Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Zateplenie, izolácia

Zateplenie sokla

Hľadáte zateplovača na zateplenie, izoláciu? V tejto kategórii máme 15 558 poskytovateľov. Pošlite dopyt.

Zateplenie sokla
Zateplenie, izolácia

Zateplenie sokla

Sokeľ čelí agresívnejším vplyvom prostredia než iné časti stavby, snáď až na strechy a balkóny. Napriek tomu, práve prevedenie sokla býva notoricky problematickou oblasťou, ktorá býva stavebníkmi neraz podceňovaná. Prečítajte si ako správne zatepliť sokeľ aby ste zamedzili problémom.

Od základov až po strechu, kvalitná izolácia je nevyhnutnosťou pre každý rodinný dom, ktorý má poskytovať zdravé a komfortné prostredie pre svojich obyvateľov, nehovoriac o dosiahnutí náročných energetických štandardov, ktoré sú dnes od novostavieb vyžadované. Výnimkou nie je ani sokel – nenápadná, no mimoriadne namáhaná časť stavby, ktorá tvorí prechod medzi základovou konštrukciou a nadzemnou časťou budovy.

Úloha sokla je chrániť budovu pred nepriaznivými účinkami dažďovej vody, snehu či vzlínajúcej vody zo zeme. Čelí teda agresívnejším vplyvom prostredia než iné časti stavby, snáď až na strechy a balkóny. Napriek tomu množstvo realizácií dokazuje, že práve prevedenie sokla býva notoricky problematickou oblasťou, ktorá býva stavebníkmi neraz podceňovaná, v dôsledku čoho sa stretávame s celým radom nedotiahnutých, či priamo nevhodných detailov a riešení. Nezriedka sa tieto problémy týkajú tepelnej izolácie či hydroizolácie.

Prečo je zateplenie sokla také dôležité?

Pri zatepľovaní ktorejkoľvek časti budovy je horúcou témou otázka tepelných mostov. Keďže je sokel v priamom kontakte s okolitým terénom, dochádza v tejto oblasti prirodzene k vysokému riziku tepelných strát, čo môže viesť k výraznému zvýšeniu nákladov na vykurovanie. To však nie je jediný problém. Rozdiely v teplotách a nimi spôsobená kondenzácia vodnej pary v oblasti spojenia základov a fasády sú častým vinníkom vzniku neestetických a neraz i zdraviu škodlivých plesní v kútoch  a rohoch podláh. Týmto javom môžeme predísť práve dôkladným zateplením sokla. Ďalšou úlohou izolácie je ochrana konštrukcie stavby pred mechanickými i chemickými vplyvmi, čo je v prípade sokla mimoriadne dôležité.

Vhodná izolácia a následná omietka či iná povrchová úprava môže predĺžiť životnosť konštrukcie a samozrejme hrá veľkú rolu taktiež v udržiavaní atraktívneho vzhľadu budovy. Opakované opravy  nás napokon oberú o viac času i peňazí, než investícia do kvalitnej prvotnej realizácie.  Izoláciou nechránime iba samotnú časť sokla, ale aj časti stavby pod terénom – najmä elimináciou ich premŕzania.  

Čím zatepľovať sokel?

Ako už bolo povedané, oblasť soklu má svoje špecifiká, ktoré sa premietnu aj do špecifických nárokov pre materiály použité v tejto časti budovy. Požadovaná je zvýšená odolnosť voči tlaku a mrazu, ale aj chemickým vplyvom ako je kyslosť pôdy a agresívne soli. Nevyhnutná je tiež minimálna, ideálne žiadna nasiakavosť. Ďalšou vlastnosťou, ktorou by sa mala izolácia soklu vyznačovať je drsnosť povrchu. Ten by mal byť štruktúrovaný, aby sa dosiahla optimálna priľnavosť povrchového materiálu, či už ide o omietku alebo obklad. V opačnom prípade by v mohlo v tomto namáhanom mieste ľahko dôjsť k jeho predčasnému opadávaniu a znehodnoteniu.  Z toho všetkého vyplýva, že materiál, ktorý sa môže zdať ideálnym pre zateplenie fasády, nemusí byť vhodný aj pre zateplenie sokla.

Najčastejšie používanou izoláciou pre sokly bývajú v súčasnosti dosky z extrudovaného polystyrénu XPS, ktoré so svojou uzavretou bunkovou štruktúrou spĺňajú všetky uvedené požiadavky. Mnohí výrobcovia navyše ponúkajú produkty špeciálne určené na zatepľovanie častí budov v kontakte s pôdou – či už z extrudovaného polystyrénu, ktorý tieto vlastnosti vykazuje v celej svojej hrúbke, alebo expandovaného polystyrénu so špeciálnou povrchovou úpravou. Hrúbka izolácie soklu závisí od celkovej hrúbky zateplenia budovy, spravidla však býva o 2-4cm tenšia než izolácia použitá na zateplenie fasády, minimálna odporúčaná hrúbka je 10cm. 

Pre dosiahnutie požadovaných výsledkov je potrebné tento špeciálny typ izolácie aplikovať do hĺbky minimálne 80cm pod úrovňou spodnej hrany najnižšej vykurovanej miestnosti a do výšky minimálne 50cm nad terénom. Len tak dosiahneme nie len potrebnú elimináciu tepelných mostov, ale aj adekvátnu ochranu celej konštrukcie pred nepriaznivými vplyvmi prostredia.


Skladba zateplenia sokla

Obrázok 1: Skladba zateplenia sokla. Zdroj: www.baumit.sk

  1. Podklad: Vhodná je hydroizolácia na báze bitúmenu.
  2. Lepidlo: Vhodné lepidlo závisí na druhu podkladu aj použitej izolácie a možnosti si detailnejšie priblížime v ďalšej časti  článku.
  3. Izolačný materiál: Dosky z XPS polystyrénu alebo špeciálne ošetreného EPS polystyrénu
  4. Výstuha: Lepiaca vrstva s výstužnou sieťkou
  5. Povrchová úprava, napríklad odolná fasádna omietka
  6. Doplnková hydroizolácia
  7. Okapová lišta
  8. Tesniaca páska alebo pružný tmel
  9. Ochranná fólia

Postup pri zatepľovaní sokla

Pri pohľade na množstvo príkladov nesprávnej izolácie sokla by sa mohlo zdať, že ide o zložitý a finančne náročný proces. Opak však môže byť pravdou – kľúčom je len výber kvalitných materiálov, dôkladné dodržanie postupu a správne dotiahnutie detailov. Prečítajte si preto postup krok za krokom, ktorý vám proces  zatepľovania uľahčí.

Príprava podkladu

Základom pre kvalitný sokel, ktorý bude svoju funkciu spoľahlivo plniť po dlhé roky, je vhodne upravený podkladu. Ten musí byť pevný, čistý, súdržný, zbavený mastnoty, prachu a iných nečistôt, bez trhlín a olupujúcich sa miest. Vhodné je povrch vyčistiť za pomoci vody pod vysokým tlakom a zvýšenie súdržnosti je možné dosiahnuť penetračným náterom.

Lepenie

Výber vhodného lepidla závisí od konkrétnej situácie, no na mysli treba mať predovšetkým dve témy – prídržnosť lepidla k podkladu a jeho nenasiakavosť. Tá je zásadná z hľadiska vzlínajúcej vlhkosti, ktorá sa pod izoláciou môže cez lepidlo dostať až k horizontálnej hydroizolácii. Lepidlá pre kontaktné zatepľovacie systémy, ktoré sú vyhovujúce pri lepení dosiek na povrchy ako je tehla a betón, často nevykazujú dostatočnú priľnavosť  v prípade lepenia na asfaltovú hydroizoláciu. Na trhu našťastie dnes nájdeme škálu produktov určených pre tento účel, ktoré ponúkajú ideálnu alternatívu. Lepidlo sa aplikuje buď po obvode dosky s niekoľkými bodmi v jej strede, alebo celoplošne.

Mechanické kotvenie

Bez ohľadu na typ použitého lepidla je pri  izolácii sokla vždy potrebné aj mechanické kotvenie pomocou rozperiek/hmoždiniek. To sa prevádza po dostatočnom zatvrdnutí lepidla. Používa sa okolo 6 kusov hmoždiniek na m2 a potrebné je také rozmiestnenie, pri ktorom nedôjde k poškodeniu hydroizolácie. 

Výstužná vrstva

Výstuha lepiacou sieťkou sa v podstate nelíši od vystuženia iných miest zateplenia stien. V nadmerne namáhaných oblastiach so zvýšeným rizikom poškodenia systému sa odporúča výstužnú vrstvu zosilniť, či už zdvojením použitej sieťoviny alebo použitím špeciálnej „pancierovej“ sieťky. Pre dosiahnutie optimálnej kontroly by výstužná sieťka mala siahať aspoň 3 centimetre pod úroveň terénu.

Finálna povrchová úprava

Predposledným krokom pred finálnou úpravou je penetrácia, ktorá zvýši súdržnosť a priľnavosť podkladu. Ako povrchová úprava soklov sa najčastejšie používajú soklové omietky z prírodného alebo umelého kameniva. Alternatívou bývajú obklady, obvykle z keramiky alebo kameňa. V tomto prípade je potrebné dbať na to, aby sa v zatepľovacom systéme v dôsledku difúznej uzavretosti obkladu nehromadila vlhkosť. 

Zhrnutie najčastejších chýb

Nedostatočná príprava povrchu

Problém vyskytujúci sa najčastejšie pri dodatočnom zatepľovaní starších budov, lepenie izolantu na podklad nedostatočne suchý, čistý a súdržný často vedie ku krátkej životnosti izolácie.  Hoci pôvodná omietka môže na pohľad vyzerať dobre, jej vnútorná štruktúra môže byť narušená. Pred aplikáciou novej izolácie je preto vhodná dôkladná diagnostika podkladu.

Nevhodne zvolený materiál, jeho hrúblka a povrchová štruktúra

Na dôležitosť vhodne zvoleného materiálu pri izolácii častí budovy v kontakte s terénom sme už poukázali. Pre dosiahnutie maximálnej efektivity a životnosti je potrebné dbať kvalitu všetkých komponentov zatepľovacieho systému. Pri nedostatočnej hrúbke zas hrozí riziko nedostatočnej ochrany tejto namáhanej časti stavby. Za často sa objavujúcim problémom s opadávajúcou soklovou omietkou či obkladom často stojí  hladký povrch izolácie, ku ktorému povrchová úprava nedokáže dostatočne priľnúť. Riešením je použitie zdrsnených izolačných dosiek, alebo dosiek s vaflovou povrchovou úpravou.

Vynechanie izolácie pod terénom

Tepelná izolácia začínajúca až nad terénom nedokáže dostatočne čeliť tepelným mostom, preto je pre dosiahnutie optimálnych výsledkov ideálne izoláciu aplikovať až po nezámrznú hĺbku. V prípadoch, kde je takéto riešenie nemožné, je i aplikácia izolantu do najväčšej možnej hĺbky účinnejšia než úplné vynechanie tohto detailu. Alternatívnym riešením pre situácie, kde nie je možné vykonávať výkopové práce, je zateplenie sokla pomocou takzvaného izolačného krídla. Izolácia sa v tomto prípade kladie priamo na terén pod okapový chodník.

Obrázok 2: Schémy zateplenia sokla: Nesprávne riešenie, správne riešenie, správe riešenie v prípade obmedzenej manipulačnej hĺbky a riešenie s použitím izolačného krídla. Zdroj: www.isover.sk

autor: Patrik

Apr 27, 2021

Boli pre vás tieto informácie užitočné?

Poskytovatelia

Viac ako 24 233 overenych poskytovateľov vo vašom okolí

Martin Š.

Firma
Svidník
5,0

Zateplenie, izolácia

Mám 5 rokov skúsenosti v oblasti zatepľovania. Práce som vykonával prevažne v Belgicku. Mýslím, že som zodpovedný, šikovný a dôsledný no posúdiť to musíte sami.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Radoslav Z.

Živnostník
Žilinský kraj
4,9

Zateplenie, izolácia

Robím murárske práce ako: -Bytove jadrá -Buranie priečok -Murovanie priečok -Znizovanie stropu sadrokartonom -Omietky vnútorné aj vonkajšie -Obklady a dlažby -Malovanie -Plavajuce podlahy. Robím stavebné práce ako: -Vyhotovenie zakladovej platné pre rodinne domy -Vyhotovenie terasy k rodinným domom -Odvodnenie a izolácia pre rodinne domy -Rozne oplotenia všetkého druhu -Murovanie obvodových múrov -Murovanie priečok -Pokladka obrubnikov -Pokladka zámkovej dlažby -Asfaltujem v jazdy do rodinných domov. Robím stavebné práce ako: -Vykopove práce bagrom -Buram rodinné domy -Buram staré oplotenia -Buram hospodárske budovy -Zabezpecim odvoz stavebnej sute -Terenne úpravy pozemku. To všetko robím v okolí: PP,LM,RK,DK,BB,MT,ZA

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

René Š.

Firma
Nitra
4,9

Zateplenie, izolácia

Dobrý deň sme malá rodinná stavebná firma zaoberajúca sa celou škálou stavebných prác ako sú zatepľovanie RD a BD, murárske práce, šikmé a ploché strechy ....

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Vladimír F.

Firma
Bratislava
5,0

Murárske práce

Sme firma šikovných majstrov. Robíme od 2007 stavebné práce, sadrokartón, obklady, sanity, kompletné prerábky bytov, stavbu garáží, fasádne práce a mnoho iných. Radi Vám pomôžeme s vašimi projektmi.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Patrik P.

Firma
Zborov nad Bystricou
5,0

Domy na kľúč

Spoločnosť, ktorá vznikla za účelom stavebno obchodnej činnosti. Postupne rozširujeme svoje portfólio s lídrami v oblasti stavebníctva a obchodu na Slovenskom a Českom trhu. Spolupracujeme tiež s významnou nemeckou spoločnosťou Wallpen, ktorá si patentovala revolučnú metódu tlačenia na vertikálne povrchy. Držíme prvensto na domácom a Českom trhu, kde sme prvá a jediná spoločnosť realizujúca vertikálnu tlač. Naším cieľom je poskytovať kvalitne odvedenú prácu za použitia najlepších matárialov a pracovných postupov. Máme viacero referenčných objektov, kde sa budúci zákazník môže osobne presvedčiť o našich kvalitách a výsledneho dojmu zrealizovaného diela.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Vladimír G.

Živnostník
Drienovská Nová Ves
5,0

Elektrikár

Viac informácií sa dozviete v osobnej komunikácii. Som zručný chlap - pochádzam z domu, kde je potreba ovládať všetky práce. Mám papiere na revízie elektrických zariadení ako aj zdvíhacích zariadení.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Ladislav K.

Firma
Žilina
5,0

Rekonštrukcia bytu

15 rokov praxe na Slovensku a 5 rokov v zahraničí 😉tak že vieme čo robíme všetko je len otázka dohody vieme prispieť aj vlastnými nápadmi. PS: všetko sa dá len treba chcieť 👍

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Serhii R.

Firma
Bratislava
4,9

Maliar, Maliarske práce

Pomôžem vám dať všetko do poriadku.Dokoncovanie holodomov a holo bytov, Prerabky,Rekonstrukcie bytov. Ponúkam svoje služby ako majster, ktorý dokaže opravovať, inštalovať, premiestňovať, & byte a najmä za spravodlivé ceny. . Iné interiérové práce > montáž políc, vešiakov, regálov > upevnenie obrazov > montáž záclonových tyčí > tmelenie sprchovacích kútov a vaní > výmena zámkov a kovaní dverí > montáž zrkadiel > oprava zásuviek (šuplíkov) > Výmena WC klasické a moderné . > Upchaté WC, vymena a prerobenie renovovať . > Výmena vodovodnej batérie (drez, umývadlo, vaňa, sprcha) . > Výmena sifonov . > Výmena ventilu práčky, umývačky . > Montáž, rekonštrukcia a výmena rozvodov vody . > maľovanie stien > natieranie radiátorov a zábradlí > Pripoejenie práčky, umývačky riadu, elektrický sporák, digestor, indukčný > Vodoinštalatérske > zavesenia zrkadlá do vaničky , svetelne a t.d

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Roman K.

Firma
Partizánske
5,0

Murárske práce

Profesionalita, spoľahlivosť, diskrétnosť , spokojnosť zákazníkov , ľudia plný energie ktorý chcú pracovať. A spraviť váš domov. Taký ako si. Predstavujete a chcete , na mieru , kompletné rekonštrukcie domov bytov , dlhoročné skúsenosti Poradíme ,navrhneme, zrealizujeme ,

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Lukas D.

Firma
Ilija
5,0

Maliar, Maliarske práce

Murar.venujem sa uz tomu 10 rokov.realizujeme-zateplovanie.domy na kluc.zamkova dlazba.obklady a dlazby ,sadrokarton Vybavime stavebne povolenie kolaudaciu.a ponukame stavebneho dozora

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Jozef O.

Firma
Senec
5,0

Murárske práce

Práce vykonávame po celom Slovensku našou prvoradou je zameravanie sa v stavebnictve výstava RD, a BD a stavebné práce rôzneho druhu takže pokiaľ bude mať nejaky zaujemca o nejake stavebné práce tak sme tu pre vás našou snahou je sa vždy dojednať sa zo zakaznikom v cenových reláciách tak aby boli obydve strany spokojne takže vždy hľadáme riešenie vyhovieť ale musí i zakaznik pochopiť že firma tiež nemôže moc podliezat z cenami dolu aby prerobila takže vždy vieme urobiť kompromis ale seriozne pre obydve strany takže kľudne volajte pokiaľ bude zaujem. Tešíme sa na spoluprácu pokiaľ sa niekto ozve ďakujem pekne.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Emil G.

Firma
Prievidza
5,0

Murárske práce

Stavebné práce Maliarske práce Búračské práce Výkopové práce Sadrokartónové práce Upratovanie domácností a veľkých budov

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Stefan O.

Firma
Komárno
5,0

Obklady, dlažby

Prerábky bytového jadra,maliárské práce,murárske práce,oblkadačské práce,vybavovanie materiálov atď..Všestrannosť,spoĺahlivosť...Výmena plastových okien,vchodových dvier...Viac ako 17 rokov robím v stavebníctve,Svoje práce robím precízne a rýchlo...

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Ján B.

Firma
Kežmarok
5,0

Murárske práce

Sme partia stavbárov. Realizujeme hrubé stavby, vonkajšie dokončovacie (ploty, zámkové dlažby, obrubníky) a vnútorné dokončovacie práce (sadrokartón, oblady, maľovanie, stierkovanie)

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Juraj O.

Živnostník
Súlovce
4,9

Vodoinštalácia

Realizujem dodávku, montáž, záručný aj pozáručný servis kondenzačných kotlov a tepelných čerpadiel. Podlahové, stenové a stropné kúrenie aj chladenie od návrhu až po revíznu správu.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Dominik K.

Firma
Ružomberok
4,9

Obklady, dlažby

Ponúkam stavebné, montážne a inštalatérske práce v rozsahu: -rekonštrukcie bytov a rod.domov(interier,exterier) -obklady,dlažby(Travertín atď...) kamenné koberce, pláv.podlahy... -stierky, omietky(sanačné, minerálne,sadrové,váp.cementové...) -murovanie -zateplovanie -malovanie -montáž nábytku. Som vyučený murár. Všetko prispôsobím podľa priania zákazníka. Cena práce po dohode

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Mario S.

Živnostník
Sereď
4,9

Montáž svietidiel

Vyštudovaný elektrikár v Trnave komenskeho 1. Skusenosti 10tky domov a bytov, zásuvky, vypínače, podlahové kúrenie elektrické, stropné svetlá, lustre, LED pásy vonkajšie vnútorné, zapojenie spotrebičov, bodové svetlá,pohybove senzorové svetlá,stropné ventilátory, bleskozvody - revízie Obklady, dlažby,parkety,vinyl, sadrokartóny Dom na kľúč :)

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Vladimir F.

Firma
Bratislava
4,9

Maliar, Maliarske práce

Dobrý deň všem budoucím zákazníkům. Provádím zednické (Murarske)tesařské zateplovací práce malířské a sádrokartonarske práce. Každý zákazník je pro mne jiný a tak i také přistupují k práci. Vzdy velmi rád poskytnu reference

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Pavol V.

Firma
Kežmarok
4,9

Murárske práce

 Ponúkam precíznu prácu, som spoľahlivý. Ponúkam kompletné stavebné práce, t. j. omietky, obklady, dlažby, stavby rodinných domov, prerábky domov a bytov, sadrokartonárskych prác. V stavebníctve mám dlhoročné skúsenosti. Cena práce po dohode. Prešovský kraj.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Filip L.

Firma
Skalica
4,9

Hodinový manžel

Stavebné práce, výkopové a zemné práce minibagrom, obklady, dlažby, domy na kľuč, maľovanie technikou AirLess, fasády, základy, sadrové/štukové omietky, montáž sadrokartónov.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
Zobraziť viac
Priemerné ceny

Cena za: Zateplenie, izolácia

Nižšia cena33,70 €/m2
Priemerná cena37,57 €/m2
Vyššia cena42,80 €/m2

Pošlite dopyt 24233 poskytovateľom v tejto kategórii!

Hľadáte zateplovača na zateplenie, izoláciu? V tejto kategórii máme 15 558 poskytovateľov. Pošlite dopyt.

Zadať dopyt