Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Energetický certifikát

Možnosti fotovoltiky pre rodinné a bytové domy

Hľadáte odborníka na energetický certifikát? V tejto kategórii máme 15 113 poskytovateľov. Pošlite dopyt.

Možnosti fotovoltiky pre rodinné a bytové domy
Energetický certifikát

Možnosti fotovoltiky pre rodinné a bytové domy

Žiť sebestačným životom je lákavá predstava pre mnohých z nás. Spoliehať sa v každom ohľade iba na seba nie je v dnešnej dobe jednoduchou úlohou, no napriek tomu ekologickejší spôsob života naberá na popularite. Využívanie solárnej energie je jeden z aspektov týkajúcich sa tejto témy. Získavanie elektrickej energie zo slnečného žiarenia je ako ekologické, tak aj ekonomické. Ak zvažujete túto možnosť ako ušetriť na účtoch a zároveň žiť šetrnejšie k životnému prostrediu, tento článok Vám poskytne užitočné informácie a tipy.

banner

Aké sú možnosti fotovoltiky?

Od domácností až po veľké firmy, využitie fotovoltiky je skutočne všestranné. Používateľovi môže systém ponúknuť mnoho výhod od dodávky energie pre chod elektrospotrebičov až po ohrev teplej úžitkovej vody. 

Vo fotovoltickom zariadení dochádza k premene slnečnej energie na energiu elektrickú. Samotný proces nie je zložitý, základnými prvkami fotovoltického systému sú fotovoltické panely a striedač. 

Možností je dnes samozrejme na trhu neúrekom – už pri samotných paneloch sa stretneme s niekoľkými typmi, ako sú monokryštalické, polykryštalické či amorfné. V prostredí rodinných domov sa obvykle stretávame s prvými dvoma typmi panelov – monokryštalické panely vyrobené z jediného zdroja kremíka ponúkajú o čosi vyššiu efektivitu, polykryštalické sa však vyznačujú nižšou cenou a udržateľnejšou výrobou, keďže pri ich produkcii dochádza k minimálnemu plytvaniu materiálom. 

V každom prípade fotovoltické panely, umiestnené najčastejšie na streche budovy, premieňajú dopadajúce slnečné lúče na jednosmerný elektrický prúd. Ten je za pomoci striedača premieňaný na striedavý prúd využívaný bežnými elektrickými spotrebičmi. 

Okrem týchto základných prvkov systém samozrejme obsahuje ďalšie komponenty – montážne systémy, káblové rozvody, ale aj voliteľné súčasti, ktoré síce znamenajú vyššiu investíciu, ale pomôžu Vám vyťažiť z fotovoltického systému maximum.

Takýmto prvkom býva predovšetkým batéria, ktorá dokáže akumulovať prebytočnú vyrobenú energiu pre jej neskoršie využitie počas noci či zamračeného počasia. Kvalitné fotovoltické systémy obsahujú taktiež výkonové optimizéry, ktoré zabezpečia optimálnu prevádzku aj v situácii, ak dôjde k zníženiu efektivity jedného z panelov. V dnešnej dobe „smart“ riešení nie je ojedinelé ani prepojenie fotovoltického systému s Vašim smartfónom, ktoré Vám umožní pohodlný monitoring Vašej domácej elektrárne kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

Čo sa týka prevádzky systému, naskytujú sa tri možnosti v závislosti od napojenia na verejnú sieť:

 1. Pri systéme On Grid je stavba okrem fotovoltiky napojená aj na bežnú elektrickú sieť. To umožňuje nižšie investičné náklady, keďže systém môže fungovať bez batérie, v prípade potreby sa chýbajúca energia doplní z verejnej siete. 
 2. Systém Off Grid, nazývaný tiež ostrovný systém, obsahuje batériu a je teda plne nezávislý od distribučnej siete. Tento systém sa obvykle používa pri odľahlých stavbách, kde je pripojenie na rozvody značne problémové, alebo pre menšie stavby ako sú chaty.
 3. Treťou možnosťou je hybridný systém, súčasť ktorého je batéria, no dom je zároveň pripojený na verejnú sieť ako poistné riešenie v prípade nedostatku energie.

Fotovoltika a bytové domy

Možno máte pocit, že fotovoltika sa Vás netýka, pretože bývate v byte. Pravdou však je, že bytové domy môžu zo slnečnej energie profitovať ešte viac než rodinné domy. Odporúčaný je najmä hybridný systém pripojenia. Bytové domy spĺňajúce kritériá môžu rovnako ako rodinné domy požiadať o dotáciu na inštaláciu fotovoltického systému z programu Zelená domácnostiam. Je potrebné podotknúť, že o dotáciu žiada bytovka ako spoločenstvo vlastníkov, a na projekte sa teda musia zhodnúť vlastníci všetkých bytových jednotiek

Nechajte si poradiť od nášho overeného odborníka Andreja Moravčíka a Petra Hýseka zo spoločnosti M&H project s.r.o.

Čo znamená energetická hospodárnosť budovy?

Energetická hospodárnosť budovy je množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody (a pri iných budovách ako rodinných a bytových domoch aj množstvo energie na chladenie, vetranie a na osvetlenie). Energetická hospodárnosť budovy je číselné vyjadrenie potreby energie v budove a primárnej energie. 

Globálny ukazovateľom energetickej hospodárnosti budovy je primárna energia. Primárna energia je energia z obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov, ktorá neprešla procesom konverzie ani transformácie - určí sa z množstva dodanej energie upravenej faktorom primárnej energie podľa energetických nosičov.

Nová budova musí spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť dané technickými predpismi a normami. Ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov musí spĺňať aj existujúca budova po uskutočnení jej významnej obnovy. Budovy, ktoré sa v súčasnosti navrhujú možno definovať aj ako budovy s takmer nulovou potrebou energie.

Výpočet energetickej hospodárnosti budovy zohľadňuje:

 • tepelnotechnické vlastnosti obvodového plášťa, strešného plášťa a otvorových konštrukcií,
 • tepelné straty;
 • vetranie;
 • vplyvy vonkajšieho prostredia;
 • požiadavky na vnútorné prostredie;
 • vykurovací systém a systém zásobovania teplou vodou;
 • osvetľovacie zariadenia; 
 • klimatizačný systém;
 • vplyv susedných budov;
 • pasívny solárny systém a solárna ochrana - najmä tepelný zisk pre vnútorné prostredie
 • a fyzický stav budovy.

Podľa vypočítanej hodnoty primárnej energie sa budova zatriedi do energetickej triedy, ktorá je posudzovaným kritériom pri kolaudácii nových i obnovovaných budov (škála energetických tried je A0 až G). Budovy ktoré sa v súčasnosti navrhujú musia spĺňať energetickú triedu A0.

Ako sa dá v bytoch a domoch dosiahnuť energetická efektívnosť?

Dosiahnutie energetickej efektívnosti budovy je proces stavebno-technických zmien a následného energeticky efektívneho prevádzkovania budovy, ktoré vedú k úspore energií. 

Stavebno-technické zmeny pozostávajú najmä z odborného zateplenia vonkajšej obálky budovy, výmeny okien a dverí, výmeny zdrojov tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody za energeticky účinné, použitia energeticky efektívnej regulácie tepla, či inštalácie obnoviteľných zdrojov energie.

V prípade, že ušetrené financie z energetických úspor pokryjú financie vynaložené na obnovu a prevádzku s návratnosťou cca. 10 rokov, ide o energeticky efektívnu obnovu budovy.

Globálne zlepšovanie energetickej efektívnosti budov by malo viesť najmä k zlepšeniu životného prostredia, kvality ovzdušia a verejného zdravia.

Na podporu zlepšovania energetickej efektívnosti bytových a rodinných domov existujú rôzne štátne dotačné schémy, napr. Príspevok na zateplenie rodinného domu, alebo pripravované Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov v rámci Plánu obnovy, zamerané na finančnú podporu kompletnej obnovy rodinných domov. Súčasťou príloh k žiadostiam o príspevok je projektová dokumentácia, posúdenie energetickej hospodárnosti budovy a energetický certifikát. 

Náš projekčný tím M&H project pozostávajúci z architektov, projektantov pozemných stavieb a projektantov tepelnej ochrany budov zabezpečuje kompletné vypracovanie a podanie žiadostí vrátane projektovej dokumentácie, posúdenia energetickej hospodárnosti budovy a vypracovania energetického certifikátu.

Pre koho je potrebná energetická certifikácia a koľko trvá jej vypracovanie? 

Energetický certifikát sa vyžaduje pre všetky kategórie budov pri kolaudácií novej budovy, pri kolaudácií významnej obnovy, pri predaji budovy (platný energetický certifikát sa musí odovzdať novému vlastníkovi) a pri prenájme budovy (kópia energetického certifikátu sa musí odovzdať nájomcovi).

Globálny ukazovateľ energetickej hospodárnosti budovy – primárna energia vypočítaná v energetickom certifikáte musí byť súčasťou zverejnenej ponuky na predaj alebo prenájom budovy alebo jej samostatnej časti. Energetický certifikát je spravidla posledným krokom k získaniu príspevku alebo dotácie na zateplenie či kompletnú obnovu rodinného domu. Energetický certifikát sa musí uschovať počas celej doby jeho platnosti.

Najjednoduchšou cestou k získaniu energetického certifikátu za najlepšiu cenu na trhu je vytvorenie objednávky online na našom webe. Po vytvorení online objednávky Vám zašleme e-mail s objednávkovým formulárom a zoznamom podkladov potrebných na vypracovanie certifikátu. Vy nám zašlete naspäť vyplnený objednávkový formulár spolu s ďalšími potrebnými podkladmi podľa zoznamu. Po kompletizácii podkladov sa pustíme do výpočtov a do dvoch pracovných dní je energetický certifikát u Vás.

Spoločnosť M&H project s.r.o. - architektonicko-projekčný ateliér, zameraný na vypracovanie architektonických štúdií, všetkých stupňov projektových dokumentácií a energetickú hospodárnosť budov vrátane energetickej certifikácie

autor: Natália

Sep 6, 2021

Boli pre vás tieto informácie užitočné?

banner
Priemerné ceny

Cena za: Energetický certifikát

Nižšia cena87,00 €/ks
Priemerná cena105,20 €/ks
Vyššia cena129,00 €/ks

Pošlite dopyt 21985 poskytovateľom v tejto kategórii!

Hľadáte odborníka na energetický certifikát? V tejto kategórii máme 15 113 poskytovateľov. Pošlite dopyt.

Zadať dopyt