Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Kanalizácia, žumpa

Čo je potrebné vedieť pri montáži odpadového potrubia

Hľadáte odborníka na kanalizáciu, žumpu? V tejto kategórii máme 21 374 poskytovateľov. Pošlite dopyt.

Čo je potrebné vedieť pri montáži odpadového potrubia
Kanalizácia, žumpa

Čo je potrebné vedieť pri montáži odpadového potrubia

V súčasnosti je prakticky každá domácnosť vybavená umývadlom, toaletou, vaňou, sprchovým kútom, či práčkou. Toto celé vybavenie vytvára systém, z ktorého denne vzniká veľké množstvo odpadovej vody, ktoré si vyžaduje funkčný odpadový systém. Preto je kanalizačný systém neodmysliteľnou súčasťou jednotlivých domácností.

Môže sa zdať, že montáž odpadového potrubia nie je náročná a stačí na to vykopať priekopu, do ktorej sa položí potrubie. Opak je však pravdou, pri montáži sa musí zohľadniť viacero detailov a dbať na odborné prevedenie. Nedodržanie správneho technologického postupu a noriem by pri inštalácii totižto mohlo viesť k závažným problémom.

Pre správne fungovanie odpadového potrubia je potrebné dodržať základné technologické a stavebné normy. 

Normy pre výkop

Pre hĺbku výkopovej práce odpadového potrubia, a k nemu pridruženú šírku okolia rúry, patria isté špecifikácia. Šírka priestoru okolo rúry je totiž priamo úmerná hĺbke výkopu. To znamená, že čím je hĺbka výkopu väčšia, tým väčší priestor je potrebný v okolí rúry. Pri hĺbke ryhy do 1 m, by priestor z každej strany rúry mal byť cca 50 cm. Pri hĺbke medzi 1 – 1,75 m, je odporúčaná šírka cca 80 cm. Medzi rozmermi 1,75 – 4 m, by mala byť šírka 90 cm. V hĺbke nad 4 m to je 1 m šírky v okolí rúry. Výška zásypu sa určuje podľa frekvencie dopravnej prevádzky a teda, ak je miesto výkopu bez prejazdu vozidiel, výška zásypu bude najmenej 50 cm. V mieste prejazdu vozidiel to bude najmenej 75 cm. 

Normy pri ukladaní potrubia

Potrubia sú vyrábané z PVC alebo PP a obvyklé dĺžky potrubí sú od 500 mm až do 3000 – 5000 mm. Zásadou pri ukladaní potrubia je vytvorenie minimálneho spádu odpadového potrubia  pre zabránenie upchávaniu sa jednotlivých úsekov rúr. Preto sa odporúča dodržiavať dostatočný spád, čo znamená, že spád by mal byť vytvorený 2-2,5 cm na 1 m dĺžky potrubia. Čistota je zásadou pri ukladaní a pre správnu vodotesnosť. Preto sa treba ubezpečiť, že rúry sú na montáž vyhovujúce. 

Priemer odpadového potrubia

Potrubia pre prípojky k domom sa zvyčajne používajú v priemere medzi 110 – 220 mm, najčastejšie vo veľkosti 160 mm alebo 200 mm. 

Prečo používať rúry z PVC materiálu

Doba, kedy boli odpadové rúry iba z liatiny je dávno fuč. V súčasnosti je najčastejšou voľbou pri montáži odpadových potrubí materiál, ktorý je lacnejší a funkčnejší. Týmto materiálom je polyvinylchlorid, tzv. PVC, laicky nazývané aj plastovou rúrou na odpadové vody.  

Prečo sa PVC stal najpoužívanejším materiálom pri inštalácii odpadových rúr a mali by ste siahnuť práve po ňom? Tento typ rúr sa vyznačuje odolnosťou voči korózii, nízkou hmotnosťou a takisto aj cenou. Rúry z PVC sa delia na rúry mäkčené a rúry nemäkčené. Nemäkčené PVC rúry sú elastické, no ich pevnosť nie je najvyššia. Preto sú vhodné ako jednotlivé časti potrubia. Nemäkčené rúry PVC majú vyššiu cenu ako mäkčené, no sú zároveň odolnejšie a trvácnejšie. Potrubia z PVC majú viacero výhod. Ak sa rozhodnete pre ich kúpu, získate nehrdzavejúci trvácny materiál, ktorý je odolný voči nízkym teplotám, pri ktorých sa nedeformuje.

Výhodou je taktiež úspornejšia cena oproti liatinovým potrubiam. V neposlednom rade preprava a inštalácia potrubia z PVC je pre ich nízku hmotnosť jednoduchou činnosťou. Napriek množstvu pozitív, treba spomenúť aj niekoľko nedostatkov. Pri PVC rúrach musíme myslieť na to, že ich odolnosť voči vysokým teplotám je až do +80°.

Pracovná teplota pre PVC potrubia +40°, no aj keď zvládnu vyššie teploty, pri dlhodobom kontakte strácajú svoje užitočné vlastnosti a prestávajú byť funkčné. PVC rúry sú kvalitnou voľbou, pri pravidelnom vystavení vysokej teplote však znižujú svoju priepustnosť, čo môže viesť k upchatiu, alebo zhoršeniu priepustnosti. 

Aké materiály a nástroje sú potrebné pri montáži odpadového potrubia

Pri montáži budete potrebovať samozrejme kanalizačné rúry a tvarovky, ktoré pozostávajú z častí ako sú kolená, presuvky, odbočky a zátky. Nesmie sa zabudnúť na tesnenie a montážne mazivo, potrebné pri spájaní odpadových rúr. Na skracovanie rúr sa využíva píla s jemnými zubami, po orezaní bude potrebný brúsny papier alebo elektrická kotúčová brúska. Rúry sa napájajú k revíznej šachte, ktorá taktiež patrí k potrebnému materiálu montáže. Tá je zložená z dna šachty, korugovanej rúry a poklopu. Čo sa týka ďalších pomocných nástrojov pri montáži, potrebný bude nôž, skrutkovač, či lopata. 

Ako bezpečne prepravovať odpadové rúrky

Aby sa rúry nepoškodili, musíme zabezpečiť ich bezpečnú prepravu. Pri presune z predajne alebo skladu na miesto dodania sa rúry musia nachádzať na mieste, kde je ich poloha ležmo, bez možnosti prehybu. Ak rúry vyčnievajú z prepravovaného vozidla, musia byť podopierané. Zároveň vozidlo, v ktorom sa rúry prepravujú nesmie obsahovať akékoľvek ostré časti, predmety, ktoré by mohli zapríčiniť poškodenie. Výška na seba naložených rúr by nemala presiahnuť 2 m. Pri nakladaní a vykladaní rúr treba opäť dbať na ich bezpečnosť. Preto sa na ich premiestnenie z vozidla na určené miesto využíva žeriav či vysokozdvižný vozík. V žiadnom prípade sa rúry nehádžu, neťahajú a neohýbajú. 

Postup montáže odpadového potrubia

Výkop 

Hĺbka výkopu je určená podľa konkrétneho projektu, no vo všeobecnosti platí, že hlbší výkop si vyžaduje viac okolitého priestoru rúry. To znamená, ak je výkop hlboký do 1 m, šírka okolo rúry by mala byť cca 50 cm. Ak sa hĺbka zvyšuje a je medzi 1-1,75 m, šírka by mala byť cca 80cm. Pri hĺbke od 1,75-4 m, je odporúčaná šírka 90 cm a v prípade hĺbky nad 4 m, sa šírka pohybuje okolo 1 m. 

Príprava lôžka 

Pri príprave lôžka pre odpadové potrubie je odporúčané vytvoriť spád kanalizácie v 2 – 2,5 cm na 1 meter potrubia. Dôležité je zaistiť správne podložie, t.j. ak je podložie tvorené jemnou zeminou, môže byť uložené priamo do výkopu. Ak však podložie tvorí kamenistá, skalnatá pôda, alebo je pôda príliš tuhá, podložie musí byť upravené. V takomto prípade sa výkop prehlbuje najmenej o 10 cm. Na jeho dno sa ukladá jemne zrnitý, alebo drvený materiál. Ak je podložie nestabilné, možno využiť pod lôžko zo štrkopiesku geotextíliu. Druhou možnosťou pri nestabilnom podloží je podbetónovanie, na vrch čoho sa vytvorí lôžko. Ak sa pri montáži objaví na dne voda, lôžko je potrebné vyvýšiť štrkom najmenej o 20 cm. 

Ukladanie odpadového potrubia

Pred uložením potrubia je potrebné skontrolovať jeho čistotu. Nečisté potrubie môže ovplyvniť jeho vodotesnosť. Potrubie sa ukladá do výkopu opatrne spúšťaním. Koniec rúry smeruje oproti spádu a jej vychýlenie môže byť iba o 2°. Pri ukladaní je potrebné, aby rúry odpadového potrubia doliehali na dno lôžka. 

Skracovanie odpadových rúr

Dĺžky rúr nemusia byť vždy vyhovujúce, v požadovanej dĺžke, preto sa pristupuje k ich orezávaniu. Na ich skrátenie sa používa pílka na kovy. Rez by mal byť v 15° uhle a predtým, ako sa s rúrami bude následne manipulovať, sa odporúča rúry vyhladiť jemným pilníkom alebo brúsnym papierom. Po skrátení a vybrúsení je potrebné rúrky očistiť od všetkých nečistôt, ktoré by mohli narušiť ich tesnenie. 

Spájanie odpadových rúr

Ako spojiť odpadové rúry? Pri spájaní rúr musíme vkladať tesniace krúžky do hrdiel rúr tak, aby krúžok zvnútra obopínal rúru a hrdlo bolo utesnené. Na tesnenie sa používajú iba krúžky odporúčané výrobcom. Spoje musia byť čisté a suché, tie sú natierané mazľavým mydlom alebo glycerínom. Ak je teplota prostredia vyššia ako 10°C rúry sa k sebe zasúvajú na doraz. Avšak ak teplota klesne pod 10°C hĺbka spojenia sa skracuje približne o 1 cm. Pri spájaní odpadových rúr je dôležité dbať o to, aby sa z hrdla nevytlačili tesniace krúžky a nenarušili sa posunom ostatné rúrky. 

Napájanie 

Odpadové potrubie odvádza odpadovú vodu do nižších podlaží, kde sa v najnižšom podlaží nachádza čistiaci otvor vložený v odpadovom potrubí. Ak sa v budove nenachádza čistiaci otvor odpadového potrubia, ktorý má byť umiestnený v pivnici, tento čistiaci otvor je umiestnený v revíznej šachte. Napájanie potrubia k revíznej šachte sa uskutočňuje pomocou násuvných spojov s tesniacimi krúžkami.

Postup je podobný ako pri spájaní jednotlivých rúrok a teda spoje musia byť namazané. Priestor medzi dnom šachty a a potrubím sa obsypáva materiálom, aby sa predišlo poškodeniu, či deformácii pri zasypávaní. Do šachty sa následne zhotovuje komín z korugovanej rúry.  Na koniec korugovanej rúry sa nasádza tesnenie, rúra na napokon osádza do šachtového dna. 

Zasýpanie

Pred zásypom sa po stranách korugovanej rúry vytvorí opora z obsypového materiálu, pre zabezpečenie opory a vyhnutiu deformácie potrubia. Potrubie sa následne zhutňuje napr. pomocou vibračného zariadenia a postupne sa ďalej obsýpa a opäť zhutňuje. Potrubie postupne obsypávame a zhutňujeme až do výšky 20 cm nad potrubie. Pri tejto výške už na zásyp používame pôvodnú zeminu, ktorú ale taktiež v závere zhutňujeme. 

Dôležité rady pri montáži – na čo nezabudnúť

Čistenie 

Pri použití korugovanej rúry je výhodou jej nízky koeficient drsnosti, čo znamená, že sa nezanáša v takom množstve ako potrubné rúry z betónu alebo kameniny. Netreba však zabúdať na jej pravidelné čistenie, a to hlavne počas jarného obdobia, kedy sa uskutočňujú finálne zimné posypy vozovky, alebo počas jesenného obdobia, v čase opadania lístia. V prípade, ak sa počas zimného obdobia opakujú posypy vozovky viackrát, priamo úmerne treba zvýšiť pozornosť čisteniu a kontrole potrubia. 

Ako postupovať pri renovácii odpadového potrubia starých domov  

Mnohé odpadové potrubia nachádzajúce sa v starších domoch vznikli ešte v čase ich výstavby, kedy boli potrubia tvorené z kvalitných materiálov, no ich životnosť už ovplyvnilo príliš veľa vplyvov, čo spôsobilo ich opotrebovanie.  Ak je potrebné renovovať potrubie, ku ktorému nie je dokumentácia, stav starého potrubia sa musí posúdiť technickou prehliadkou. Stav viditeľného zaveseného potrubia sa kontroluje vizuálne, naopak o potrubí v zemi je rozhodované podľa typu použitého materiálu, alebo pomocou prehliadky kamerou. 

Postup renovácie pri nezmenenej dispozície domu 

V prípade renovácie potrubia pri ostávajúcej pôdorysnej dispozície domu sa využíva na trasu nového potrubia, trasa z pôvodného potrubia. Ak je to možné, môže sa pri takejto renovácii vytvoriť v miestach vedúcich od pôvodného potrubia záchodovej misy, nové splaškové potrubie na odvod vody od všetkých zriaďovacích predmetov. Rúry na odvod dažďovej vody sa však musia viesť oddelene od splaškových odpadových potrubí. Pre odvod dažďovej vody sa musí zriadiť nové dažďové odpadové potrubie, ktoré je vedené z vonkajšej či vnútornej strany domu. 

Postup renovácie pri zmene dispozície domu 

Pri pôdorysnej zmene sa zvyčajne staré potrubia demontujú. Na nových miestach sú potom inštalované nové potrubia. Pre odpadové potrubie sa vytvárajú šachty. Pri takejto renovácii sa využívajú pôvodné drážky domu a každá zmena pri vytváraní novej drážky má byť konzultovaná so statikom. 

Renovácia v panelových domoch 

Pri celkovej renovácii sa vymieňajú stúpačky a ležaté rozvody. Zvyčajne sa však pre nedostatok financií v panelových domoch nevykonáva celková renovácia odpadových potrubí, iba výmena jednotlivých častí potrubia. Tak ako pri renovácii potrubia v starších domoch sa najskôr zisťuje stav potrubia technickou prehliadkou, alebo pomocou prehliadky kamerou. V panelových domoch je však výmena potrubia menej náročná ako v starých domoch, pretože sú dostupnejšie. Pri odpadových potrubiach sa totiž nemusia odkrývať zamurované drážky, ako v domoch.

Prístupnosť potrubia na odvod dažďovej vody je takisto často ľahko dostupné. Pri vodovodných potrubiach v panelových domoch sa nahrádzajú pôvodné potrubia novými materiálmi. Čo sa týka stúpacieho potrubia, ktoré zásobuje byty. To sa nachádza v inštalačných šachtách a tam aj ostáva. Na stúpacie potrubie sa využívajú plastové rúry, kvôli ich tepelnej rozťažnosti. Ležaté potrubie je inštalované a väčšinou vedené skrz strop najnižšieho podlažia, alebo pod domom. 

autor: Lucia

Apr 27, 2021

Boli pre vás tieto informácie užitočné?

Poskytovatelia

Viac ako 21 374 overenych poskytovateľov vo vašom okolí

Eduard R.

Firma
Piešťany
5,0

Vodár, inštalatér

Vodoinštalacie,čistenie odpadov a kanalizácie, chemické čistenie kúrenia a kotlov, monitoring kanalizácie Poruchová služba non-stop

#
#
#
Zadať dopyt

Ladislav K.

Firma
Žilina
5,0

Rekonštrukcia bytu, prerábka bytu

15 rokov praxe na Slovensku a 5 rokov v zahraničí 😉tak že vieme čo robíme všetko je len otázka dohody...Zobraziť viac

15 rokov praxe na Slovensku a 5 rokov v zahraničí 😉tak že vieme čo robíme všetko je len otázka dohody vieme prispieť aj vlastnými nápadmi. PS: všetko sa dá len treba chcieť 👍

#
#
#
Zadať dopyt

Marek J.

Firma
Bratislava
5,0

Servis kotlov

Stavebná firma + inštalácie. Stavby rodinných domov, kotolne, plynofikácia, prípojky kanalizácia a voda. Certifikát iso 9001, 3834, autorizovaný inžinier projekty...Zobraziť viac

Stavebná firma + inštalácie. Stavby rodinných domov, kotolne, plynofikácia, prípojky kanalizácia a voda. Certifikát iso 9001, 3834, autorizovaný inžinier projekty plynu, kúrenia, VZT. Servis kotlov Viessmann, Buderus, Junkers

#
#
#
Zadať dopyt

Juraj O.

Živnostník
Súlovce
4,9

Vodoinštalácia

Realizujem dodávku, montáž, záručný aj pozáručný servis kondenzačných kotlov a tepelných čerpadiel. Podlahové, stenové a stropné kúrenie aj chladenie od...Zobraziť viac

Realizujem dodávku, montáž, záručný aj pozáručný servis kondenzačných kotlov a tepelných čerpadiel. Podlahové, stenové a stropné kúrenie aj chladenie od návrhu až po revíznu správu.

#
#
#
Zadať dopyt

Kubota M.

Živnostník
Mojzesovo
4,9

Stavebné práce

PONÚKAM ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE MINIBÁGROM KUBOTA K008-3.ŠÍRKA VÝKOPOVÝCH LYŽÍC JE 20cm,35cm,PLANÍROVACIA JE 70cm.BAGER JE VHODNÝ NA PRÁCU V STIESTNENÝCH...Zobraziť viac

PONÚKAM ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE MINIBÁGROM KUBOTA K008-3.ŠÍRKA VÝKOPOVÝCH LYŽÍC JE 20cm,35cm,PLANÍROVACIA JE 70cm.BAGER JE VHODNÝ NA PRÁCU V STIESTNENÝCH PRIESTOROCH,HĹBKA VÝKOPU JE 1,7m (mimoosē kopanie).REALIZUJEM VÝKOPY BAZÉNOV,SEPTIKOV,INŹ.SIETÍ,ELEK.VODA,PLYN,ZÁK LADY PLOTOV,BUDOV,TRATIVODY,OBKOPAVANIE VLHKÝCH BUDOV.....MINIBAGRIK JE NA GUMOVÝCH PÁSOCH TÝM JE ŠETRNÝ TRÁVNIKOM DLAŹBÁM...BÁGRIK JE VHODNÝ AJ NA PRÁCU V INTERIÈRI..cena prace dohodou. LEPŠIE MALÝ BÁGRIK AKO VEĽKÁ LOPATA.

#
#
#
Zadať dopyt

Tomáš B.

Firma
Bratislava
4,8

Vodár, inštalatér

Moje motto Kde je voda tam som doma 😀 Remeslo odovzdávame z pokolenia na pokolenie. Filozofia mojej firmi spočíva v spokojnosti zákazníkov...Zobraziť viac

Moje motto Kde je voda tam som doma 😀 Remeslo odovzdávame z pokolenia na pokolenie. Filozofia mojej firmi spočíva v spokojnosti zákazníkov a budovaní dôveryhodnej firmi, ktoru chcem odovzdať synovi.

#
#
#
Zadať dopyt

Martin V.

Firma
Košice
4,8

Rekonštrukcia bytu, prerábka bytu

Dobrý deň prajem zaoberáme sa stavebnými úpravami, ktoré začínajú vykopovymi prácami a končia finalizaciou interiéru. Radi Vám pomôžeme s Vašimi...Zobraziť viac

Dobrý deň prajem zaoberáme sa stavebnými úpravami, ktoré začínajú vykopovymi prácami a končia finalizaciou interiéru. Radi Vám pomôžeme s Vašimi požiadavkami tak, aby ste boli maximálne spokojní, pričom však na prvom mieste je výber kvalitných materiálov a nie stále jeho cena. Prajem pekný deň.

#
#
#
Zadať dopyt

Peter A.

Firma
Košice
4,7

Hodinový manžel

Som SZCO a venujem sa zámočníctvu kovovyrobe,stolarstvu,oprave,vyrobe,montáži skrin,servis okien,montáži svetiel,vodarstvu,instalaterstvu a kurenarstvu. Často niečo prerabam vyrabam opravujem. Rád vám pomôžem...Zobraziť viac

Som SZCO a venujem sa zámočníctvu kovovyrobe,stolarstvu,oprave,vyrobe,montáži skrin,servis okien,montáži svetiel,vodarstvu,instalaterstvu a kurenarstvu. Často niečo prerabam vyrabam opravujem. Rád vám pomôžem zo všetkým čo potrebujete.

#
#
#
Zadať dopyt

Peter G.

Živnostník
Poprad
4,7

Murárske práce, murár

Hlavným zameraním je vykonávanie stavebnej činnosti všetkého druhu v rôznych etáp vyhotovenia. Poskytujeme profesionálny prístup k práci a individuálny...Zobraziť viac

Hlavným zameraním je vykonávanie stavebnej činnosti všetkého druhu v rôznych etáp vyhotovenia. Poskytujeme profesionálny prístup k práci a individuálny prístup k zákazníkovi.

#
#
#
Zadať dopyt

Lukáš Š.

Živnostník
Bratislava
4,7

Plynár

VODA-PLYN-KURENIE-ODPAD-MONTAZ KOTLOV-REVIZIE KOTLOV-PODLAHOVE KURENIE-KOMPLETAZE KUPELNY....................................ROZNE OPRAVY PRI HAVARIACH VODY PLYNU

#
#
#
Zadať dopyt

Miroslav L.

Firma
Bratislava
4,6

Vodár, inštalatér

Dobrý deň alebo večer drahé zákazníci, som vodo-instaliater z 13 ročnou praxou. Prácu som zdedil po otcovi. Mám momentálne 34...Zobraziť viac

Dobrý deň alebo večer drahé zákazníci, som vodo-instaliater z 13 ročnou praxou. Prácu som zdedil po otcovi. Mám momentálne 34 rokov rád vám pomôžem z vašimi problémami, a rešim všetko v krátkom čase. Z pozdravom váš vodár Miroslav Lovha.🙂 Ešte mozeme vam spravit rozne obklady, dlažby a kompleknu rekonstrukciý kupelne.

#
#
#
Zadať dopyt

Robo S.

Firma
Senec
4,6

Murárske práce, murár

Stavba ekologických a pasívnych domov, drevostavby, murovanie z kameňa, domy na kľúč, rekonštrukcie domov a bytov. Výškové práce horolezeckou technikou.

#
#
#
Zadať dopyt

Otto E.

Živnostník
Veľké Kosihy
4,6

Stavebné práce

Vykopove prace minibagrom ba a okolie Okrem toho este robíme : zámkovú dlažbu ,hrubú stavbu,prípojky voda-kanál

#
#
#
Zadať dopyt

Vladimír G.

Firma
Košice
4,6

Murárske práce, murár

Venujeme sa rozvodom vody,kúrenia,kanalizácii,odpadových potrubí,rekonštrukcie bytov,domov,výstavbu plotov a oplotení. Pokládka dlažby,obkladov,zámkovej dlažby, búracie a výkopové práce,maľby....

#
#
#
Zadať dopyt

Lukaš B.

Firma
Ruskov
4,4

Pokládka dlažby a obkladov

Realizujeme stavebne prace Sme stavebná firma, ktorá poskytuje komplexné služby v obore stavebníctva. S dôverou sa môžete na nás...Zobraziť viac

Realizujeme stavebne prace Sme stavebná firma, ktorá poskytuje komplexné služby v obore stavebníctva. S dôverou sa môžete na nás obrátiť, či už chcete stavať rodinný dom, vykonať jeho rekonštrukciu, alebo chcete zmodernizovať bytový dom. Naše služby: - Maliarske práce - Montáž sádrokartónov - Murárske práce - Obklady a dlažby - Podlahy - Rekonštrukcie - Zemne práce okolo domu - Kompletné rekonštrukcie domov a bytov vrátanie dodávky materiálov - Stavba domov a budov na klúč

#
#
#
Zadať dopyt

Martin L.

Firma
Bratislava
4,4

Vodoinštalácia

Dobrý deň. V prípade že máte akýkoľvek problém s vodoinštaláciou, alebo kanalizáciu, kedykoľvek ma kontaktujte. Pracujem vo večerných hodinách,víkendy a...Zobraziť viac

Dobrý deň. V prípade že máte akýkoľvek problém s vodoinštaláciou, alebo kanalizáciu, kedykoľvek ma kontaktujte. Pracujem vo večerných hodinách,víkendy a sviatky sú samozrejmosťou.

#
#
#
Zadať dopyt

Miroslav T.

Firma
Prešov
4,3

Murárske práce, murár

Ponúkame kvalitné služby v stavebníctve: vystavba domov, zakladove dosky, murovanie, rekonštrukcie bytov, zateplovanie. Cenova ponuka po obhliadke, alebo...Zobraziť viac

Ponúkame kvalitné služby v stavebníctve: vystavba domov, zakladove dosky, murovanie, rekonštrukcie bytov, zateplovanie. Cenova ponuka po obhliadke, alebo zaslani projektu.

#
#
#
Zadať dopyt

Jo B.

Živnostník
Bratislava
4,0

Záhrada a vonkajšie práce

Som živnostník pracujúci v oblasti záhrad už 15 rokov. Robím chodníky, vodoinštalácie, terasy, dlažby, ploty, závlahy, pôdne a terénne úpravy,...Zobraziť viac

Som živnostník pracujúci v oblasti záhrad už 15 rokov. Robím chodníky, vodoinštalácie, terasy, dlažby, ploty, závlahy, pôdne a terénne úpravy, trávniky, výsadby, detské ihriská a domy na strome.

#
#
#
Zadať dopyt

Tomáš S.

Firma
Dubnica nad Váhom
4,0

Rekonštrukcia bytu, prerábka bytu

po 20 rokoch skúseností v zahraničí som založil firmu na Slovensku s individuálnou orientáciou na zákazníka, cenovo dostupnými službami a...Zobraziť viac

po 20 rokoch skúseností v zahraničí som založil firmu na Slovensku s individuálnou orientáciou na zákazníka, cenovo dostupnými službami a odbornosťou. ponúkame realizáciu projektov: stavebníctvo, vodoinštalatérstvo kúrenárstvo, elektromontáže, obnoviteľné zdroje, kamerové systémy, alarmy,havarijná služba, servis pre byty,domy a bytové domy

#
#
#
Zadať dopyt

Ivan F.

Živnostník
Ružinov
4,0

Architektúra, architekt

V stavebníctve sa pohybujem cca 12rokov mam skúsenosti s montážou vody, kanalizácia, vykurovania, maľovaním, stavebnými prácami ako obkladanie exteriérových terás...Zobraziť viac

V stavebníctve sa pohybujem cca 12rokov mam skúsenosti s montážou vody, kanalizácia, vykurovania, maľovaním, stavebnými prácami ako obkladanie exteriérových terás a schodov, koordinácia výkopových prác nanášanie výšok

#
#
#
Zadať dopyt
Zobraziť viac

Pošlite dopyt 21374 poskytovateľom v tejto kategórii!

Hľadáte odborníka na kanalizáciu, žumpu? V tejto kategórii máme 21 374 poskytovateľov. Pošlite dopyt.

Zadať dopyt