Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Zateplenie, izolácia

Zateplenie sokla

Hľadáte zateplovača na zateplenie, izoláciu? V tejto kategórii máme 20 079 poskytovateľov. Pošlite dopyt.

Zateplenie sokla
Zateplenie, izolácia

Zateplenie sokla

Sokeľ čelí agresívnejším vplyvom prostredia než iné časti stavby, snáď až na strechy a balkóny. Napriek tomu, práve prevedenie sokla býva notoricky problematickou oblasťou, ktorá býva stavebníkmi neraz podceňovaná. Prečítajte si ako správne zatepliť sokeľ aby ste zamedzili problémom.

Od základov až po strechu, kvalitná izolácia je nevyhnutnosťou pre každý rodinný dom, ktorý má poskytovať zdravé a komfortné prostredie pre svojich obyvateľov, nehovoriac o dosiahnutí náročných energetických štandardov, ktoré sú dnes od novostavieb vyžadované. Výnimkou nie je ani sokel – nenápadná, no mimoriadne namáhaná časť stavby, ktorá tvorí prechod medzi základovou konštrukciou a nadzemnou časťou budovy.

Úloha sokla je chrániť budovu pred nepriaznivými účinkami dažďovej vody, snehu či vzlínajúcej vody zo zeme. Čelí teda agresívnejším vplyvom prostredia než iné časti stavby, snáď až na strechy a balkóny. Napriek tomu množstvo realizácií dokazuje, že práve prevedenie sokla býva notoricky problematickou oblasťou, ktorá býva stavebníkmi neraz podceňovaná, v dôsledku čoho sa stretávame s celým radom nedotiahnutých, či priamo nevhodných detailov a riešení. Nezriedka sa tieto problémy týkajú tepelnej izolácie či hydroizolácie.

Prečo je zateplenie sokla také dôležité?

Pri zatepľovaní ktorejkoľvek časti budovy je horúcou témou otázka tepelných mostov. Keďže je sokel v priamom kontakte s okolitým terénom, dochádza v tejto oblasti prirodzene k vysokému riziku tepelných strát, čo môže viesť k výraznému zvýšeniu nákladov na vykurovanie. To však nie je jediný problém. Rozdiely v teplotách a nimi spôsobená kondenzácia vodnej pary v oblasti spojenia základov a fasády sú častým vinníkom vzniku neestetických a neraz i zdraviu škodlivých plesní v kútoch  a rohoch podláh. Týmto javom môžeme predísť práve dôkladným zateplením sokla. Ďalšou úlohou izolácie je ochrana konštrukcie stavby pred mechanickými i chemickými vplyvmi, čo je v prípade sokla mimoriadne dôležité.

Vhodná izolácia a následná omietka či iná povrchová úprava môže predĺžiť životnosť konštrukcie a samozrejme hrá veľkú rolu taktiež v udržiavaní atraktívneho vzhľadu budovy. Opakované opravy  nás napokon oberú o viac času i peňazí, než investícia do kvalitnej prvotnej realizácie.  Izoláciou nechránime iba samotnú časť sokla, ale aj časti stavby pod terénom – najmä elimináciou ich premŕzania.  

Čím zatepľovať sokel?

Ako už bolo povedané, oblasť soklu má svoje špecifiká, ktoré sa premietnu aj do špecifických nárokov pre materiály použité v tejto časti budovy. Požadovaná je zvýšená odolnosť voči tlaku a mrazu, ale aj chemickým vplyvom ako je kyslosť pôdy a agresívne soli. Nevyhnutná je tiež minimálna, ideálne žiadna nasiakavosť. Ďalšou vlastnosťou, ktorou by sa mala izolácia soklu vyznačovať je drsnosť povrchu. Ten by mal byť štruktúrovaný, aby sa dosiahla optimálna priľnavosť povrchového materiálu, či už ide o omietku alebo obklad. V opačnom prípade by v mohlo v tomto namáhanom mieste ľahko dôjsť k jeho predčasnému opadávaniu a znehodnoteniu.  Z toho všetkého vyplýva, že materiál, ktorý sa môže zdať ideálnym pre zateplenie fasády, nemusí byť vhodný aj pre zateplenie sokla.

Najčastejšie používanou izoláciou pre sokly bývajú v súčasnosti dosky z extrudovaného polystyrénu XPS, ktoré so svojou uzavretou bunkovou štruktúrou spĺňajú všetky uvedené požiadavky. Mnohí výrobcovia navyše ponúkajú produkty špeciálne určené na zatepľovanie častí budov v kontakte s pôdou – či už z extrudovaného polystyrénu, ktorý tieto vlastnosti vykazuje v celej svojej hrúbke, alebo expandovaného polystyrénu so špeciálnou povrchovou úpravou. Hrúbka izolácie soklu závisí od celkovej hrúbky zateplenia budovy, spravidla však býva o 2-4cm tenšia než izolácia použitá na zateplenie fasády, minimálna odporúčaná hrúbka je 10cm. 

Pre dosiahnutie požadovaných výsledkov je potrebné tento špeciálny typ izolácie aplikovať do hĺbky minimálne 80cm pod úrovňou spodnej hrany najnižšej vykurovanej miestnosti a do výšky minimálne 50cm nad terénom. Len tak dosiahneme nie len potrebnú elimináciu tepelných mostov, ale aj adekvátnu ochranu celej konštrukcie pred nepriaznivými vplyvmi prostredia.


Skladba zateplenia sokla

Obrázok 1: Skladba zateplenia sokla. Zdroj: www.baumit.sk

  1. Podklad: Vhodná je hydroizolácia na báze bitúmenu.
  2. Lepidlo: Vhodné lepidlo závisí na druhu podkladu aj použitej izolácie a možnosti si detailnejšie priblížime v ďalšej časti  článku.
  3. Izolačný materiál: Dosky z XPS polystyrénu alebo špeciálne ošetreného EPS polystyrénu
  4. Výstuha: Lepiaca vrstva s výstužnou sieťkou
  5. Povrchová úprava, napríklad odolná fasádna omietka
  6. Doplnková hydroizolácia
  7. Okapová lišta
  8. Tesniaca páska alebo pružný tmel
  9. Ochranná fólia

Postup pri zatepľovaní sokla

Pri pohľade na množstvo príkladov nesprávnej izolácie sokla by sa mohlo zdať, že ide o zložitý a finančne náročný proces. Opak však môže byť pravdou – kľúčom je len výber kvalitných materiálov, dôkladné dodržanie postupu a správne dotiahnutie detailov. Prečítajte si preto postup krok za krokom, ktorý vám proces  zatepľovania uľahčí.

Príprava podkladu

Základom pre kvalitný sokel, ktorý bude svoju funkciu spoľahlivo plniť po dlhé roky, je vhodne upravený podkladu. Ten musí byť pevný, čistý, súdržný, zbavený mastnoty, prachu a iných nečistôt, bez trhlín a olupujúcich sa miest. Vhodné je povrch vyčistiť za pomoci vody pod vysokým tlakom a zvýšenie súdržnosti je možné dosiahnuť penetračným náterom.

Lepenie

Výber vhodného lepidla závisí od konkrétnej situácie, no na mysli treba mať predovšetkým dve témy – prídržnosť lepidla k podkladu a jeho nenasiakavosť. Tá je zásadná z hľadiska vzlínajúcej vlhkosti, ktorá sa pod izoláciou môže cez lepidlo dostať až k horizontálnej hydroizolácii. Lepidlá pre kontaktné zatepľovacie systémy, ktoré sú vyhovujúce pri lepení dosiek na povrchy ako je tehla a betón, často nevykazujú dostatočnú priľnavosť  v prípade lepenia na asfaltovú hydroizoláciu. Na trhu našťastie dnes nájdeme škálu produktov určených pre tento účel, ktoré ponúkajú ideálnu alternatívu. Lepidlo sa aplikuje buď po obvode dosky s niekoľkými bodmi v jej strede, alebo celoplošne.

Mechanické kotvenie

Bez ohľadu na typ použitého lepidla je pri  izolácii sokla vždy potrebné aj mechanické kotvenie pomocou rozperiek/hmoždiniek. To sa prevádza po dostatočnom zatvrdnutí lepidla. Používa sa okolo 6 kusov hmoždiniek na m2 a potrebné je také rozmiestnenie, pri ktorom nedôjde k poškodeniu hydroizolácie. 

Výstužná vrstva

Výstuha lepiacou sieťkou sa v podstate nelíši od vystuženia iných miest zateplenia stien. V nadmerne namáhaných oblastiach so zvýšeným rizikom poškodenia systému sa odporúča výstužnú vrstvu zosilniť, či už zdvojením použitej sieťoviny alebo použitím špeciálnej „pancierovej“ sieťky. Pre dosiahnutie optimálnej kontroly by výstužná sieťka mala siahať aspoň 3 centimetre pod úroveň terénu.

Finálna povrchová úprava

Predposledným krokom pred finálnou úpravou je penetrácia, ktorá zvýši súdržnosť a priľnavosť podkladu. Ako povrchová úprava soklov sa najčastejšie používajú soklové omietky z prírodného alebo umelého kameniva. Alternatívou bývajú obklady, obvykle z keramiky alebo kameňa. V tomto prípade je potrebné dbať na to, aby sa v zatepľovacom systéme v dôsledku difúznej uzavretosti obkladu nehromadila vlhkosť. 

Zhrnutie najčastejších chýb

Nedostatočná príprava povrchu

Problém vyskytujúci sa najčastejšie pri dodatočnom zatepľovaní starších budov, lepenie izolantu na podklad nedostatočne suchý, čistý a súdržný často vedie ku krátkej životnosti izolácie.  Hoci pôvodná omietka môže na pohľad vyzerať dobre, jej vnútorná štruktúra môže byť narušená. Pred aplikáciou novej izolácie je preto vhodná dôkladná diagnostika podkladu.

Nevhodne zvolený materiál, jeho hrúblka a povrchová štruktúra

Na dôležitosť vhodne zvoleného materiálu pri izolácii častí budovy v kontakte s terénom sme už poukázali. Pre dosiahnutie maximálnej efektivity a životnosti je potrebné dbať kvalitu všetkých komponentov zatepľovacieho systému. Pri nedostatočnej hrúbke zas hrozí riziko nedostatočnej ochrany tejto namáhanej časti stavby. Za často sa objavujúcim problémom s opadávajúcou soklovou omietkou či obkladom často stojí  hladký povrch izolácie, ku ktorému povrchová úprava nedokáže dostatočne priľnúť. Riešením je použitie zdrsnených izolačných dosiek, alebo dosiek s vaflovou povrchovou úpravou.

Vynechanie izolácie pod terénom

Tepelná izolácia začínajúca až nad terénom nedokáže dostatočne čeliť tepelným mostom, preto je pre dosiahnutie optimálnych výsledkov ideálne izoláciu aplikovať až po nezámrznú hĺbku. V prípadoch, kde je takéto riešenie nemožné, je i aplikácia izolantu do najväčšej možnej hĺbky účinnejšia než úplné vynechanie tohto detailu. Alternatívnym riešením pre situácie, kde nie je možné vykonávať výkopové práce, je zateplenie sokla pomocou takzvaného izolačného krídla. Izolácia sa v tomto prípade kladie priamo na terén pod okapový chodník.

Obrázok 2: Schémy zateplenia sokla: Nesprávne riešenie, správne riešenie, správe riešenie v prípade obmedzenej manipulačnej hĺbky a riešenie s použitím izolačného krídla. Zdroj: www.isover.sk

autor: Patrik

Apr 27, 2021

Boli pre vás tieto informácie užitočné?

Poskytovatelia

Viac ako 20 079 overenych poskytovateľov vo vašom okolí

Martin Š.

Firma
Svidník
5,0

Zateplenie, izolácia

Mám 5 rokov skúsenosti v oblasti zatepľovania. Práce som vykonával prevažne v Belgicku. Mýslím, že som zodpovedný, šikovný a dôsledný...Zobraziť viac

Mám 5 rokov skúsenosti v oblasti zatepľovania. Práce som vykonával prevažne v Belgicku. Mýslím, že som zodpovedný, šikovný a dôsledný no posúdiť to musíte sami.

#
#
#
Zadať dopyt

Martin T.

Firma
Lužianky
4,9

Zateplenie, izolácia

Sme firma z Nitry ktorá sa zaoberá stavebnými prácami od roku 1997. Vykonávame zateplenie budov, rekonštrukcie bytových priestorov, sadrokartonárske práce,...Zobraziť viac

Sme firma z Nitry ktorá sa zaoberá stavebnými prácami od roku 1997. Vykonávame zateplenie budov, rekonštrukcie bytových priestorov, sadrokartonárske práce, obklady, dlažby veľa iných stavebných prác. Roky praxe nás naučili lojálnemu prístupu k zákazníkovi a kvalitne odvedenej práce a preto nás neváhajte kontaktovať a nechať si vypracovať nezáveznú cenovú ponuku. Ak potrebujete poradiť, ponúkame naše dlhoročné skúsenosti.

#
#
#
Zadať dopyt

René Š.

Firma
Nitra
4,9

Zateplenie, izolácia

Dobrý deň sme malá rodinná stavebná firma zaoberajúca sa celou škálou stavebných prác ako sú zatepľovanie RD a BD, murárske...Zobraziť viac

Dobrý deň sme malá rodinná stavebná firma zaoberajúca sa celou škálou stavebných prác ako sú zatepľovanie RD a BD, murárske práce, šikmé a ploché strechy ....

#
#
#
Zadať dopyt

Daniel M.

Živnostník
Trnava
4,0

Zateplenie, izolácia

Sme partia murárov. Venujeme sa realizácii stavania hrubych stavieb, debnenia, fasad a izolacii, stierok, uprav a rekonštrukci, fasadnych, kamennych...Zobraziť viac

Sme partia murárov. Venujeme sa realizácii stavania hrubych stavieb, debnenia, fasad a izolacii, stierok, uprav a rekonštrukci, fasadnych, kamennych a tehlovych obkladov...

#
#
#
Zadať dopyt

Marko H.

Firma
Prešov
5,0

Hodinový manžel

22 rokov. SPŠ Stavebná Priemyslovka. Na stavbách pracujem od 15tich rokov v skoro všetkých oblastiach. Popritom opravujem elektroniku- konkrétne smartfóny/tablety (výmena...Zobraziť viac

22 rokov. SPŠ Stavebná Priemyslovka. Na stavbách pracujem od 15tich rokov v skoro všetkých oblastiach. Popritom opravujem elektroniku- konkrétne smartfóny/tablety (výmena displejov, batérií...)

#
#
#
Zadať dopyt

Jozef K.

Živnostník
Žilinský kraj
5,0

Rekonštrukcia bytu, prerábka bytu

Dobrý deň, ponúkame naše služby staviame prerábame burame kopeme stierkujeme prerábame jadrá sadrokartón obkldy dlažby bytové i domove jadrá. Verím...Zobraziť viac

Dobrý deň, ponúkame naše služby staviame prerábame burame kopeme stierkujeme prerábame jadrá sadrokartón obkldy dlažby bytové i domove jadrá. Verím že bude spokojnosť a oboch stranách.

#
#
#
Zadať dopyt

Patrik P.

Firma
Zborov nad Bystricou
5,0

Dom na kľúč

Spoločnosť, ktorá vznikla za účelom stavebno obchodnej činnosti. Postupne rozširujeme svoje portfólio s lídrami v oblasti stavebníctva a obchodu na...Zobraziť viac

Spoločnosť, ktorá vznikla za účelom stavebno obchodnej činnosti. Postupne rozširujeme svoje portfólio s lídrami v oblasti stavebníctva a obchodu na Slovenskom a Českom trhu. Spolupracujeme tiež s významnou nemeckou spoločnosťou Wallpen, ktorá si patentovala revolučnú metódu tlačenia na vertikálne povrchy. Držíme prvensto na domácom a Českom trhu, kde sme prvá a jediná spoločnosť realizujúca vertikálnu tlač. Naším cieľom je poskytovať kvalitne odvedenú prácu za použitia najlepších matárialov a pracovných postupov. Máme viacero referenčných objektov, kde sa budúci zákazník môže osobne presvedčiť o našich kvalitách a výsledneho dojmu zrealizovaného diela.

#
#
#
Zadať dopyt

Michal O.

Živnostník
Vranov nad Topľou
5,0

Rekonštrukcia bytu, prerábka bytu

Dobrý deň...Ponúkame naše služby v oblasti rekonštrukčných a stavebných prác...Zateplenie,Fasáda,Sadrokarton,Stierky,Murovanie,Obklady a Dlažby,Maľovanie,Zámkova dlažba a mnohé ďalšie...Práce sa plánujú na určitý...Zobraziť viac

Dobrý deň...Ponúkame naše služby v oblasti rekonštrukčných a stavebných prác...Zateplenie,Fasáda,Sadrokarton,Stierky,Murovanie,Obklady a Dlažby,Maľovanie,Zámkova dlažba a mnohé ďalšie...Práce sa plánujú na určitý čas dopredu,tak vás prosíme volať aj mesiace skôr,ak niečo chcete, plánujete robiť ;) Pracujeme Len s kvalitným materiálom a každý jeden technologicky a pracovný postup sa dokumentuje! Poctivá práca je naša reklama... Tešíme sa na spoluprácu :)

#
#
#
Zadať dopyt

Roman K.

Firma
Partizánske
5,0

Murárske práce, murár

Profesionalita, spoľahlivosť, diskrétnosť , spokojnosť zákazníkov , ľudia plný energie ktorý chcú pracovať. A spraviť váš domov. Taký ako si....Zobraziť viac

Profesionalita, spoľahlivosť, diskrétnosť , spokojnosť zákazníkov , ľudia plný energie ktorý chcú pracovať. A spraviť váš domov. Taký ako si. Predstavujete a chcete , na mieru , kompletné rekonštrukcie domov bytov , dlhoročné skúsenosti Poradíme ,navrhneme, zrealizujeme ,

#
#
#
Zadať dopyt

Vladimir G.

Živnostník
Prešov
5,0

Stavba plotu

Zdravim som všestranný murár obkladac a spaľovacie práce betonas zámkovej dlažby atď vaša spokojnosť robievala som aj v zahraničí so...Zobraziť viac

Zdravim som všestranný murár obkladac a spaľovacie práce betonas zámkovej dlažby atď vaša spokojnosť robievala som aj v zahraničí so z Prešova mám aj vlastné náradie

#
#
#
Zadať dopyt

Ladislav K.

Firma
Žilina
5,0

Rekonštrukcia bytu, prerábka bytu

15 rokov praxe na Slovensku a 5 rokov v zahraničí 😉tak že vieme čo robíme všetko je len otázka dohody...Zobraziť viac

15 rokov praxe na Slovensku a 5 rokov v zahraničí 😉tak že vieme čo robíme všetko je len otázka dohody vieme prispieť aj vlastnými nápadmi. PS: všetko sa dá len treba chcieť 👍

#
#
#
Zadať dopyt

Lukas D.

Firma
Ilija
5,0

Maliarske práce, maliar

Murar.venujem sa uz tomu 10 rokov.realizujeme-zateplovanie.domy na kluc.zamkova dlazba.obklady a dlazby ,sadrokarton Vybavime stavebne povolenie kolaudaciu.a ponukame stavebneho dozora

#
#
#
Zadať dopyt

Emil G.

Firma
Prievidza
5,0

Murárske práce, murár

Stavebné práce Maliarske práce Búračské práce Výkopové práce Sadrokartónové práce Upratovanie domácností a veľkých budov

#
#
#
Zadať dopyt

Ján H.

Živnostník
Banská Bystrica
5,0

Upratovanie

Pekný deň ponúkame rôzne murárske práce, sťahovacie práce, montáž demontáž nábytku, podlahové práce,upratovacie služby.... atď...

#
#
#
Zadať dopyt

Ján B.

Firma
Kežmarok
5,0

Murárske práce, murár

Sme partia stavbárov. Realizujeme hrubé stavby, vonkajšie dokončovacie (ploty, zámkové dlažby, obrubníky) a vnútorné dokončovacie práce (sadrokartón, oblady, maľovanie, stierkovanie)

#
#
#
Zadať dopyt

Sabína K.

Živnostník
Myjava
5,0

Murárske práce, murár

Sme firma ktorá ma 10 ročnú prax v staubarčine ceny sú po dohode ponuka: omietky rekonštrukcia kupelni...Zobraziť viac

Sme firma ktorá ma 10 ročnú prax v staubarčine ceny sú po dohode ponuka: omietky rekonštrukcia kupelni rekonštrukcia bytového jadra zamkova dlažba upravy terenov okrasne ploty brány zateplenie domu izolácia strecha a.t.d.

#
#
#
Zadať dopyt

D S.

Živnostník
Bratislava
5,0

Rekonštrukcia bytu, prerábka bytu

Realizujeme tieto sluzby Maliarske práce, Fasády, stierky Ponúkame vám: - Stierkovanie - Byty na komplet - Domy na kľúč - vrátane alebo kopane ...Zobraziť viac

Realizujeme tieto sluzby Maliarske práce, Fasády, stierky Ponúkame vám: - Stierkovanie - Byty na komplet - Domy na kľúč - vrátane alebo kopane studne - kanalizácie - Orezy stromov - Betonove ploty - Potery - Zimné záhrady podľa vašich predstáv - Asfaltovie - Demolačne prace -upratovanie - EPOXIDOVÉ dlažby - Anhydrove potere - Kamene koberce - Sadrokartón a montáž sadrokartónu - Zatepľovacie práce a zateplovanie fasád - Pokladanie zámkovej dlažby + osadenie obrubníkov - Murovky a stavby rodinných domov - Rekonštrukčné práce - Zemné a výkopové práce - A iné podľa dohody Pre viac info ma neváhajte kontaktovať správe

#
#
#
Zadať dopyt

A S.

Živnostník
Nitra
5,0

Sadrokartón, montáž sadrokartónu

Zaoberáme sa montážou sadrokartónových systémov a kazetových stropov viac ako 11rokov . Aplikujeme fúkané izolacie

#
#
#
Zadať dopyt

Jan M.

Živnostník
Trnava
5,0

Oprava strechy

Dobrý deň robíme murárske práce pokládka obkladu dlažby sietkovanie omietky fasády stavba plotu pokládka zamkovej dlažby výkopové práce úprava terénu,...Zobraziť viac

Dobrý deň robíme murárske práce pokládka obkladu dlažby sietkovanie omietky fasády stavba plotu pokládka zamkovej dlažby výkopové práce úprava terénu, maliarske a natieračské práce oprava strechy hydroizolacie pivníc, stien, striech.

#
#
#
Zadať dopyt

Pavel B.

Živnostník
Bratislava
5,0

Stavebné práce

Utepinlovanie domov - fasadi Sadrokartonove práce Laminatove podlahy Malovanie Stierkovanie Nivelacia a priprava spodkov pre podlahi Montaž dveri a okien Drobne zamočnicke prace

#
#
#
Zadať dopyt
Zobraziť viac
Priemerné ceny

Cena za: Zateplenie, izolácia

Nízka cena33,70 €/m2
Priemerná cena37,57 €/m2
Vysoká cena42,80 €/m2

Pošlite dopyt 20079 poskytovateľom v tejto kategórii!

Hľadáte zateplovača na zateplenie, izoláciu? V tejto kategórii máme 20 079 poskytovateľov. Pošlite dopyt.

Zadať dopyt