Rady a tipy
Ako to funguje?
Vitajte vo Wilio!Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník
Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník
Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Stavebný dozor

Čo je stavebný denník a kto ho vedie?

Hľadáte stavbyvedúceho na stavebný dozor? V tejto kategórii máme množstvo profesionálov. Pošlite dopyt.

Čo je stavebný denník a kto ho vedie?
Stavebný dozorČo je stavebný denník a kto ho vedie?

Stavba domu, predovšetkým tá svojpomocná, so sebou vždy prináša veľké množstvo úloh a povinností. Mnohé z nich sú nám od začiatku jasné, hoci sa často nájde niečo, s čím sme pri plánovaní úplne nerátali. Iné sa na prvý pohľad môžu zdať formalitami, no pre hladký priebeh kolaudácie sú napriek tomu nevyhnutné.

Jednou z úloh, ktorej mnoho laikov neprikladá dostatočnú dôležitosť, je vedenie stavebného denníka. Ide pritom o povinnosť danú zákonom a jeden z dokumentov, ktoré od Vás môže stavebný úrad na účely kolaudácie vyžadovať. Aby ste sa teda vyhli akýmkoľvek nepríjemnostiam, ktoré Vám môžu zo zanedbania tejto povinnosti vzniknúť, dočítate sa v tomto článku všetko, čo o stavebnom denníku potrebujete vedieť. 

 

Čo je stavebný denník a kto ho vedie?

V stavebnom zákone je stavebný denník definovaný ako dokument, ktorý je súčasťou dokumentácie na stavenisku a slúži na zaznamenávanie udalostí, ktoré sa počas výstavby udiali – dôležité údaje o stavebných prácach a dozoroch, ako aj iných činnostiach ovplyvňujúcich priebeh výstavby. V ďalších častiach článku si túto tému priblížime podrobnejšie. Stavebný denník obvykle vedie stavbyvedúci, ktorý jeho kópiu po dokončení stavby odovzdá investorovi ako súčasť diela.

Pokiaľ ide o stavbu, ktorú si stavebník zhotovuje svojpomocne, je sám stavebník zároveň zodpovedný aj za vedenie stavebného denníka. Zodpovedná osoba by mala záznamy vykonávať denne a chronologicky, vždy v deň vykonaní prác alebo okolností, ktorých sa zápis týka. Pri menších a jednoduchých stavbách je ale po dohode možné vykonávať zápisy na týždennej báze.

Ďalšími osobami, ktoré sú oprávnené vykonávať v denníku zápisy týkajúce sa ich činnosti sú osoby vykonávajúce stavebný a štátny dohľad a dozor, geodet a kartograf stavby, projektant i „profesisti“ - projektanti čiastkových úsekov (kúrenie, kanalizácia, statika...) a koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku, prípadne ďalší poverení zamestnanci objednávateľa a splnomocnení zástupcovia týchto strán.

Aj v prípade, že stavbu vedie odborná firma, by mal objednávateľ sledovať stav denníka a prípadne zaznamenávať svoje stanovisko. Pokiaľ s obsahom záznamov nesúhlasí, má povinnosť oznámiť to vykonávateľovi v stanovenom časovom limite. Dokument sa vedie odo dňa začiatku prípravy stavebných prác a uzatvára sa až dňom odstránenia všetkých nedostatkov vyplývajúcich z kolaudačného rozhodnutia. Následne musí byť tento dokument archivovaný po dobu 10 rokov.

Ako vyzerá stavebný denník?

Zákon nepredpisuje žiaden konkrétny vzor, podľa ktorého by musel byť stavebný denník vyhotovený. Požiadavky na obsah denníka sa dokonca môžu odlišovať v závislosti od toho-ktorého stavebného úradu, preto je vždy vhodné informovať sa o požadovanej podrobnosti stavebného denníka ešte pred začatím výstavby.

Výsledná podoba dokumentu teda závisí vo veľkej miere od Vás. Jednoduchým a ešte vždy najvyužívanejším riešením je zaobstarať si pripravený denník. Tie nájdete vo väčšine papiernictiev a cenovo Vás vyjdú na okolo 5 eur. Obvykle majú podobu zošita vo formáte A4 s očíslovanými a predtlačenými stranami a v mnohých prípadoch disponujú aj samoprepisom. Prvé listy obsahujú základné identifikačné údaje o stavbe a jej  účastníkoch, po nich nasledujú strany s prehľadne označenými kolónkami pre samotné zápisy. Použiť však môžete akýkoľvek označený zošit vhodného formátu. 

Na internete nájdete veľké množstvo bezplatných vzorov a predlôh na stiahnutie. Denník v tlačenej podobe má byť vyhotovený v troch kópiách – originál si uchováva vyhotoviteľ stavby, kópie objednávateľ a technický dozor. Výnimkou už dnes nie je ani vedenie stavebného denníka v elektronickej forme za pomoci webových či mobilných aplikácií.

Tento spôsob so sebou prináša mnohé výhody –  okrem iného môžete mať denník bez problémov kedykoľvek pri sebe a priebeh stavebných prác tak sledovať odkiaľkoľvek. Prístup k údajom je umožnený naraz všetkým oprávneným osobám, čo umožňuje efektívnejšiu spoluprácu i manažment, oproti klasickému papierovému denníku je ten elektronický omnoho prehľadnejší a v neposlednom rade k štandardným zápisom dokážete jednoducho pripojiť i fotodokumentáciu.

Čo všetko stavebný denník obsahuje?

Povedali sme si, ako stavebný denník definuje zákon. Čo to ale znamená v praxi? Každý zápis by mal byť označený dátumom a obsahovať popis podmienok na stavenisku vrátane počasia a dennej teploty. Popisujú sa vykonané práce, eviduje sa počet pracovníkov a použité stroje, dodávka a použitie materiálov, ako aj akékoľvek kontroly a zmeny v projektovej dokumentácii. V prípade odchýlok od plánu je potrebné zaznamenať ich odôvodnenie. Zaznamenávajú sa ďalej všetky mimoriadne udalosti – závady, nálezy, sťažnosti či pracovné úrazy a iné dôležité informácie.

Zástupcovia stavebného, technického či architektonického dozoru do denníka doplňujú termíny svojich návštev, údaje o zistených chybách a návrhoch ich odstránenia i výhrady voči navrhnutým riešeniam. Súčasťou stavebného denníka môžu byť taktiež ďalšie prílohy, okrem iného záznam o prevzatí staveniska, protokoly, harmonogramy organizácie výstavby, prác a dodávok, záznamy o vykonaných skúškach, návody na inštaláciu a obsluhu strojov a zariadení, fotodokumentácia či náčrty.

Prečo nepodceniť dôležitosť stavebného denníka?

Nejeden neskúsený stavebník má ohľadom stavebného denníka zmiešané pocity – považuje ho za ďalší bezpredmetný produkt byrokracie. Treba však mať na mysli, že denník si vedieme v prvom rade pre seba. Stavebníkovi či investorovi poskytuje lepší prehľad o postupe výstavby, uľahčuje koordináciu a pomáha predchádzať zbytočným chybám. Poctivo a detailne vedený denník môže navyše poslúžiť ako neoceniteľný dôkazový materiál v prípade neskorších reklamácií vrátane prípadných súdnych konaní a pomôcť môže aj pri predaji nehnuteľnosti.

autor: Lukáš

Aug 11, 2021

Boli pre vás tieto informácie užitočné?
PoskytovateliaViac ako 21 769 overenych poskytovateľov vo vašom okolí
profile image

Patrik P.

Firma
Zborov nad Bystricou
5,0
Domy na kľúč

Spoločnosť, ktorá vznikla za účelom stavebno obchodnej činnosti. Postupne rozširujeme svoje portfólio s lídrami v oblasti stavebníctva a obchodu na Slovenskom a Českom trhu. Spolupracujeme tiež s významnou nemeckou spoločnosťou Wallpen, ktorá si patentovala revolučnú metódu tlačenia na vertikálne povrchy. Držíme prvensto na domácom a Českom trhu, kde sme prvá a jediná spoločnosť realizujúca vertikálnu tlač. Naším cieľom je poskytovať kvalitne odvedenú prácu za použitia najlepších matárialov a pracovných postupov. Máme viacero referenčných objektov, kde sa budúci zákazník môže osobne presvedčiť o našich kvalitách a výsledneho dojmu zrealizovaného diela.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
profile image

Jana D.

Živnostník
Žarnovica
5,0
Interiérový dizajn

Artist and architect. Professional interior design practice since 2016. I offer full package of services, including architectural and interior modelling, visualisations, drawings, projects for building permission, as well as creating artistic decorations, painting, lighting, wall hangings etc. I enjoy all kind of unsual and challeging solutions for architecture!

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
profile image

Marek J.

Firma
Bratislava
5,0
Servis kotlov

Stavebná firma + inštalácie. Stavby rodinných domov, kotolne, plynofikácia, prípojky kanalizácia a voda. Certifikát iso 9001, 3834, autorizovaný inžinier projekty plynu, kúrenia, VZT. Servis kotlov Viessmann, Buderus, Junkers

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
profile image

Vladimír G.

Živnostník
Drienovská Nová Ves
4,9
Elektrikár

Viac informácií sa dozviete v osobnej komunikácii. Som zručný chlap - pochádzam z domu, kde je potreba ovládať všetky práce. Mám papiere na revízie elektrických zariadení ako aj zdvíhacích zariadení.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
profile image

Gerhard L.

Firma
Bratislava
4,9
Interiérový dizajn

Projekty rodinných domov | inžinierska a manažérska činnosť | Rakúsko & Slovensko Architektonické štúdie ✓ Projekt na stavebné povolenie ✓ Realizačné projekty a detaily ✓ Vizualizácie interiérov a exteriérov ✓ Zabezpečenie projekt. dokument. profesii ✓ Komunikácia s príslušnými úradmi ✓

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
profile image

Eunika Š.

Firma
Nitriansky kraj
4,9
Interiérový dizajn

Ponúkam vypracovanie 3D vizualizácií interiéru a exteriéru RD, kancelárií, polyfunkčných budov a iných objektov. Viem zabezpečiť aj vyhotovenie jednoduchej architektonickej štúdie, výkresov pre ohlásenie drobnej stavby, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, rozpočtu.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
profile image

Miroslava B.

Živnostník
Bratislava
4,9
Maliar, Maliarske práce

Dobrý deň, naša stavebná firma Vám ponúka svoje komplexné služby v oblasti stavebníctva. Našou hlavnou činnosťou sú výstavby domov na kľúč, rekonštrukcie starých domov, bytov a bytových jadier. Poskytujeme Vám viac ako 10 ročné skúsenosti!

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
profile image

Jan H.

Živnostník
Bratislava
4,8
Rekonštrukcia bytu

Rekonštrukcie bytov a domov. Opravár, inštalatér, stavbár, búracie a demolačné práce , hodinový manžel, servisný technik klimatizácií a zariadení. Byty, domy, chaty ale aj komerčné priestory. Bratislava okolie.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
profile image

Peter M.

Firma
Senec
4,7
Upratovacie služby

Vykonávam pravidelné alebo jednorazové údržby na objektoch v Bratislave a blízkom okolí. Ponúkam nasledovné práce: ◦ kompletné upratovacie služby,◦ kompletné záhradnícke služby, ◦ starostlivosť o interiérové rastliny, ◦ projektovanie a realizáciu okrasných záhrad, ◦ realizáciu a servis automatických závlah, ◦ orezávanie stromov, strihanie stromov a živých plotov, ◦ čistenie zanedbaných pozemkov, ◦ zemné práce, dovoz zeminy, štrkov, pieskov, okrasného kameniva, ◦ rôzne iné práce v interiéroch a exteriéroch nehnuteľností. Prácam sa venujem od roku 2016 v minulosti som pôsobil na objekte administratívnej budovy BBC, momentálne so svojim tímom zabezpečujem údržbu pre bytový dom Na Križovatkách, bytové domy Jégeho Alej, bytový dom Dubravia a rôzne iné nehnuteľnosti v Bratislave. V spolupráci s pražiarňou kávy GORIFEE zabezpečíme pre vašu oslavu, event, svadbu, firemnú akciu či inú akciu zaujímavý kávový catering. Teším sa na spoluprácu s Vami.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
profile image

Vladimír P.

Firma
Trenčín
4,7
Rekonštrukcia bytu

Sme spoľahlivá stavebná firma ktorá si zakladá na kvalitnom prevedení našich prác a služieb ktoré ponúkame. Realizujeme výstavby domov na kľúč, elektroinštalačné práce, maliarske práce, návrh a výroba nábytku na mieru, sadrokartónové práce, terénne úpravy okolo domu, strechy, skrátka od A po Z čo sa týka stavebníctva. Používame prvotriedne materiály a ponúkame dlhoročné skúsenosti. U nás budete mať všetko z jednej ruky !

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
profile image

Peter H.

Firma
Trenčín
4,0
Rekonštrukcia kúpeľne

Obchodno stavebná firma so zameraním na stavebné práce, rekonštrukcie, výstavbu rodinných domov, bytových a nebytových priestorov. Klientovi vieme pomôcť aj s menšími stavebnými prácami ako prerabky, zámkove dlažby, zateplenie, ploty a podobne... Zabezpečujeme aj projektové práce či už v rámci stavebných prác, elektroinštalácie a ďalších profesií.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
profile image

Peter G.

Živnostník
Malacky
4,0
Murárske práce

Som stavbár telom i dušou. Od malička ma nadchýnali všetky stavebné práce na vôkol. Preto som sa vybral aj týmto smerom v štúdiu. Vyštudoval som strednú priemyselnú školu stavebnú a geodetickú v Bratislave odbor pozemné staviteľstvo a architektúra kde som získal aj certifikát na projektovanie jednoduchých stavieb. Ďalej som pokračoval v štúdiu na vysokej škole STU na stavebnej fakulte odbor technológie a manažérstvo stavieb. Momentálne pôsobím na pozícii pri vedení stavby na významných projektoch v Bratislave. Rád by som poskytol svoje znalosti a prax aj pri posúdení relevantnosti cenových ponúk ktoré ľudia dostávajú od rôznych firiem a ktoré sú často krát veľmi prestrelené. Týmto viem človeku ušetriť aj stovky či až tisícky eur.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
Zobraziť viac
Priemerné ceny

Cena za: Stavebný dozor

Nižšia cena320,00 €/úkon
Priemerná cena636,00 €/úkon
Vyššia cena1 050,00 €/úkon
Pošlite dopyt 21769 poskytovateľom v tejto kategórii!
Hľadáte stavbyvedúceho na stavebný dozor? V tejto kategórii máme množstvo profesionálov. Pošlite dopyt.
Zadať dopyt