobraziť viac

Som živnostník robím všetky murarske práce vykopové práce buracie zamkove dlažby úprava terénov upratovacie práce aj maliarske mám partiu je nas 5 robíme za dobré ceny určite sa dohodneme

#
#
#
Zadať dopyt

Franistek B.

Firma
Gajary
5,0

Murárske práce, murár

Dobrý deň som murár vise 20 rokov, nie som žiaden fuser, všetko čo zhotovujem zhotovujem na 100% ešte som sa...Zobraziť viac

Dobrý deň som murár vise 20 rokov, nie som žiaden fuser, všetko čo zhotovujem zhotovujem na 100% ešte som sa nestretol z niekim ktorý by nebol spokojný za odvedenie mojej práce, na cene sa viem vzdi dohodnúť, mam slušných zamestnancov a vzornych.

#
#
#
Zadať dopyt

Tomáš H.

Živnostník
Bratislava
5,0

Hodinový manžel

Robím veskere stavebné a dokončovanie práce maximálnou praxov treba vedieť sa dohodnúť a komunikovať spolu a garantujem predtziznost a spokojnostov...Zobraziť viac

Robím veskere stavebné a dokončovanie práce maximálnou praxov treba vedieť sa dohodnúť a komunikovať spolu a garantujem predtziznost a spokojnostov

#
#
#
Zadať dopyt

Peter S.

Firma
Bratislava
4,9

Maliarske práce, maliar

37 ročný, flexibilný mladý muž,zo 14 ročnými skúsenosťami zo zahraničia,stavebnou priemyslovkou, certifikáty na zateplovanie (domov, bytov), rekonštrukcie podkroví, kompletné rekonštrukcie...Zobraziť viac

37 ročný, flexibilný mladý muž,zo 14 ročnými skúsenosťami zo zahraničia,stavebnou priemyslovkou, certifikáty na zateplovanie (domov, bytov), rekonštrukcie podkroví, kompletné rekonštrukcie bytov, domov,maľovanie a natieranie, špecializácia a certifikáty na štukove omietky (caparol)z dodržiavania všetkých technologických postupov a patričných vyhlášok.Teším sa na vašu spoluprácu

#
#
#
Zadať dopyt

Tibor P.

Živnostník
Kolta
4,9

Murárske práce, murár

Pracujem v zahraničí ponukam aj prace na slovensku vieme split každé vase źelanie Pobpripade nás mozete kontaktovať nieje projekt ktorý by...Zobraziť viac

Pracujem v zahraničí ponukam aj prace na slovensku vieme split každé vase źelanie Pobpripade nás mozete kontaktovať nieje projekt ktorý by sa nedal realizovat

#
#
#
Zadať dopyt

Ján K.

Živnostník
Malacky
4,8

Klampiar, strechár

stavebné práce exteriér aj interiér. Zamkova dlažba Altánky Záhradné domčeky Strechy Terasy Ploty Orezavanie stromov Asvaltovanie Malovanie

#
#
#
Zadať dopyt

Milan T.

Živnostník
Piešťany
4,7

Murárske práce, murár

Každa zákazka si vždy vyžaduje svoju pozornosť slovíčko nepoznám alebo nedá sa neexistuje každému zákazníkovi rad pomôžem vyriešiť zákazku a...Zobraziť viac

Každa zákazka si vždy vyžaduje svoju pozornosť slovíčko nepoznám alebo nedá sa neexistuje každému zákazníkovi rad pomôžem vyriešiť zákazku a rad pomôžem aj keď nebude dostupná

#
#
#
Zadať dopyt

Martin J.

Živnostník
Košice
4,7

Murárske práce, murár

Poskytujeme komplexné stavebné a rekonštrukčné práce, od 3D vizualizácií, cez poradenstvo až po samotnú realizáciu projektu. Kvalitná práca za prijateľné...Zobraziť viac

Poskytujeme komplexné stavebné a rekonštrukčné práce, od 3D vizualizácií, cez poradenstvo až po samotnú realizáciu projektu. Kvalitná práca za prijateľné ceny je samozrejmosťou.

#
#
#
Zadať dopyt

Stanislav P.

Firma
Dunajská Lužná
4,7

Murárske práce, murár

Dobrý deň, Poskytujeme profesionálne služby v stavebnom odvetvií ako napríklad: stavba rodinných domov na kľúč, kompletná rekonštrukcia bytov , inštalačné prace,...Zobraziť viac

Dobrý deň, Poskytujeme profesionálne služby v stavebnom odvetvií ako napríklad: stavba rodinných domov na kľúč, kompletná rekonštrukcia bytov , inštalačné prace, exteriérové a záhradnícke prace . Týmto prácam sa venujeme vyše 10 rokov so stabilným tímom skúsených majstrov a odborníkov. Velmy radi Vám vieme poskytnúť poradenstvo v stavebnom sektore. Tešíme sa na každú spoluprácu z budúcimi klientami.

#
#
#
Zadať dopyt

Matúš C.

Živnostník
Holice
4,5

Maliarske práce, maliar

Dobrý deň, volám sa Matúš Csölle, zaoberám sa s prerábkami a s komplexnými stavebnými prácami. Robíme maliarské, aj murárske, aj...Zobraziť viac

Dobrý deň, volám sa Matúš Csölle, zaoberám sa s prerábkami a s komplexnými stavebnými prácami. Robíme maliarské, aj murárske, aj izolatérske, aj montérské a aj podlaharské práce. Žiadna práca pre mňa nie je príliš veľká ani malá. Mám 7 ročnú skúsenosť. V prípade záujmu ma kontaktujte telefonicky. Ďakujem!

#
#
#
Zadať dopyt

Marek V.

Živnostník
Bratislavský kraj
4,5

Maliarske práce, maliar

Poskytujem všetky stavebné práce, obklady, dlažby, sadrokarkonarske práce,maliarske práce, murovanie,zámkove dlažby, zatepľovacie práce, stierkovanie atď

#
#
#
Zadať dopyt

Ivan P.

Firma
Banská Bystrica
4,5

Maliarske práce, maliar

Mladý šikovný stavbár mám skúsenosti z viac odborov. Ale hlavne Maľovanie, tapetovanie, ( školenia HELA) zateplenia fasád, striech, práca s...Zobraziť viac

Mladý šikovný stavbár mám skúsenosti z viac odborov. Ale hlavne Maľovanie, tapetovanie, ( školenia HELA) zateplenia fasád, striech, práca s sadrokartónom ( certifikát od isoveru a rigips) drobné úpravy elektriny (paragraf 21) kompletné prerábky jadier bytov a domov. Obkladanie keramické obklady, laminátový obklad, pokládka zámkovej dlažby. A mnoho iného, žiadna stavebná práca nie je pre nás problém. Máme za sebou viac ako 60 projektov.

#
#
#
Zadať dopyt

Branislav B.

Firma
Bratislava
4,5

Maliarske práce, maliar

Sme partia murárov s dlhoročnou praxou ktorá robí tuto prácu s láskou a pre spokojnosť klienta Dlhé roky staviame domy na...Zobraziť viac

Sme partia murárov s dlhoročnou praxou ktorá robí tuto prácu s láskou a pre spokojnosť klienta Dlhé roky staviame domy na komplet,rekonštrukcie bytov domov.Naše heslo znie prace sa nebojíme

#
#
#
Zadať dopyt

Richard Č.

Živnostník
Bratislava
4,4

Maliarske práce, maliar

Profesionálne Maľovanie stierkovanie a Sadrokarton bytov domov kancelárii nebytových priestorov - dekoratívne úpravy stien magnetické a popisovatelne steny mám dlho...Zobraziť viac

Profesionálne Maľovanie stierkovanie a Sadrokarton bytov domov kancelárii nebytových priestorov - dekoratívne úpravy stien magnetické a popisovatelne steny mám dlho ročne skúsenosti v odbore základ je robiť podstivo remeslo. Som preškolený firmou Rigips technická akadémia a firmou Caparol dekoratívne steny a omietky.

#
#
#
Zadať dopyt

Lukaš B.

Firma
Ruskov
4,4

Pokládka dlažby a obkladov

Realizujeme stavebne prace Sme stavebná firma, ktorá poskytuje komplexné služby v obore stavebníctva. S dôverou sa môžete na nás...Zobraziť viac

Realizujeme stavebne prace Sme stavebná firma, ktorá poskytuje komplexné služby v obore stavebníctva. S dôverou sa môžete na nás obrátiť, či už chcete stavať rodinný dom, vykonať jeho rekonštrukciu, alebo chcete zmodernizovať bytový dom. Naše služby: - Maliarske práce - Montáž sádrokartónov - Murárske práce - Obklady a dlažby - Podlahy - Rekonštrukcie - Zemne práce okolo domu - Kompletné rekonštrukcie domov a bytov vrátanie dodávky materiálov - Stavba domov a budov na klúč

#
#
#
Zadať dopyt
Zobraziť viac
Priemerné ceny

Cena za: Fasády domov, zateplenie domu

Nízka cena10,00 €/m2
Priemerná cena10,95 €/m2
Vysoká cena12,00 €/m2

Pošlite dopyt 22593 poskytovateľom v tejto kategórii!

Hľadáte omietkára na fasády domov, zateplenie domu? V tejto kategórii máme 22 593 poskytovateľov. Pošlite dopyt.

Zadať dopyt