Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Betónová podlaha

Výber vhodného náteru pre betónové podlahy

Hľadáte odborníka na betónovú podlahu? V tejto kategórii máme 20 692 poskytovateľov. Pošlite dopyt.

Výber vhodného náteru pre betónové podlahy
Betónová podlaha

Výber vhodného náteru pre betónové podlahy

V oblasti ochrany betónových podláh sa v posledných rokoch vyvinuli veľmi sofistikované procesy a účinné ochranné nátery či povrchové úpravy. Hlavným účelom je samozrejme poskytnúť doske ochranu pred znehodnotením, znečistením alebo poskytnúť ďalšie výhody, ako je estetika, odolnosť, nekĺzavosť, chemická odolnosť a ľahká údržba. Musíme si uvedomiť, že žiadny iný povrch v miestnostiach nedostáva zabrať viac, ako podlahy, bez ohľadu na typ budovy, či už je priemyselná alebo komerčná.

Podlahy sú vystavené takmer každému druhu tlaku - nárazom, obrusovaním, chemickým pôsobením a tepelným šokom. Betónové podlahy nie sú navrhnuté tak, aby tomu neustále odolávali. Betónové podlahy sú pórovité a majú tendenciu vytvárať prach z opotrebovania a častého používania. Tiež sú predmetom oderu a chemického napadnutia. Z tohto dôvodu potrebuje všetok betón istý druh ochrany, bez ohľadu na to, kde sa nachádza.

Celkovým problémom je však určiť, aký typ ochranného materiálu zvoliť pre rôzne podmienky. Tento článok sa netýka pružných dlaždíc, keramických dlaždíc, kobercov alebo dreva, ktoré sú umiestnené na betónových podlahách. Prinášajú síce určité výhody, ale primárne sa esteticky používajú v obytných a komerčných priestoroch. V článku sa skôr zameriavame na nátery, ktoré sa lepia priamo na betónový povrch a poskytujú dlhodobú ochranu a môžu alebo nemusia mať určitú estetickú hodnotu. 

Proces výberu materiálu

Problémom či už architektov alebo správcov budov je zvoliť si najefektívnejší materiál a aplikáciu, ktorá povedie k najlepšiemu výkonu a najnižším nákladom. Preto sa pri výbere, aplikácii a údržbe podlahovej krytiny spoliehajú na kvalifikovaných ľudí. Špecialista na podlahy môže majiteľa usmerniť a pomôcť mu s výberom správneho materiálu a jeho aplikáciou.

Celková ochrana podlahy by mala byť súčasťou každej štúdie alebo hodnotenia novej alebo starej ochrany betónovej podlahy. Dôkladný proces výberu náterového alebo krycieho systému, vypracovanie podrobnej špecifikácie a príprava podrobných aplikačných postupov poskytne majiteľovi základ pre výber správneho postupu. Existuje kompletný výberový proces, ktorý zúži hľadanie správneho produktu a aplikácie podlahových náterov. Pamätajte, že musíte zvoliť nielen materiál, ale aj celkový systém z hľadiska aplikácie, celkovej hrúbky a estetiky.

Vyhodnoťte povrch

Špecialista na podlahy musí byť schopný zabezpečiť kompletný proces -  od koncepcie až po dlhodobú údržbu. Proces by mal obsahovať nasledujúce.

Prvým krokom výberového procesu je vyhodnotenie existujúceho povrchu a určenie, s čím pracujete. Povrch musí byť štrukturálne pevný, čistý a nesmie byť kontaminovaný žiadnym cudzím materiálom, ktorý by mohol narušiť väzbu nového náterového systému. 

Je povrch nejako narušený?

Má praskliny, rozliatie alebo nerovnosti? Vyžaduje náterový systém rovnú podlahu alebo podlahu sklonenú k odtoku? Náplaste, opravy a vyrovnávanie sú rovnako dôležité ako náterový systém a na dôkladné prediskutovanie by bol potrebný celý samostatný článok. Je však dôležité povedať, že akýkoľvek materiál, použitý na vyrovnanie, opravu alebo sklon, musí byť kompatibilný s celkovým systémom. Lacný, málo účinný a vyrovnaný materiál môže zničiť inak dobrý povlak. Osvedčeným postupom je tiež umožniť tomu istému dodávateľovi, ktorý vykonáva záverečné práce, aby vykonal potrebné opravy.

Aký typ prípravy povrchu je potrebný?

Príprava povrchu je najdôležitejším krokom v procese inštalácie a je rozhodujúca pre dlhodobý výkon celého systému. Bohužiaľ, neexistuje žiadny „najlepší spôsob“ prípravy povrchu. Výber povlaku (tenký film alebo hrubý film) bude mať vplyv na typ prípravku. Tenký filmový náter bude vyžadovať prípravu, ktorá nezanechá ťažký profil. Ťažký profil môže pred inštaláciou tenkej vrstvy vyžadovať vyrovnanie alebo vyplnenie vrstvy. To by mohlo zdvojnásobiť odhadované náklady na materiál.

Je tiež dôležité pamätať na to, že nový betón si rovnako, ako akýkoľvek starý povrch, vyžaduje náležitú prípravu. Vytvrdzovacie zmesi musia byť odstránené, musí sa dosiahnuť správny profil alebo drsnosť a musia byť odstránené všetky povrchové nerovnosti. 

Čomu všetkému je podlaha vystavovaná?

Existujú štyri hlavné oblasti, ktoré určia, čo podlahový systém potrebuje:

Chemická expozícia. Závažnosť expozície a typy chemikálií sú veľmi dôležité. Materiály sa veľmi líšia v chemickej odolnosti, takže identifikácia ich použitia je veľmi dôležitá. 

Oter. Dôležitým kritériom je miera opotrebenia alebo používania, ktorú povrch zaberie. Rozhodujúce je, či bude podlaha vystavované predmetom s oceľovými alebo gumovými kolesami. Akýkoľvek povrch vystavený premávke s oceľovými kolesami vyžaduje špeciálne ošetrenie pre dlhodobé opotrebenie.

Dopad. Veľké zaťaženie a priamy náraz vyžadujú ťažšiu stavbu alebo hrubší podlahový systém.

Tepelný šok. Kolísanie teploty alebo tepelný šok sú dôležitými podmienkami, ktoré je potrebné zohľadniť. Tepelný šok, ako napríklad čistenie povrchu podlahy parou, spôsobí stratu spojenia z tepelnej rozťažnosti, ak nie je správne zvolený podlahový systém. Koeficient rozťažnosti väčšiny náterových systémov je oveľa vyšší ako u betónu a je potrebné ho pri výbere materiálu starostlivo zvážiť.

Keď zistíte stupeň závažnosti v hlavných oblastiach, musíte ich zoradiť podľa dôležitosti pre konkrétny projekt. To poskytne hlavné zameranie na to, čo je potrebné z hľadiska materiálu a použitej hrúbky. Posledný z procesov výberu materiálu je možno najdôležitejší. Zahŕňa to, ako bude projekt nanášania náteru vyzerať esteticky, ako sa bude nanášať, aký môže byť časový rámec pre inštaláciu systému a v neposlednom rade aj to, aké sú rozpočtové parametre.

Ďalšie kritériá

Ostatné úvahy sú pri výbere alebo špecifikácii podlahového náterového systému často prehliadané. Tieto menšie úvahy nemusia nevyhnutne prispievať k funkcii systému, ale sú dôležité, dlhodobú odolnosť a funkciu.

Estetika. Konečný vzhľad povrchu podlahy je dôležitejší, ako ho mnoho ľudí vníma. To, ako si majiteľ myslel, že podlaha bude vyzerať, v porovnaní s konečným vzhľadom, sa niekedy veľmi líši. Dnes je možné dosiahnuť rovnaké výkonnostné charakteristiky pri rôznych dekoratívnych vzhľadoch a povrchových textúrach.

Parametre inštalácie. V mnohých prípadoch má projekt podlahy veľmi prísny harmonogram inštalácie. Toto obmedzuje mnoho systémov na to, ako dlho trvá inštalácia daného materiálu. V obývaných oblastiach obmedzuje jeho použitie zápach niektorých systémov na báze rozpúšťadla alebo inherentný zápach samotného materiálu. Pri výbere materiálu je rozhodujúca teplota povrchu v čase inštalácie. Niektoré systémy, ako napríklad epoxidy, sú veľmi citlivé na teplotu a môžu sa veľmi líšiť v čase vytvrdzovania pri nižších teplotách.

Očakávaná dĺžka života. Majitelia objektov chcú muť podlahový systém, ktorý bude nezničiteľný. V skutočnosti si bude daný systém pravidelne vyžadovať údržbu. Postupy údržby musia byť jasne načrtnuté a pochopené pre realistickú dĺžku života.

Cena. Lacné systémy niekedy prevládnu na úkor odolnejších systémov. Spravidla platí, že keď sú vyčerpané ďalšie parametre, dostanete to, za čo zaplatíte. Všeobecne známym pravidlom je, že čím silnejší je aplikovaný systém, tým lepší je výkon.

Skontrolujte vlastnosti materiálu a aplikačné postupy

Hlavným bodom je získanie vhodného materiálu pre posudzovanú aplikáciu. Je nevyhnutné skontrolovať technické údaje, výkonnostné charakteristiky a inštalačné postupy. 

Proces výberu môže zúžiť požiadavky na hrúbku a vzhľad. Typ polyméru sa však stáva zložitejším a môže vyžadovať pomoc pri kontrole údajov a porovnaní výkonu.

Existujú tisíce formulácií pre rôzne polymérové povlaky na betón a každá je iná. Epoxidy a polyuretány sú najbežnejšie používané polyméry. V každom type sa výkon a údaje výrazne líšia. Ako veľmi všeobecné porovnanie sa však uretány používajú na tenké vrstvy na vysoko vrstvené povlaky, majú vynikajúcu odolnosť proti oderu a opotrebeniu, vynikajúcu retenciu lesku a dobrú až vynikajúcu odolnosť voči škvrnám a chemikáliám. 

Niektoré uretány majú vynikajúce elastomérne vlastnosti a spolu s nízkou priepustnosťou sa vo veľkej miere používajú pri hydroizoláciách. Väčšina uretánov sú povlaky obsahujúce rozpúšťadlo. 

Epoxidové zmesi, používané v betónových podlahových krytinách, sú zvyčajne 100% neprchavé (bez rozpúšťadla), majú vynikajúcu priľnavosť, dobrú až vynikajúcu chemickú odolnosť a odolnosť proti oderu a vynikajúce mechanické vlastnosti. Medzi aplikácie patrí lepenie lepidiel, oprava trhlín, betónové povlaky, nátery a prekrytia.

Kombinácie a epoxidové / uretánové hybridy dodajú polymérnym materiálom dobré až vynikajúce tepelné vlastnosti, vlastnosti zmierňujúce napätie a odolnosť proti nárazu. 

Aplikácia a kontrola

Po výbere systému musí byť materiál nanesený a náter skontrolovaný. Výber vhodného dodávateľa na inštaláciu systému je rovnako dôležitý ako použitý materiál. Dodávateľ by mal byť vyškolený na inštaláciu konkrétneho systému. Overeného špecialistu nájdete na Wilio jednoducho. Zadáte dopyt a ponuky máte do pár minút.

Po výbere systému a dodávateľa je potrebné zachovať koordináciu medzi stranami, aby sa dosiahol čo najlepší výkon a spokojnosť používateľov. Práca sa nekončí aplikáciou materiálu. Pre nepretržitý výkon a spokojnosť by sa mal ustanoviť dlhodobý plán kontroly, údržby a opráv. Povrchy podláh neustále podliehajú opotrebovaniu, obrusovaniu a nárazom. Aj na najodolnejšom povrchu budú viditeľné oblasti, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť. 

Ak venujete povrchu pozornosť ešte pred inštaláciou povrchového systému, predĺži to životnosť podlahového systému. Výsledkom bude bezproblémová podlaha za nižšie náklady. 

autor: Marek

Jun 3, 2021

Boli pre vás tieto informácie užitočné?

Poskytovatelia

Viac ako 20 692 overenych poskytovateľov vo vašom okolí

Filip K.

Firma
Bratislava
5,0

Rekonštrukcia bytu, prerábka bytu

Venujem sa rekonštrukciám a stavebným prácam už 16 rokov.Mojou špecializáciou sú hlavne obklady a dlažby (mozaiky,jolly hrany,murované pulty a pod.)...Zobraziť viac

Venujem sa rekonštrukciám a stavebným prácam už 16 rokov.Mojou špecializáciou sú hlavne obklady a dlažby (mozaiky,jolly hrany,murované pulty a pod.) ale taktiež maliarske a sadrokartonárske práce.Dokončujem aj holodomy na klúč.Spolupracujem s kvalitnými vodármi,elektrikármi,stolármi.Moja práca ma velmi baví a ku každej zákazke pristupujem k maximálnej spokojnosti zákaznika.

#
#
#
Zadať dopyt

Ján K.

Živnostník
Malacky
4,8

Klampiar, strechár

stavebné práce exteriér aj interiér. Zamkova dlažba Altánky Záhradné domčeky Strechy Terasy Ploty Orezavanie stromov Asvaltovanie Malovanie

#
#
#
Zadať dopyt

Milan T.

Živnostník
Piešťany
4,7

Murárske práce, murár

Každa zákazka si vždy vyžaduje svoju pozornosť slovíčko nepoznám alebo nedá sa neexistuje každému zákazníkovi rad pomôžem vyriešiť zákazku a...Zobraziť viac

Každa zákazka si vždy vyžaduje svoju pozornosť slovíčko nepoznám alebo nedá sa neexistuje každému zákazníkovi rad pomôžem vyriešiť zákazku a rad pomôžem aj keď nebude dostupná

#
#
#
Zadať dopyt

Stanislav P.

Firma
Dunajská Lužná
4,7

Murárske práce, murár

Dobrý deň, Poskytujeme profesionálne služby v stavebnom odvetvií ako napríklad: stavba rodinných domov na kľúč, kompletná rekonštrukcia bytov , inštalačné prace,...Zobraziť viac

Dobrý deň, Poskytujeme profesionálne služby v stavebnom odvetvií ako napríklad: stavba rodinných domov na kľúč, kompletná rekonštrukcia bytov , inštalačné prace, exteriérové a záhradnícke prace . Týmto prácam sa venujeme vyše 10 rokov so stabilným tímom skúsených majstrov a odborníkov. Velmy radi Vám vieme poskytnúť poradenstvo v stavebnom sektore. Tešíme sa na každú spoluprácu z budúcimi klientami.

#
#
#
Zadať dopyt

Vladimír P.

Firma
Žilinský kraj
4,7

Murárske práce, murár

Vyučený ako murár, práca s montážou okien, dverí, Fasád, Šalungou, Murárčiny, Maliarské práce. Rôzne výstavby/opravy a rôznych projektov. Sieťky, omietky....Zobraziť viac

Vyučený ako murár, práca s montážou okien, dverí, Fasád, Šalungou, Murárčiny, Maliarské práce. Rôzne výstavby/opravy a rôznych projektov. Sieťky, omietky. Montáž ako aj rovnako demontáž rôznych druhou stav. Prác. Montáž/demontáž/úprava čistenie Klimatizácii do obytných aj neobytných priestorov..

#
#
#
Zadať dopyt

Peter P.

Firma
Bitarová
4,7

Maliarske práce, maliar

Zaoberáme sa obnovou domov, bytov, priemyselných objektov a komerčných priestorov v exteriéri a interiéri. Sme profesionáli, ktorí odvádzajú 100% prácu...Zobraziť viac

Zaoberáme sa obnovou domov, bytov, priemyselných objektov a komerčných priestorov v exteriéri a interiéri. Sme profesionáli, ktorí odvádzajú 100% prácu a držia slovo. Pomáhame firmám a ľuďom, aby sa vo svojich domovoch cítili lepšie, bezpečnejšie a zdravšie. Radi pomôžeme aj vám, kontaktujte nás.

#
#
#
Zadať dopyt

Lukáš M.

Firma
Stupava
4,5

Murárske práce, murár

Zdravím, poskytujem profesionálne služby na platforme Wilio. Ponúkam Vám murárske služby viac info po tel.alebo po osobnej obhliadke. Pri osobnej obhliadke...Zobraziť viac

Zdravím, poskytujem profesionálne služby na platforme Wilio. Ponúkam Vám murárske služby viac info po tel.alebo po osobnej obhliadke. Pri osobnej obhliadke poprosím co najmenej osôb. Z dôvodu covid 19.

#
#
#
Zadať dopyt

Branislav B.

Firma
Bratislava
4,5

Maliarske práce, maliar

Sme partia murárov s dlhoročnou praxou ktorá robí tuto prácu s láskou a pre spokojnosť klienta Dlhé roky staviame domy na...Zobraziť viac

Sme partia murárov s dlhoročnou praxou ktorá robí tuto prácu s láskou a pre spokojnosť klienta Dlhé roky staviame domy na komplet,rekonštrukcie bytov domov.Naše heslo znie prace sa nebojíme

#
#
#
Zadať dopyt

Richard Č.

Živnostník
Bratislava
4,4

Maliarske práce, maliar

Profesionálne Maľovanie stierkovanie a Sadrokarton bytov domov kancelárii nebytových priestorov - dekoratívne úpravy stien magnetické a popisovatelne steny mám dlho...Zobraziť viac

Profesionálne Maľovanie stierkovanie a Sadrokarton bytov domov kancelárii nebytových priestorov - dekoratívne úpravy stien magnetické a popisovatelne steny mám dlho ročne skúsenosti v odbore základ je robiť podstivo remeslo. Som preškolený firmou Rigips technická akadémia a firmou Caparol dekoratívne steny a omietky.

#
#
#
Zadať dopyt
Zobraziť viac
Priemerné ceny

Cena za: Betónová podlaha

Nízka cena4,00 €/m2
Priemerná cena5,24 €/m2
Vysoká cena7,00 €/m2

Pošlite dopyt 20692 poskytovateľom v tejto kategórii!

Hľadáte odborníka na betónovú podlahu? V tejto kategórii máme 20 692 poskytovateľov. Pošlite dopyt.

Zadať dopyt