Rady a tipy
Ako to funguje?
Vitajte vo Wilio!Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník
Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník
Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Energetický certifikát

Možnosti fotovoltiky pre rodinné a bytové domy

Hľadáte odborníka na energetický certifikát? V tejto kategórii máme množstvo profesionálov. Pošlite dopyt.

Možnosti fotovoltiky pre rodinné a bytové domy
Energetický certifikátMožnosti fotovoltiky pre rodinné a bytové domy

Žiť sebestačným životom je lákavá predstava pre mnohých z nás. Spoliehať sa v každom ohľade iba na seba nie je v dnešnej dobe jednoduchou úlohou, no napriek tomu ekologickejší spôsob života naberá na popularite. Využívanie solárnej energie je jeden z aspektov týkajúcich sa tejto témy. Získavanie elektrickej energie zo slnečného žiarenia je ako ekologické, tak aj ekonomické. Ak zvažujete túto možnosť ako ušetriť na účtoch a zároveň žiť šetrnejšie k životnému prostrediu, tento článok Vám poskytne užitočné informácie a tipy.

Aké sú možnosti fotovoltiky?

Od domácností až po veľké firmy, využitie fotovoltiky je skutočne všestranné. Používateľovi môže systém ponúknuť mnoho výhod od dodávky energie pre chod elektrospotrebičov až po ohrev teplej úžitkovej vody. 

Vo fotovoltickom zariadení dochádza k premene slnečnej energie na energiu elektrickú. Samotný proces nie je zložitý, základnými prvkami fotovoltického systému sú fotovoltické panely a striedač. 

Možností je dnes samozrejme na trhu neúrekom – už pri samotných paneloch sa stretneme s niekoľkými typmi, ako sú monokryštalické, polykryštalické či amorfné. V prostredí rodinných domov sa obvykle stretávame s prvými dvoma typmi panelov – monokryštalické panely vyrobené z jediného zdroja kremíka ponúkajú o čosi vyššiu efektivitu, polykryštalické sa však vyznačujú nižšou cenou a udržateľnejšou výrobou, keďže pri ich produkcii dochádza k minimálnemu plytvaniu materiálom. 

V každom prípade fotovoltické panely, umiestnené najčastejšie na streche budovy, premieňajú dopadajúce slnečné lúče na jednosmerný elektrický prúd. Ten je za pomoci striedača premieňaný na striedavý prúd využívaný bežnými elektrickými spotrebičmi. 

Okrem týchto základných prvkov systém samozrejme obsahuje ďalšie komponenty – montážne systémy, káblové rozvody, ale aj voliteľné súčasti, ktoré síce znamenajú vyššiu investíciu, ale pomôžu Vám vyťažiť z fotovoltického systému maximum.

Takýmto prvkom býva predovšetkým batéria, ktorá dokáže akumulovať prebytočnú vyrobenú energiu pre jej neskoršie využitie počas noci či zamračeného počasia. Kvalitné fotovoltické systémy obsahujú taktiež výkonové optimizéry, ktoré zabezpečia optimálnu prevádzku aj v situácii, ak dôjde k zníženiu efektivity jedného z panelov. V dnešnej dobe „smart“ riešení nie je ojedinelé ani prepojenie fotovoltického systému s Vašim smartfónom, ktoré Vám umožní pohodlný monitoring Vašej domácej elektrárne kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

Čo sa týka prevádzky systému, naskytujú sa tri možnosti v závislosti od napojenia na verejnú sieť:

 1. Pri systéme On Grid je stavba okrem fotovoltiky napojená aj na bežnú elektrickú sieť. To umožňuje nižšie investičné náklady, keďže systém môže fungovať bez batérie, v prípade potreby sa chýbajúca energia doplní z verejnej siete. 
 2. Systém Off Grid, nazývaný tiež ostrovný systém, obsahuje batériu a je teda plne nezávislý od distribučnej siete. Tento systém sa obvykle používa pri odľahlých stavbách, kde je pripojenie na rozvody značne problémové, alebo pre menšie stavby ako sú chaty.
 3. Treťou možnosťou je hybridný systém, súčasť ktorého je batéria, no dom je zároveň pripojený na verejnú sieť ako poistné riešenie v prípade nedostatku energie.

Fotovoltika a bytové domy

Možno máte pocit, že fotovoltika sa Vás netýka, pretože bývate v byte. Pravdou však je, že bytové domy môžu zo slnečnej energie profitovať ešte viac než rodinné domy. Odporúčaný je najmä hybridný systém pripojenia. Bytové domy spĺňajúce kritériá môžu rovnako ako rodinné domy požiadať o dotáciu na inštaláciu fotovoltického systému z programu Zelená domácnostiam. Je potrebné podotknúť, že o dotáciu žiada bytovka ako spoločenstvo vlastníkov, a na projekte sa teda musia zhodnúť vlastníci všetkých bytových jednotiek

Nechajte si poradiť od nášho overeného odborníka Andreja Moravčíka a Petra Hýseka zo spoločnosti M&H project s.r.o.

Čo znamená energetická hospodárnosť budovy?

Energetická hospodárnosť budovy je množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody (a pri iných budovách ako rodinných a bytových domoch aj množstvo energie na chladenie, vetranie a na osvetlenie). Energetická hospodárnosť budovy je číselné vyjadrenie potreby energie v budove a primárnej energie. 

Globálny ukazovateľom energetickej hospodárnosti budovy je primárna energia. Primárna energia je energia z obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov, ktorá neprešla procesom konverzie ani transformácie - určí sa z množstva dodanej energie upravenej faktorom primárnej energie podľa energetických nosičov.

Nová budova musí spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť dané technickými predpismi a normami. Ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov musí spĺňať aj existujúca budova po uskutočnení jej významnej obnovy. Budovy, ktoré sa v súčasnosti navrhujú možno definovať aj ako budovy s takmer nulovou potrebou energie.

Výpočet energetickej hospodárnosti budovy zohľadňuje:

 • tepelnotechnické vlastnosti obvodového plášťa, strešného plášťa a otvorových konštrukcií,
 • tepelné straty;
 • vetranie;
 • vplyvy vonkajšieho prostredia;
 • požiadavky na vnútorné prostredie;
 • vykurovací systém a systém zásobovania teplou vodou;
 • osvetľovacie zariadenia; 
 • klimatizačný systém;
 • vplyv susedných budov;
 • pasívny solárny systém a solárna ochrana - najmä tepelný zisk pre vnútorné prostredie
 • a fyzický stav budovy.

Podľa vypočítanej hodnoty primárnej energie sa budova zatriedi do energetickej triedy, ktorá je posudzovaným kritériom pri kolaudácii nových i obnovovaných budov (škála energetických tried je A0 až G). Budovy ktoré sa v súčasnosti navrhujú musia spĺňať energetickú triedu A0.

Ako sa dá v bytoch a domoch dosiahnuť energetická efektívnosť?

Dosiahnutie energetickej efektívnosti budovy je proces stavebno-technických zmien a následného energeticky efektívneho prevádzkovania budovy, ktoré vedú k úspore energií. 

Stavebno-technické zmeny pozostávajú najmä z odborného zateplenia vonkajšej obálky budovy, výmeny okien a dverí, výmeny zdrojov tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody za energeticky účinné, použitia energeticky efektívnej regulácie tepla, či inštalácie obnoviteľných zdrojov energie.

V prípade, že ušetrené financie z energetických úspor pokryjú financie vynaložené na obnovu a prevádzku s návratnosťou cca. 10 rokov, ide o energeticky efektívnu obnovu budovy.

Globálne zlepšovanie energetickej efektívnosti budov by malo viesť najmä k zlepšeniu životného prostredia, kvality ovzdušia a verejného zdravia.

Na podporu zlepšovania energetickej efektívnosti bytových a rodinných domov existujú rôzne štátne dotačné schémy, napr. Príspevok na zateplenie rodinného domu, alebo pripravované Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov v rámci Plánu obnovy, zamerané na finančnú podporu kompletnej obnovy rodinných domov. Súčasťou príloh k žiadostiam o príspevok je projektová dokumentácia, posúdenie energetickej hospodárnosti budovy a energetický certifikát. 

Náš projekčný tím M&H project pozostávajúci z architektov, projektantov pozemných stavieb a projektantov tepelnej ochrany budov zabezpečuje kompletné vypracovanie a podanie žiadostí vrátane projektovej dokumentácie, posúdenia energetickej hospodárnosti budovy a vypracovania energetického certifikátu.

Pre koho je potrebná energetická certifikácia a koľko trvá jej vypracovanie? 

Energetický certifikát sa vyžaduje pre všetky kategórie budov pri kolaudácií novej budovy, pri kolaudácií významnej obnovy, pri predaji budovy (platný energetický certifikát sa musí odovzdať novému vlastníkovi) a pri prenájme budovy (kópia energetického certifikátu sa musí odovzdať nájomcovi).

Globálny ukazovateľ energetickej hospodárnosti budovy – primárna energia vypočítaná v energetickom certifikáte musí byť súčasťou zverejnenej ponuky na predaj alebo prenájom budovy alebo jej samostatnej časti. Energetický certifikát je spravidla posledným krokom k získaniu príspevku alebo dotácie na zateplenie či kompletnú obnovu rodinného domu. Energetický certifikát sa musí uschovať počas celej doby jeho platnosti.

Najjednoduchšou cestou k získaniu energetického certifikátu za najlepšiu cenu na trhu je vytvorenie objednávky online na našom webe. Po vytvorení online objednávky Vám zašleme e-mail s objednávkovým formulárom a zoznamom podkladov potrebných na vypracovanie certifikátu. Vy nám zašlete naspäť vyplnený objednávkový formulár spolu s ďalšími potrebnými podkladmi podľa zoznamu. Po kompletizácii podkladov sa pustíme do výpočtov a do dvoch pracovných dní je energetický certifikát u Vás.

Spoločnosť M&H project s.r.o. - architektonicko-projekčný ateliér, zameraný na vypracovanie architektonických štúdií, všetkých stupňov projektových dokumentácií a energetickú hospodárnosť budov vrátane energetickej certifikácie

autor: Natália

Sep 6, 2021

Boli pre vás tieto informácie užitočné?
PoskytovateliaViac ako 22 383 overenych poskytovateľov vo vašom okolí
profile image

Jana D.

Živnostník
Žarnovica
5,0
Interiérový dizajn

Artist and architect. Professional interior design practice since 2016. I offer full package of services, including architectural and interior modelling, visualisations, drawings, projects for building permission, as well as creating artistic decorations, painting, lighting, wall hangings etc. I enjoy all kind of unsual and challeging solutions for architecture!

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať projekt
profile image

Marek V.

Firma
Bratislava
5,0
Elektrikár

Poskytujem elektroinštalačné práce rôzneho rozsahu. - výmena starej elektroinštalácie - elektroinštalácie v novostavbách - inteligentná inštalácia - montáž svietidiel, vypínačov, zásuviek,.. Mám skúsenosti prevažne s úpravou kancelárskych a bytových priestorov.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať projekt
profile image

Vladimír G.

Živnostník
Drienovská Nová Ves
4,9
Elektrikár

Viac informácií sa dozviete v osobnej komunikácii. Som zručný chlap - pochádzam z domu, kde je potreba ovládať všetky práce. Mám papiere na revízie elektrických zariadení ako aj zdvíhacích zariadení.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať projekt
profile image

Gerhard L.

Firma
Bratislava
4,9
Interiérový dizajn

Projekty rodinných domov | inžinierska a manažérska činnosť | Rakúsko & Slovensko Architektonické štúdie ✓ Projekt na stavebné povolenie ✓ Realizačné projekty a detaily ✓ Vizualizácie interiérov a exteriérov ✓ Zabezpečenie projekt. dokument. profesii ✓ Komunikácia s príslušnými úradmi ✓

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať projekt
profile image

Eunika Š.

Firma
Nitriansky kraj
4,9
Interiérový dizajn

Ponúkam vypracovanie 3D vizualizácií interiéru a exteriéru RD, kancelárií, polyfunkčných budov a iných objektov. Viem zabezpečiť aj vyhotovenie jednoduchej architektonickej štúdie, výkresov pre ohlásenie drobnej stavby, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, rozpočtu.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať projekt
profile image

Peter M.

Firma
Senec
4,7
Upratovacie služby

Vykonávam pravidelné alebo jednorazové údržby na objektoch v Bratislave a blízkom okolí. Ponúkam nasledovné práce: ◦ kompletné upratovacie služby,◦ kompletné záhradnícke služby, ◦ starostlivosť o interiérové rastliny, ◦ projektovanie a realizáciu okrasných záhrad, ◦ realizáciu a servis automatických závlah, ◦ orezávanie stromov, strihanie stromov a živých plotov, ◦ čistenie zanedbaných pozemkov, ◦ zemné práce, dovoz zeminy, štrkov, pieskov, okrasného kameniva, ◦ rôzne iné práce v interiéroch a exteriéroch nehnuteľností. Prácam sa venujem od roku 2016 v minulosti som pôsobil na objekte administratívnej budovy BBC, momentálne so svojim tímom zabezpečujem údržbu pre bytový dom Na Križovatkách, bytové domy Jégeho Alej, bytový dom Dubravia a rôzne iné nehnuteľnosti v Bratislave. V spolupráci s pražiarňou kávy GORIFEE zabezpečíme pre vašu oslavu, event, svadbu, firemnú akciu či inú akciu zaujímavý kávový catering. Teším sa na spoluprácu s Vami.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať projekt
profile image

Dominik M.

Živnostník
Malý Cetín
4,7
Elektroinštalácia

Zdravím, poskytujem profesionálne elektromontazne prace, vypracovanie projektovej dokumentácie elektro a revízie. Mám dlhoročnú prax a množstvo spokojných zákazníkov.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať projekt
profile image

Vladimír P.

Firma
Trenčín
4,7
Rekonštrukcia bytu

Sme spoľahlivá stavebná firma ktorá si zakladá na kvalitnom prevedení našich prác a služieb ktoré ponúkame. Realizujeme výstavby domov na kľúč, elektroinštalačné práce, maliarske práce, návrh a výroba nábytku na mieru, sadrokartónové práce, terénne úpravy okolo domu, strechy, skrátka od A po Z čo sa týka stavebníctva. Používame prvotriedne materiály a ponúkame dlhoročné skúsenosti. U nás budete mať všetko z jednej ruky !

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať projekt
profile image

Peter H.

Firma
Trenčín
4,0
Rekonštrukcia kúpeľne

Obchodno stavebná firma so zameraním na stavebné práce, rekonštrukcie, výstavbu rodinných domov, bytových a nebytových priestorov. Klientovi vieme pomôcť aj s menšími stavebnými prácami ako prerabky, zámkove dlažby, zateplenie, ploty a podobne... Zabezpečujeme aj projektové práce či už v rámci stavebných prác, elektroinštalácie a ďalších profesií.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať projekt
profile image

Peter G.

Živnostník
Malacky
4,0
Murárske práce

Som stavbár telom i dušou. Od malička ma nadchýnali všetky stavebné práce na vôkol. Preto som sa vybral aj týmto smerom v štúdiu. Vyštudoval som strednú priemyselnú školu stavebnú a geodetickú v Bratislave odbor pozemné staviteľstvo a architektúra kde som získal aj certifikát na projektovanie jednoduchých stavieb. Ďalej som pokračoval v štúdiu na vysokej škole STU na stavebnej fakulte odbor technológie a manažérstvo stavieb. Momentálne pôsobím na pozícii pri vedení stavby na významných projektoch v Bratislave. Rád by som poskytol svoje znalosti a prax aj pri posúdení relevantnosti cenových ponúk ktoré ľudia dostávajú od rôznych firiem a ktoré sú často krát veľmi prestrelené. Týmto viem človeku ušetriť aj stovky či až tisícky eur.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať projekt
Zobraziť viac
Zadajte svoj projekt bezplatne za pár sekúnd
Zadať projekt